Denník N

Kočner vs. Kaliňák – Podobnosť čisto náhodná?

„Stratené“ zmenky jedného a „skartované“ doklady druhého …

Obaja páni toho majú viac spoločného, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Na začiatok platí pre oboch rovnako t.č. ešte prezumcia neviny. Kým prvý z nich si ju už chvíľu užil aj v opatere a pod dohľadom NAKA a teraz stíhaný na slobode s napätím vyčkáva na štvrtkové (28.06.2018) rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu. Senát bude rozhodovať o jeho prípadnom opätovnom vzatí do vyšetrovacej väzby. Druhý v parlamente, z ktorého sa prostredníctvom „svojich“ ľudí snaží neprísť o vplyv na chod a riadenie Ministerstva vnútra, polície a NAKA. Doteraz vždy až bohapusto sebavedomý p.Kočner sa zrazu hanbil za štandardné policajné náramky. Pri jeho eskortovaní na pracovisko Špecializovaného súdu v Banskej Bystrici si ich márne až trápne pokúšal „nenápadne“ zakryť sakom. Konanie druhého sa snaží tak ako vždy doteraz, elegantne a najmä mlčanlivo naďalej zakrývať lojálna Saková.

Kočner čelí už obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby cenných papierov. Dopláca na svoje nerozlučne a dlhodobé podnikateľské kamarátstvo so zmenkami. Zmenky sa stali skoro každodenným nástrojom jeho „špeciálnej“ podnikateľskej činnosti. Preto ho konečne začal riešiť prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

Kočner, ktorý sa neraz vystatoval so svojim neuveriteľným IQ 146 by pritom mohol veľmi jednoducho preukázať svoju i Ruskovu nevinu. Je neuveriteľné, že pri takom IQ neurobil ani na žiadosť vyšetrujúceho prokurátora tú najjednoduchšiu vec. Predsa by úplne stačilo, keby dal k dispozícii prokurátorovi originály inkriminovaných zmeniek. Pravosť zmeniek by dal následne a hlavne bezodkladne prokurátor posúdiť hodnoverným znalcom. Pravosť zmeniek by Kočnera zbavila policajných náramkov resp. rizika väzobného stíhania. Kočner tak nekoná. Dokonca pre laika nepochopiteľne zobral sporné originály zmeniek zo súdu s tým, že ich chce údajne vraj on dať rýchle expertízne preskúmať a vyvrátiť tak definitívne akékoľvek pochybnosti o ich pravosti. Ešte viac nepochopiteľná je skutočnosť, ako mohol súd resp. príslušný sudca vydať predmetné zmenky. Nie je to rovnaký absurdný a nepochopiteľný nezmysel, ako keby súd vydal vražednú zbraň jej majiteľovi a podozrivému z vraždy, aby si vo vlastnej réžii zabezpečil znalecký posudok vražednej zbrane ???

Každého logicky uvažujúceho jednotlivca i pracovné kolektívy hneď logicky bez ohľadu na výšku IQ isto napadne:“ Nebude náhodou problém v samotnej pravosti inkriminovaných zmeniek“?

Rovnako Kaliňák, ktorý je občianskou verejnosťou dlhodobo podozrievaný s netransparentných a nevýhodných tendrov a verejných obstarávaní, mal dať už len 1 deň potom ako v roku 2016 odobrali spisy prokurátorovi  Úradu špeciálnej prokuratúry p. Špirkovi, skartovať  všetky dokumenty z vyše 270 verejných obstarávaní. Skartované tak boli všetky dokumenty, ktorými mohol Kali kedykoľvek vyvrátiť podozrenia o svojej údajnej nekalej činnosti. Skartované boli i doklady o IT tendry s firmou Tempest, o ktorom hovoril prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry p. Špirko v súvislosti s údajnými úplatkami pre Kaliňáka a Počiatka. Skartované boli už po 6 rokoch, hoci zmluvy a dokumenty podľa registratúrneho plánu MV boli povinní uschovávať až po dobu min.10 rokov! Niektorí iniciatívni pracovníci MV úplnou „náhodou“  v októbri 2016 interným nariadením skrátili túto dobu na 5 rokov. Prečo asi? Čo takmer automaticky napadne každého logicky uvažujúceho jednotlivca vr. pracovných kolektívov? Je táto podobnosť medzi Kočnerovým a Kaliňákovým konaním čisto a výlučne len zhodou okolností tak veľmi, veľmi náhodná?

Každý čin i zločin má nielen v slovenskej ale i vo svetovej literatúre zvyčajne silné i slabé články.

Medzi slabé články Kočnerovej obhajoby by mohol aj podľa povrchne zainteresovaných čitateľov na prvý pohľad patriť aj jeho dlhodobý „špeciálny“ podnikateľský súputník a „nešťastník“ Rusko. Autor podpisov na zmenkách so „správnym“ dátumom. Signatár, ktorý čisto teoreticky má vždy možnosť dohodnúť sa s prokurátorom o vine a treste len za cenu pravdy o skutočnom dátume parafovania zmeniek. Nakoniec v čase, keď museli byť za každú cenu zo súdnej opatery „vyžiadané“ resp. stiahnuté inkriminované originály zmeniek, by čisto teoreticky mohol byť nakoniec Rusko rád, že opateru nad jeho zdravím a bezpečnosťou bezplatne na určitú dobu chce prevziať štátna správa. A ten pruhovaný mundúr s tým spojený by bol len malým a nakoniec celkom znesiteľným poplatkom za jej výkon. Je dobre možné, že Rusko nakoniec celkom rád vymení jeden elektronický náramok na nohe, za tie bezpečnejšie štandardné oceľové náramky na rukách s príslušným bezpečnostným servisom.

A kto bude tým historicky prvým slabým článkom Kaliho ? Aj ten čas ešte isto, možno nie hneď a tak skoro, ale isto príde. Kali si predsa takisto nikdy nemôže byť 100%-ne istý napríklad ani tým, že všetky inkriminované doklady a dokumenty boli úplne skartované.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...