Denník N

Zoznam pacientov Kliniky Kostka

A tak sa mi splnil sen.

Pred časom som sa totiž rozhodol, že by som sa chcel stať lekárom. Iste mi dáte za pravdu, že to nie je najľahšia škola. Pre mňa to platilo taktiež. Niekedy to šlo ľahšie a niekedy ťažšie. Človek sa ale musí vedieť aj zatnúť a premôcť sa. A tak sa učí, a učí, až kým sa nejakú látku nenaučí a ide na skúšku. A potom to príde. Buď si vytiahne otázku, ktorú buď vie alebo nie. Potom to už je len na jeho tvorivosti a schopnosti spomenúť si na všetko, čo skúšajúci požaduje.

Nie som výnimka. Ani to nikdy nebolo mojím cieľom.

Pomôže len pevná vôľa a viera, že to, čo robíme, má svoj zmysel.

 

Poznáte ten úsmevný vtip?

V rade stoja študenti medicíny, práva a strojáriny.

Príde k ním profesor a hovorí: „Tu máte telefónny zoznam. Naučte sa ho naspamäť.“

Po chvíľke napätia sa študenti práva a strojáriny pýtajú pána profesora: „Prečo sa to máme učiť?“

Len študenti medicíny prelistujú zoznam a s kamennou tvárou sa pýtajú:

„Dokedy pán profesor?“

 

A tak po poslednej štátnici príde chvíľa opojenia, že to dokázal. Stal sa lekárom. Ja som ten pocit zažil v roku 1999. Ešte zloženie Hippokratovej prísahy a poďme liečiť ľudí. Podľa pravidiel, podľa zásad a so všetkým, čo k tomu patrí. Neviem ako vy, ale ja som si tu Hippokratovu prísahu prečítal veľakrát. Priznám sa, že som si ju čítal viac v slovenčine ako v latinčine.

 

Hippokratova prísaha (zdroj: wikipédia)

Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Asklépiovi, Hygiei a Panakei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať:

Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky. Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávnostne zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe aj na prednáškach aj na celej vede. Nikomu však inému. Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia. Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami či s mužmi, či so slobodnými či otrokmi. Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.

Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.“

 

Často sa stretávam s tým, že ľudia nechápu, čo to vlastne pre nás lekárov znamená. Veď sme prisahali. Aj dnes som sa stretol s názorom, že by som mal povedať, koho som liečil, kto navštevoval mnou vybudované zariadenia, a za kým som chodil s cieľom poskytnúť mu svoje služby.

Dostal som výzvu, že musím oznámiť mená svojich pacientov, lebo je to spoločenská objednávka.

Vraj koho už dnes zaujíma Hippokratova prísaha, veď povedz Kostka, koho si liečil.

A tak som sa rozhodol, že Vám ten zoznam napíšem.

Aby som bol dôsledný, je dobré povedať, že disponujem databázou. V nej mám všetky údaje o pacientoch. Databáza je kódovaná a zabezpečená rôznymi spôsobmi proti zneužitiu. Ten zoznam ale existuje. Obsahuje pacientov od poradového čísla 1 po konečné číslo, ktoré je vyššie ako 45000.

 

Zoznam pacientov MUDr. Pavla Kostku:

Pacient 1

Pacient 2

….

Pacient 10256

….

Pacient 31568

….

Pacient 42565

….

 

Pravdepodobne každý, kto navštívil moje zariadenia, sa v tej databáze našiel. A ten, kto sa u mňa nikdy neliečil, tam logicky chýba. To však nevylučuje možnosť, že sa pacientom MUDr. Pavla Kostku nemôže stať.

Ponúkame výsledok v medicíne. Neponúkame pocit. Dáme Vám po liečení našou metódou do rúk fakty a vy sa môžete na vlastné oči presvedčiť, ako sme Vás vyliečili.

 

„ Koho liečim, kde chodím a s kým sa stretávam, nehovorím nikomu.“

MUDr. Pavol Kostka – neurológ

Teraz najčítanejšie

Pavol Kostka

Narodil som sa v roku 1973 v Kežmarku (Slovensko). Štúdium som ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1999. Lekársku prax som vykonával v Popradskom regióne. V roku 2001 som bol zaradený do atestačnej prípravy v odbore neurológia MZ SR. Atestačnú skúšku v odbore neurológia som absolvoval v roku 2017. Od roku 2000 sa venujem aplikácii špecifického elektrického impulzu (SEI) s cieľom zvrátenia degeneratívneho procesu chrbtice neinfekčného pôvodu neinvazívnou cestou. V roku 2009 som zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu medzistavcovej platničky na základe vplyvu SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly.