Denník N

Kam idú aj VAŠE dane – o EŠIF idea hack II., itms2014, atď.

Celkový pocit z EŠIF idea hack II som mala dobrý. Uvidíme, koľko z navrhnutých zlepšovákov bude naozaj využitých v praxi. Každopádne je fajn, že hocikto z nás má možnosť sa do podobných akcií zapájať a bolo by dobré ich mať častejšie aj v iných oblastiach verejného života. Ak by sa konalo niečo podobné v budúcnosti, radi sa zas zúčastníme.

Skratky, lebo ich je veľa:

ÚPVII – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

CKO – Sekcia centrálny koordinačný orgán

EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy (pre obdobie 2014-2020, viac informácií napríklad tu)

OP – operačný program

NFP – nenávratný finančný príspevok

Vysvetlenie pre log10 mierku: 1 na ose x = 10; 2 na ose x = 100; 3 na ose x = 1000 a tak dalej.

 

Úvod.

Keď pán Raši (https://www.vicepremier.gov.sk/) 29. marca 2018 vyhlásil EŠIF idea hack, potešila som sa. Išlo o výzvu na predkladanie námetov na zjednodušenie implementácie projektov a stransparentnenie implementácie programov EŠIF usporiadanú ÚPVII. Ufff, krkolomná veta. Cítila som potrebu, aby aj naša platforma ŽIJEMVEDU.SK prispela drievkom do ohňa a pokúsila sa o zlepšenie udeľovania EŠIF, hlavne v rámci OP Výskum a inovácie.

Zápletka.

Zaslali sme návrh, prihlásili sme sa. Informovanosť o vyhodnocovaní prihlásených návrhov mi prišla odfláknutá. Chápem, že má každý veľa práce, ale načo potom dávať absurdne hraničné termíny?! Sama som 8 dní pred konaním užšieho kola kontaktovala organizátorov ohľadom výsledkov. Nepostúpili sme medzi TOP10, skončili sme na 24. mieste. Nevadí. Skúsili sme to. Skepticizmus nič nerieši, ideme ďalej.

Pár dní pred konaním stretnutia TOP10 ma kontaktovali, či nemôžem predsa len prísť. Nemohla som. Nebývam v BA, nerobím na Slovensku, nie som sama sebe šéfkou – o dovolenku treba včas požiadať. Tak isto som chcela, aby so mnou mohli prísť ďalší dvaja členovia z radov priaznivcov ŽIJEMVEDU.SK, ktorých diskusia prispela k samotnému prihláseniu sa do súťaže. Logistika organizácie bola neprofesionálna, aspoň podľa mojho meradla profesionality. Myslela som si, že ide o ďalšie vodenie za nos. Organizátorom som unáhlenosť vytkla aj v reportáži na RTVS. Pani reportérka Katka, ktorá reportáž pripravila, medzičasom zo spravodajského tímu RTVS odišla.

Vyvrcholenie.

Následne ma pozvali na druhé kolo EŠIF idea hack-u, s mesačným predstihom. Super. Pozvanie som prijala a som zaň vďačná. Štvrtok, 28. júna 2018, som teda navštívila priestory CKO (Štefánikova 31, Bratislava) aj so svojimi dvomi spolubojovníkmi, Ottom a Adamom. Zúčastnili sme sa len dva tímy. Zaujímavá skúsenosť. Mala som veľa otázok. Na valnú väčšinu z nich som dostala odpoveď. Dozvedela som sa viac detailov o portáli “itms2014.sk”. Vývojári si na ňom dali záležať, je prehľadný. Prístup k dátam je v pohode. Výtky som poriešila priamo s nimi. Prevádzkovateľom portálu je DataCentrum, pre ktoré bol vyčlenený NFP 936 000 eur na priemerný počet pracovníkov: 12, pre obdobie január 2016 až december 2018. Aj takýto druh informácií o prideľovaní peňazí z EŠIF sa dá na “itms2014.sk” nájsť.

Obr. 1: Foto z Hacku, zahájenie prezentačnej časti

Bez peripetií. Alebo predsa s nimi?

Portál “itms2014.sk” je nástrojom pre žiadosti a monitorovanie fondov EÚ na Slovensku, poskytuje open source data. Žiadosť sa podať nechystám, ale na open source data sa rada pozriem a skúsim ich spojiť s udalosťami bežného dňa. Musím podotknúť, že bez znalostí základov skriptovania by sa jednalo o mravenčiu prácu. Dáta som si stiahla 1. júla 2018. K tomuto dátumu bolo vrámci NFP schválených skoro 7,45 miliárd eur z EŠIF (prvý schválený NFP je datovaný k 20.10.2015 a posledný k 29.6.2018).

Obr. 2: Čerpanie NFP

7:30 – 8:59 osobným autom z Galanty do Bratislavy – dopravné zápchy na dennom poriadku, čím bližšie k hlavnému mestu, tým horšie – ale chystajú sa záchytné parkoviská a zlepšenie MHD a regionálnych spojov – určite aj vďaka EŠIF, myslím, že hlavne vďaka nim. Diaľnica medzi Nitrou a Bratislavou, či Trnavou a Bratislavou, je super. Len keby tie zápchy neboli… Ale bude lepšie. A nielen na západe. Itms2014 dostupné dáta na mňa kričia, že najväčšia dotácia (332 miliónov eur) vo forme jednorazového NFP bola udelená  Národnej diaľničnej spoločnosti. Len pre zaujímavosť, priemerná výška dotácie schváleného NFP je 200‑tisíc eur.

9:00 – 13:00  EŠIF idea hack II – kladieme otázky, diskutujeme, dostala som kópiu Metodického pokynu č.29 verzia 1, veľmi stručne a čo najzrozumiteľnejšie odprezentujem náš návrh –  jeho prípadnú implementáciu ukáže až čas – sme trpezliví, zatiaľ. Za konanie hackathonu vďačíme tiež EÚ fondom. Občas sa aj u nás dejú zmeny rýchlo a byrokratický aparát funguje expresne. Dúfam, že to tak bude aj v implementácii návrhov. Veď aj NFP pre Štátny fond rozvoja bývania bol schválený bleskovo, v priebehu jedného dňa. Žilinská Univerzita, ako rekordér opačného poradia, čakala raz až vyše 500 dní. Ale aj to sa dá pochopiť. Asi chýbali experti na schvaľovanie komplikovaného projektu.

13:06 – osobákom domov – veľmi starý vláčik – cítim sa, akoby som sa vracala v čase – brzdenie mi trhá ušné bubienky, tempo je vláčne, sprievodca má nemódnu, vysoko potivú uniformu, koženkové sedačky mojím sedacím partiám v tom dusnom teple dávajú zabrať, ale som rada, že sedím, vlak je dosť natrieskaný – nevadí, bude lepšie, moderných vlakov je stále viac – a raz aj u nás pôjdu všetky vlaky rýchlo, sprievodcovia budú vymódení a v práci sa budú cítiť príjemne, sedačky budú moderné, vystupovať budeme oddýchnutí, bez koláčov pod pazuchami, a s príjemným pocitom. V tomto bode ostávam vysoko presvedčená o rýchlej zmene. Ministerstvo vnútra, starajúce sa o našu bezpečnosť, je absolútnym víťazom čerpania NFP, kďežto také Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zapadá do šedého priemeru.

Obr. 3: Ministerstvá a agentúry a ich čerpanie NFP

14:00 – po meste – občas výtlk, občas výmoľ – chcelo by to viac zelene, zbaviť sa áut parkujúcich krížom krážom cez polovicu chodníka pre chodcov – chýbajú mi aj malé rozvoniavajúce obchodíky s pekárenskými výrobkami a inými lokálnymi špecialitami lokálnych výrobcov, podporujúcich malé rodinné firmy a zamestnanosť (v Nemecku som sa asi nakazila lokál patriotizmom, prepáčte). Chýbajú mi aj cyklotrate. Predpokladám, že najlepšie sú na tom Trenčania. Je tu nejaký? Komentár vrelo uvítam. Milí Trenčan, Tvoj Trenčiansky kraj vedie spomedzi všetkých krajov v čerpaní NFP. Nitriansky kraj sa tiež nemusí hanbiť, a taká Šaľa už vôbec nie. Všetko bude. Dáta nepustia.

Obr. 4: Čerpanie nenávratných finančných príspevkov – porovnanie pre kraje a ústavy

Ešte mi chýba aj viac možností separovania odpadu – ale zaviesť do praxe takto novátorské a proekologicky orientované projekty ešte chvíľu potrvá. Asi by bolo dobré začať s intenzívnou osvetou obyvateľstva a zvyšovaním jeho životnej úrovne. O tento aspekt sa určite už starajú na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, veď sú dvojka v množstve najrýchlejšie schválených NFP a jednotkou v množstve schválených peňazí, ak beriem do úvahy len štátne agentúry, ústredia a všakovaké štátne centrá. Mimochodom, víťazom rubriky „Množstvo schválených NFP za menej ako 15 dní“ je SZRB Asset Managment, a.s.. Vidíte. Naši múdri finančníci v službách štátu určite dobre zainvestovávajú v strategických sektoroch na Slovensku, aby sme boli ešte prosperujúcejšia a vyspelejšia krajina ako sme.

Obr. 5: TOP 20 najrýchlejšie schválených žiadateľov o NFP

Rozuzlenie.

Osveta je dôležitá, tak ako aj plnenie sľubov, lebo skepsa, nedôvera a sklamanie sú hybnou silou dešktrukcie zdravej spoločnosti. A len a jedine zdravá spoločnosť môže viesť k prosperite krajiny. Som naivná?! Nemyslím. Som ironická? Možno. Ale veľmi sa usilujem ja, i celá platforma ŽIJEMVEDU.SK, myslieť pozitívne. Je to lepšie, ako byť skeptickí a apatickí. Ideme ďalej. Snažíme sa.

Zhrnutie.

Celkový pocit z EŠIF idea hack II som mala dobrý. Uvidíme, koľko z navrhnutých zlepšovákov bude naozaj využitých v praxi. Každopádne je fajn, že hocikto z nás má možnosť sa do podobných akcií zapájať a bolo by dobré ich mať častejšie aj v iných oblastiach verejného života. Ak by sa konalo niečo podobné v budúcnosti, radi sa zas zúčastníme.

 

PS: itms2014 open source dáta sa dajú veľmi dobre zúžitkovať aj v rámci tém na diplomové či bakalárske práce so širokým spektrom zamerania, na prehľady ekonomického charakteru, predikcie, otázky podpory sociálnych podnikov až po investigatívnu žurnalistiku.

 

Autor: Viera Kováčová

Uni of Cologne

08. júla 2018

 

Text je zverejnený aj medzi blogmi na ŽIJEMVEDU.SK.

Teraz najčítanejšie

Náš život je vo vašich rukách. Ilustračné foto - Paddy O’Sullivan/Unsplash

Žijemvedu.sk

Sme nadstranícka platforma, ktorá chce spájať slovenských vedcov doma a v zahraničí a realizujeme iniciatívu "Nie je nám to ukradnuté!"