Denník N

Sú utečenci viac ako vlastný národ?

Téma riešenia problematiky utečencov a ich prerozdeľovania do členských krajín je opäť na stole. Dúfajme však, že sa pritom nezabúda aj na iné dôležité sprievodné fakty, ktoré nemožno zanedbať:

 1. Ak by sa už rozhodlo, že jednotlivé členské krajiny musia akceptovať Bruselom určené a rozdelené počty utečencov, automaticky by tak Brusel rozhodol aj o tom s kým, s akým počtom, s akou kultúrou, či akou mentalitou daného národa budú musieť naši občania žiť bok po boku. Rôznorodosť kultúr jednotlivých krajín odkiaľ utečenci prúdia je nespochybniteľne iná oproti slovenskej. Spolužitie s iným človekom nie je ako vypnutie hudby, ktorá ak ma už nebaví tak si ju vypnem, alebo preladím. Je to dlhodobý vzťah spolužitia ľudí v jednej krajine, ktorá už má hlboko zakorenené svoje zvyky a aj preto vyvolá takéto účelové začleňovanie daných kultúr do slovenského prostredia sociálne a komunitné konflikty.
 2. Samotný fakt účelového prerozdeľovania utečencov do iných krajín, než bol pôvodný zámer cesty utečenca spôsobí to, že rozdelenie týchto utečencov bude aj do krajín do ktorých oni sami nechcú ísť a preto pôjde len o umelé a krátkodobé rozlievanie problémov v rámci celej EÚ, pričom tieto osoby koniec koncov aj tak uskutočnia svoj presun do krajiny ich pôvodného zámeru za vycestovaním. Neexistuje pritom o demokratické princípy opierajúca sa politická sila, ktorá by takémuto vycestovaniu do inej členskej krajiny zabránila, nakoľko by išlo o zásadný rozpor s princípmi fungovania EÚ.
 3. Bude treba zabezpečiť niekoľko významných a rozsiahlych investícií predovšetkým do oblasti riešenia bytovej otázky (okrem iných samozrejme) týchto osôb, čo závažne naruší spokojnosť obyvateľov hostiteľskej krajiny, ktorí sú odsúdení na platenie hypoték, účtov za prevádzku bytu, či domu a závažným spôsobom tak prispeje k negatívnej až nenávistnej atmosfére občanov, voči takémuto vývoju situácie v ich domácej krajine.
 4. Z politického hľadiska bude mať táto skutočnosť neblahý a pomerne trvalý efekt na nárast volebnej sily extrémistických strán a hnutí, resp. ich sily rozloženia pomerov v Národnej Rade SR. Zároveň si treba uvedomiť, a to v celoeurópskom meradle, že Európska Komisia takýmto nátlakovým konaním sama zapríčiní rozmach krajnej pravice a iných hnutí, ktoré možno ešte nie sú plne etablované do reálnej podoby funkčnej politickej strany, ale daný iracionálny trend riešenia utečeneckej politiky ich pokrok iba urýchli. Popritom však dôjde k rozšíreniu skupiny priaznivcov, ktorá sa môže logicky rozšíriť formou akéhosi politického protestu aj o bežných, logicky zmýšľajúcich pracujúcich občanov – stredná trieda, ktorí chodia do práce, platia si svoje účty, aby žili pokojne a slušne.
 5. Zo sociálneho hľadiska okrem iných faktov treba uviesť aj problematiku samotného začleňovania sa týchto “odlišných“ komunít do bežného životného štýlu našich občanov. Problematika akceptácie a nedôvery voči utečencom bude prítomná a dlhodobá. Nie je možné občanov prinútiť utečencov akceptovať ako novodobú súčasť našej spoločnosti a očakávať ich jednoduché začlenenie do spoločnosti. Negatívny aspekt ne-akceptácie utečencov bude mať neblahý psychologický aspekt priamo na ich správanie a život na Slovensku, obzvlášť pre osoby bez rodiny, napr. iba muži. Aj tieto skutočnosti môžu a pravdepodobne aj budú mať dopad na súvisiacu trestnú činnosť a nárast kriminality priamo v mieste ich pôsobenia.

Na záver je treba bez servítky uviesť ešte nasledovné:

 • Prioritou EK musí byť predovšetkým politické riešenie dôvodov úteku osôb z ich domácej krajiny. Je jasné, že je to beh na dlhé trate, ale pre účely zastavenia dôvodov migrácie týchto osôb absolútne kľúčové.
 • Zastaviť “záchranu“ osôb na mori vo forme ich privážania na územie Európy, čo je ideálne lákadlo pre pokračovanie výnosného obchodu prevádzačstva na báze – len ich dostať na more k blízkosti Európy a o ostatné sa už Európa iracionálne postará sama.
 • Dodržiavanie princípov ochrany Schengenského priestoru
 • Spružnenie procesov azylovej politiky a deportácie neoprávnených žiadateľov do ich domácej krajiny
 • Nevytvárať ilúziu utečenca ako osoby s automatickými právami k benefitom v danej krajine na úkor domácich občanov a zastaviť pozitívnu diskrimináciu vlastných občanov
 • Hľadať spoločne cesty na rozvoj medzinárodného obchodu v krajinách odkiaľ utečenci prúdia, aby sa ekonomika daných krajín dokázala spolu s ich politickými lídrami postarať o prosperitu občanov a dlhodobo tak vytvárať logický vzťah občanov ku svojej vlasti z ktorej nebude treba utekať.

Teraz najčítanejšie