Denník N

Spine 2018 – Medzinárodná konferencia v Londýne

Človek by sa nemal báť prezentovať svoje skúsenosti a vedomosti. Nebolo tomu inak ani na medzinárodnej konferencii Spine 2018 v Londýne, kde som prednášal o svojich medicínskych výsledkoch za posledné obdobie.

Dostal som možnosť odprezentovať svoju metódu impedančnej terapie zúčastneným profesorom.

https://spine.conferenceseries.com/scientific-program.php?day=1&sid=4588&date=2018-06-11

Samozrejme, že človek cíti určité napätie a nebolo tomu inak ani v tomto prípade. Hneď po úvodnom slove to ale z človeka opadne a ide si svoje. Zúčastnení mi venovali pozornosť a v diskusii adresovali otázky spojené s metódou, liečebnými postupmi a výsledkami medicínskych pozorovaní. Zaujímali sa akým spôsobom je možné vytvoriť 3D modely z magnetickej rezonancie, ako môžeme vytlačené modely na 3D tlačiarni overiť pri porovnaní s magnetickou rezonanciou a ponúkali svoj pohľad na možnosť využitia metódy v praxi. Je dôležité povedať, že nikto zo zúčastnených sa vo svojej praxi nestretol s 3D zobrazením a následným 3D modelom, či už postihnutých alebo aj zdravých častí ľudského tela.

Vyjadrenia profesorov boli vzrušujúce.

Metódu impedančnej terapie nazvali inovatívnym postupom pri liečbe degeneratívnej choroby chrbtice z doposiaľ neprezentovaným unikátnym výsledkom. Predložené dôkazy o raste medzistavcovej platničky v prezentovaných kazuistikách považovali za výnimočný dôkaz o existencii regenerácie ľudského organizmu neivazívnou metódou bez potreby medikamentov.

Konštatovali, že doteraz na žiadnej svetovej konferenecii nikto nepredložil tak hmatateľné dôkazy o výsledkoch akéhokoľvek liečebného postupu pri degeneratívnej chorobe, akými boli tie naše.

Prof. Dr. Walter Bini , ktorý je neurochirurg, hľadal odpoved na to, ako je možné aplikovať moju metódu pri liečbe degeneratívnej choroby chrbtice na jeho pracoviskach v Saudskej Arábii, v Taliansku a v Nemecku.

Prof. W S El Masri z univerzity Keele v Anglicku sa zaujímal o možnost uplatnenia vo vedecko výskumných témach na univerzite.

Prof. Dr. Thamer A. Hamdan sa zaujímal o možnosť spolupráce medzi slovenskými lekármi a zahraničnými univerzitami ohľadom vedecko-výskumných projektov zo Slovenska.

Eric M. Massicotte prednášal o pooperačnej starostlivosti krčnej chrbtice a o jedňovej chirurgii u takto liečených pacientov a prejavil záujem o zaradenie mojej metódy do pooperačnej starostlivosti.

Zástupcovia veľkých nemocníc v Taliansku mali záujem stretnúť sa počas konferenecie ohľadom kooperácie pri výrobe elektroliečebných prístrojov pri terapiách bolestivých stavov.

Môj pocit z kongresu bol veľmi dobrý. Najdôležitejšie je asi poznanie, že odborníci v zahraničí oceňujú hľadanie nových postupov v medicíne. Nadviazali sme kontakty a na tretí deň pobytu v Anglicku sme sa vydali do univerzitného mestečka v Cambridge. Tam sme navštívili univerzitnú knižnicu, kde sme odovzdali svoje viacjazyčné dokumenty pre lekárov univerzitnej nemocnice s doporučením z kongresu.

Možem povedať, že je prijemné, keď vás príjmu na medzinárodnej úrovni a hľadajú vo vašej práci zmysel.

Po návrate z kongresu nás príjemne prekvapili emaily od zúčastnených lekárov, ktorých cieľom je navštíviť Slovensko a prísť sa pozrieť kde pracujeme a poskytujeme terapie impedančnou metódou.

Darmo medicína je veda nie politika. Bolo cítiť, že je veľmi doležité, hľadať nové postupy v liečbe civilizačných ochorení, akým degeneratívna choroba nepochybne je.

Teším sa, že naša námaha spojená s prípravou na kongres nebola márna.

Vďaka patrí všetkým pracovníkom môjho tímu, ktorí sa kongresu zúčastnili alebo zostali na Slovensku a pomohli odovzdať myšlienky našej metódy ďalej do sveta.

Na záver je potrebné dodať, že medicíne sa venujú odborníci a ich cieľom bolo a vždy aj bude hľadať nové postupy v liečbe akýchkoľvek ťažkostí pacientov s cieľom zbaviť ich utrpenia nech je akejkoľvek intenzity.

V prípade, že bude mať ktokoľvek záujem zúčastniť sa stretnutia so zahraničnými lekármi, bude samozrejme vítaný, stačí ak prejaví záujem a ohlási sa vopred, aby sme sa vedeli zariadiť. Samozrejme vítam aj každého, kto nepodporuje takýto postup a moje myšlienky a prijímam vopred pozvanie na akékoľvek fórum, kde bude prebiehať inteligentná a rozumná konfrontácia ohľadom našich medicínskych postupov. Pozvanie patrí aj pre mojich obľúbených anonymných kritikov, ktorí sa skrývajú len aby sa neidentifikovali. Teraz majú možnosť postaviť sa do budúcna kapacitám z ostatných univerzít a konfrontovať svoje nepodložené vyjadrenia o možnostiach a dopadoch mojej liečby.

MUDr. Pavol Kostka – neurológ

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Pavol Kostka

Narodil som sa v roku 1973 v Kežmarku (Slovensko). Štúdium som ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1999. Lekársku prax som vykonával v Popradskom regióne. V roku 2001 som bol zaradený do atestačnej prípravy v odbore neurológia MZ SR. Atestačnú skúšku v odbore neurológia som absolvoval v roku 2017. Od roku 2000 sa venujem aplikácii špecifického elektrického impulzu (SEI) s cieľom zvrátenia degeneratívneho procesu chrbtice neinfekčného pôvodu neinvazívnou cestou. V roku 2009 som zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu medzistavcovej platničky na základe vplyvu SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly.