Denník N

Voľby 2023

Smer
22,94 %
PS
17,96 %
Hlas
14,70 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
8,89 %
KDH
6,82 %
SaS
6,32 %
SNS
5,62 %
Republika
4,75 %
Aliancia
4,38 %
Demokrati
2,93 %
Sme rodina
2,21 %
ĽSNS
0,84 %
KSS
0,33 %
Piráti
0,31 %
Modrí
0,26 %
Maďarské fórum
0,11 %
My Slovensko
0,09 %
SOS
0,08 %
Karma
0,08 %
Srdce
0,07 %
Princíp
0,06 %
Vlastenecký blok
0,04 %
Spravodlivosť
0,04 %
SHO
0,04 %
SDKÚ
0,02 %
Aktualizované 8:50
99,98 % spočítaných okrskov
Prejsť na výsledky

Kauza Cervanová – doličné veci a žiadosť o expertízu DNA

V tomto blogu sa budem venovať doličným veciam v prípade Cervanová a žiadosťou o DNA expertízu zo strany Nitranov. Informácie čerpám zo zápisnice zo súdnej pitvy, súdnolekárskeho znaleckého posudku (MUDr. Patrik Fiala, PhD.), rozsudku KS Bratislava z r. 2004, rozsudku NS ČSFR z r. 1990 a Dodatku k odvolaniu Ing. P. Beďača. Všetko je to dostupné na stránke: www.kauzacervanova.sk

Corpus delicti

V zverejnenej zápisnici zo súdnej pitvy z 16. 7. 1976, sa na s. 1 píše, že: „… Krk súmerný, na ňom je uviazaný kapesník,… Obe ruky sú zviazané… 12-mi otáčkami špagátu…“. Na s. 3 sa píše, že: „Na mŕtvole bol oblečený kabátik z texaskoviny,… modrý svetrík… ďalej mala… na sebe podprsenku,… asi bielej farby.“. Ďalej sa v Protokole na s. 4 píše, že: „IX. V krvi sme zistili… krvnú skupinu „A“„.

posudku MUDr. Fialu, PhD. sú citované aj tieto 2 dôležité dokumenty (s. 7): „Protokol o obhliadke nálezu osobných vecí – úkon vykonal por. Tomek dňa 17. 7. 1976. Osobné veci sa našli jednak na smetisku obce a cestovná taška pri Mŕtvom ramene riečky Čierna Voda. Nález vecí oznámil J. Tanka. V cestovnej taške bolo nájdené oblečenie a na smetisku polícia zaistila čierne gumové rukavice, biely povraz v dĺžke cca 1 m, kmeňový lístok DPMB, letnú topánku s vysokým opätkom, fotografiu neznámej ženy, krabičku s liekmi s označením thynoglobulin, obrúsky, hrebeň, zubnú kefku, obálka s adresou na meno Ľ. Cervanová, vysokoškolské skriptá pre medikov a čierna taška.“.

Na strane 7-8 sa uvádza: Znalecký posudok kriminalistického ústavu FMV Praha podaný 30. 7. 1976, z ktorého vyplýva nasledovné: Expertíza bola zameraná na osobné veci, ktoré boli nájdené v blízkosti rieky dňa 17. 7. 1976, spolu so vzorkou vlasov a nečistôt spod nechtov odobratých Cervanovej pri pitve a tiež povraz zaistený z tela obete. Zo záveru expertízy vyplýva, že povraz z mŕtvoly bol vo 2 kusoch dĺžky 0,3 a 0,4 m. a zo smetiska dĺžky 0,3 m, pričom išlo o šnúru na prádlo… V jednej škvrne na konci šnúry z mŕtvoly boli potvrdené súčasti pokožky, tuku, svalových vlákien, s potvrdením krvnej skupiny typu „A“…. Na bielej podprsenke bola dokázaná krv typu „A“. Spermie na podprsenke neboli dokázané. Na dámskom modrom svetri, riflovej dámskej bunde sa nedala prítomnosť krvi vylúčiť a spermie na tomto ošatení neboli zistené. Trichologický materiál odpovedal štrukturálne vlasom Cervanovej, okrem 2. vlasov nájdených na modrom svetri.“.

Sťažnosť Nitranov proti nariadeniu o zničení doličných vecí

V roku 1987 nariadil predseda senátu KS okrem iného, aj zničenie 2. šnúr na prádlo a jedného vzoru šnúry. Proti tomuto uzneseniu podali odsúdení sťažnosť. V uznesení NS SSR (predseda senátu  JUDr. M. Karabín), z 29. 1. 1988 sa uvádza na strane 1 -2 aj toto: „Predseda senátu KS v Bratislave… Uznesením (z 11. 3. 1987)… vrátil Margaréte Cervanovej: 1. vreckovku, 2. pár gumených rukavíc, 3. vysokoškolské skriptá, 4. modrý riflový kabátik, 5. pulóver, 6. dámske nohavičky,… 8. rúž, 9. hrebeň, 10. zubnú kefku, 11. podprsenku, 12. lieky, 13. toaletné vreckovky, 14. taštičku, 15. telegram, 16. list písaný Ľ. Cervanovou, 17. topánku Ľ. Cervanovej a jej cestovnú tašku. Ďalej v bode II uznesenia… Rovnako správne rozhodol aj v tej časti uznesenia, ktorou nariadil zničenie doličných vecí a to 2. šnúr na prádlo a jeden vzor šnúry, ako vecí bezcenných.“.

Proti tomuto uzneseniu podali… sťažnosť odsúdení Čerman, Beďač, Kocúr a Andrášik. V sťažnostiach uviedli, že… dôležité veci by aj naďalej mali zostať v úschove krajskej prokuratúry, aby boli k dispozícii pre rozhodnutie o prípadnom návrhu na obnovu konania, alebo pri ďalšom objasňovaní veci. NS SSR… zistil, že sťažnosti neboli dôvodne podané… predseda senátu KS… správne rozhodol aj v tej časti uznesenia, ktorou nariadil zničenie 2. šnúr a vzoru šnúry ako vecí bezcenných.“. Na s. 3 sa tu píše, že: „… trestné stíhanie bolo v čase vydania napadnutého uznesenia už právoplatne skončené, takže veci už neboli potrebné na ďalšie konanie… Ide o postup … ktorý nebráni súdu v budúcnosti správne a zákonne rozhodnúť o prípadnom návrhu na obnovu konania.“.

– Prečo by páchateľ podával sťažnosť proti uzneseniu o zničení doličných vecí, teda vecí dôležitých pre trestné konanie, slúžiacich ako prostriedok dôkazu? Jediné rozumné vysvetlenie je, že by to robil len v prípade, že by bol nevinný a svoju nevinu by chcel v budúcnosti preukázať. Neexistuje rozumné vysvetlenie, prečo by to robil v prípade, že je skutočne vinný.

Stanovisko NS ČSFR

V zverejnenom rozsudku NS ČSFR z r. 1990, sa na s. 1 uvádza, že: „Usnesením NS SR z…1983… a v řízení, které tomuto usnesení předcházelo, byl porušen zákon… v neprospěch obviněných. Toto usnesení v celém rozsahu a dále rozsudek KS v Bratislavě z… 1982 v odsuzující části se zrušují.“. Na s. 8 sa píše, že Krajský súd v Bratislave v r. 1982, ako aj Najvyšší súd v r. 1983 rozhodli o vině obviněných na základe skutkového stavu věci, který nebyl dostatečně objasněn. Jejich rozhodnutí preto nejsou v souladu se zákonem.“. Na s. 1 sa uvádza, že: „Krajskému soudu v Bratislavě se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.“. Na s. 19 sa konštatuje, že: „… Bude povinností krajského soudu doplnit dokazování o dosud neobjasněných okolnostech, blíže již v tomto rozhodnutí uvedených a řídit se přitom úvahami NS ČSFRVinu obviněných bude možné posoudit až po odstránění neúplnosti dosavadních skutkových zjištění.“. Je tiež potrebné dodať, že NS ČSFR na s. 13, prikázal KS, aby sa oboznámil s kompletným spisovým materiálom.

Znalecké posudky a žiadosť o DNA expertízu

Na strane 69 rozsudku KS Bratislava z r. 2004 sa konštatuje, že: „Oboznámením znaleckých posudkov z odboru mechanoskopie, daktyloskopie, biológie, mikrostôp a diagnostiky /č.l. 1857-1913/ súd zistil, že na zviazanie poškodenej bola použitá bežne vyrábaná šnúra na prádlo v dĺžke 300-400 cm. Podobná šnúra v dĺžke 300 cm bola nájdená aj na smetisku, nebolo však možné ustáliť vzájomným porovnaním totožnosť šnúr. 2 z vlasov zaistených na svetri poškodenej nezodpovedalo morfologicko štrukturálnym prejavom vlasom poškodenej. Porovnaním vlákien, ktoré boli v r. 1981 odobraté z vozidla R. Brázdu s vláknami blúzky poškodenej boli zistené rovnaké farebné odtiene čiernej a červenej farby.“.

– Prečo si súd vystačil len s nepriamymi dôkazmi (doznávajúce a usvedčujúce výpovede s. 86, 88 rozsudku KS)? Tie vraj mali tvoriť ucelenú reťaz, ale keď sa človek na tie výpovede pozrie lepšie, zistí, že sú v zásadných okolnostiach v ostrom rozpore s tými z roku 1976, s preverenými faktami a aj sami medzi sebou (viď moje ďalšie blogy). Ako sa teda môže argumentovať „ucelenou“ reťazou, keď táto je deravá ako rešeto?

Po vynesení rozsudku KS z 20. 1. 2004, podali odsúdení a ich advokáti odvolania na NS SR, kde uvádzajú aj zistenia z levočského archívu MV SR, ktorý mohli navštíviť až v máji 2004. Niektoré odvolania sú zverejnené. V súvislosti s problematikou materiálnych dôkazov je mimoriadne dôležitý aj zverejnený Dodatok k odvolaniu Ing. P. Beďača z 3. 11. 2004, adresovaný NS SR, sudcovi Michálikovi. V tomto dokumente Beďač uvádza: „… znaleckým posudkom vypracovaným účelovo pre „zvláštní skupinu pro šetření akce KAMERA„, ktorú mal osobne prevziať mjr. Rohan, sp. zn.: VB-2415 /KT -1-76, resp. Bi 754/81 zo dňa 16. 7. 1981, č. 1 1893 – 1897 bolo konštatované, že vlasy zaistené na mŕtvole, ktorá bola neskôr stotožnená s Ľ. Cervanovou nepatria ani jednému z obžalovaných. To isté konštatuje i znalecký posudok… zo dňa 9. 12. 1981. Podotýkam a zdôrazňujem, že vlasy zaistené na povraze, ktorým mala Cervanová zviazané ruky a panskom kapesníku so zistenou krvnou skupinou „A“ nepochybne patria i patrili jednému z páchateľov vraždy. To isté platí i pri náleze depigmentovaných /depigmentovaný= šedivý/ vlasov z „modrého svetra Cervanovej„, z ktorých bola zistená krvná skupina „B“. Kto zo 7. odsúdených v r. 1982, mal v roku 1976 šedivé vlasy, keď najstarší z nich mal len 27 rokov, pričom piati z nich len 22 rokov? V poznámke na č.1. 1897 z roku 1981 je doslovne uvedené: „Vzorky vlasů z povrazu, kapesníku a modrého svetru CERVANOVÉ jsou popsány v znal. posudku KÚVB pod VB/F-2415/KT-1-76 ze dne 30. 7. 1976, vzorky vlasů zůstávají i nadále depozitovány na KÚVB Praha.“ Posudok zo dňa 30. 7. 1976 nie je súčasťou spisu a je pre nás dodnes utajený. Žiadam, aby NS SR nariadil KS v Bratislave vyhotoviť z týchto vlasov vylučujúcu expertízu DNA a s touto sa vysporiadať v ďalšom rozhodnutí… Pripájam sa k tejto žiadosti Ing. František Čerman.“. Tu je potrebné dodať, že v r. 1972 – 1976 bol Eduard Pálka riaditeľom KÚ VB v Prahe, neskôr bol zástupcom náčelníka KÚ.

– Ako vidieť, trichologická expertíza (porovnanie nájdených vlasov) bola vykonaná a výsledok bol taký, že tieto vlasy nepatrili ani jednému obžalovanému. Prečo sa o týchto výsledkoch nezmieňuje rozsudok KS z r. 2004? Žeby preto, lebo by to narušilo „ucelenú“ reťaz?

– Beďač uvádza, že vlasy nájdené na svetri Cervanovej boli šedivé, takže už v roku 1981 museli vyšetrovatelia vedieť, že nepatrili nikomu zo 7. obvinených.

– Keby Beďač s Čermanom boli naozaj vinní, tak by predsa neupozorňovali NS SR na to, že vlasy sú depozitované a nežiadali by o expertízu DNA.

– NS ČSFR v r. 1990, na s. 13 zverejneného rozsudku, prikázal KS, aby sa oboznámil s celým spisom. KS však ani po opakovaných žiadostiach obžalovaných nezabezpečil chýbajúce dôkazy z archívu MV SR v Levoči a z archívu MV ČR v Prahe. Ak by KS neignoroval príkaz NS ČSFR a zabezpečil by chýbajúce dôkazy, mohol vykonať DNA expertízu už on.

Prečo najvyšší súd nevyhovel Beďačovej a Čermanovej sťažnosti z r. 2004 o vykonaní expertízy DNA (viď zverejnený rozsudok NS SR z r. 2006)? Prečo nezabezpečil chýbajúce dokumenty z archívu MV ČR v Prahe? Prečo si vystačil len s chabými nepriamymi dôkazmi?

Pozri aj moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

všetky moje blogy

Teraz najčítanejšie