Denník N

Tolerancia netolerancie na Pohode.

Švajčiari v roku 2009 v referende rozhodli, že výstavba minaretov je protiústavná, keďže ide o politický symbol a nie náboženský. Ako povedal súčasný prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan: „Minarety sú naše bajonety, kupoly sú naše prilby, mešity naše kasárne a veriaci naši bojovníci.“ Prečo na Pohode minarety staviame?

Okrem fantastickej hudby, skvelých ľudí a množstva inovatívnych nápadov, tohtoročná Pohoda priniesla aj jedno nemilé prekvapenie. Organizátor Michal Kaščák sa nezabudol pochváliť, že uprostred areálu mu opäť vyrástol symbol potláčania základných ľudských práv a hodnôt západnej civilizácie. Minaret na Pohodu síce osadil s cieľom rozprúdiť debatu o tolerancii, o ktorú sa jeho festival správne zasadzuje, no tento počin skôr poukazuje na jeho nedostatok vedomostí o povahe ideológie islamu.

Čo symbolizuje minaret?

Tradične ide o najvyššiu vežu, z ktorej sa zvoláva k piatim povinným modlitbám denne. Minaret dominuje okoliu a svojou prítomnosťou i hlasom muezína pripomína všetkým nadradenosť islamu v danom priestore. Islam totiž nie je len náboženstvom, ale z väčšej časti politickou ideológiou s presnými pravidlami, ktorých nasledovenie vyžadujú od moslimov ako aj od nemoslimov. 

Minaret spravidla tvorí súčasť mešity. Mark A. Gabriel, bývalý moslim a prednášajúci na jednej z najznámejších islamských univerzít Al-Azhar, vo svojej knihe Islam a terorizmus uvádza: „Prorok Mohamed vysvetlil moslimom, že mešita nie je ako kostol ani ako synagóga. Vo svojej mešite v Medine Mohamed plánoval vojenské stratégie, viedol súdy a prijímal návštevy kmeňových vodcov. Mešita bola niečo ako Pentagon, Biely dom a Najvyšší súd v jednom. Islamský svet bol riadený z mešity. Rozkazy vydať sa na vojnu prichádzali z mešity. Islamskí vládcovia, ktorí prišli po Mohamedovi, pokračovali v tejto tradícii. Počas celej histórie islamu môžeme sledovať ako všetok pohyb v džiháde vychádza z mešít.“

Najväčšia absurdnosť Pohody

Paradox vystavenia symbolu islamu práve na hudbnom festivale je zrejmý každému, kto má aspoň základné vedomosti o tom, ako islam vníma hudbu a umenie. Najrešpektovanejšia príručka islamského práva šaría Opora pútnika hovorí:

Hudobné nástroje by mali byť odstránené. Flauty, strunové nástroje a podobné sú zakázané. Tí, čo počúvajú spevákov, budú mať v súdny deň uši naplnené olovom. Piesne vytvárajú pokrytectvo. Je protiprávne používať hudobné nástroje ako je mandolína, lutna, cimbal a flauta, taktiež ich počúvať. Prístupné je hrať na tamburínu počas svadieb, obriezok a iných udalostí, dokonca aj keď má na stranách zvončeky. Hrať na bubon je nezákonné.“ (Umdat al-Salik r40.1)

Tolerancia netolerancie

Motivácia Michala Kaščáka je bezpochyby pozitívna a minaretom chcel demonštrovať otvorenosť, toleranciu a podporu rôznorodosti. No postavil by si v mene tolerancie na festivale aj vežu so svastikou? Uvedomuje si, že propaguje ideológiu, ktorá ho zo svojej podstaty nenávidí?

Islam delí svet na moslimov a nemoslimov, ktorých nazýva výrazom “kafir”. Korán vraví, že kafira možno oklamať, chystať proti nemu nástrahy, možno ho nenávidieť, zotročiť, zosmiešňovať, mučiť, terorizovať a zabiť. Slovo sa spravidla prekladá ako „neveriaci“, ale tento preklad je nesprávny. Slovo „neveriaci“ je logicky a emočne neutrálne, zatiaľ čo kafir je najhanlivejšie, najzaujatejšie a najnenávistnejšie slovo všetkých jazykov.

Islam venuje kafirom veľké množstvo energie. Kafirom sa venuje väčšina Koránu (64%) a Mohamedovmu boju s nimi sa venuje takmer celá Síra, čiže životopis Mohameda (81%). Hadís (tradície proroka Mohameda) venuje kafirom 37% textu.

Hlavné základné texty islamskej doktríny (korán, síra a hadís) obsahujú viac protižidovského textu, napríklad nazývajúc židov opicami, potkanmi či prasatami, ako v Mein Kampf od Adolfa Hitlera. Mohamed dal počas jedného dňa sťať hlavu 800 židom, pretože sa odmietli podriadiť islamu. 

Cieľom islamu je podmaniť si celý svet, ako to definoval sám prorok Mohamed:

„Bolo mi prikázané, aby som viedol vojnu proti ľudstvu, kým všetci neprijmú, že niet iného boha než Alaha a kým neuveria, že ja som Jeho prorok a neprijmú všetky zjavenia, ktoré boli zvestované cezo mňa. Ak tieto veci prijmú, budem chrániť ich životy a majetok, pokiaľ by šaría neurčila inak; v takom prípade bude ich osud v Alahových rukách.“ (Muslim 001, 0031)

Táto nenávisť pretrváva dodnes. Od pádu dvojičiek dňa 11.9.2001 po koniec Pohody 2018 bolo v mene islamu po svete spáchaných 33.436 vražedných džihádistických útokov. Za posledných 30 dní v čase písania článku sa odohralo 157 útokov v dvadsiatich krajinách, pri ktorých bolo zabitých 1055 ľudí a dalších 744 zranených. 

Mohamed odovzdal islam ako dokonalý a univerzálny. Nič na tom nezmenia ani naivné gestá v podobe minaretov na hudobných festivaloch. Naopak, takýmto gestom vysielame signál, že sme ochotní tolerovať netoleranciu. Našou jedinou šancou je poznať povahu politického islamu, jeho ciele a prostriedky. Len informovaná spoločnosť je schopná zachovať si svoje hodnoty demokracie, tolerancie a slobody.

 

pre aktuálne dianie zo sveta politického islamu sledujte našu stránku na facebooku
facebook-cspi-sr

Cieľom CSPI je vzdelávaním o podstate doktríny politického islamu chrániť hodnoty slobody, demokracie i ľudskej dôstojnosti. Ak zdieľate tieto hodnoty, pomôžte nám zdieľať aj tento článok. Ak chcete urobiť viac, návod je na tejto stránke: https://whaticando.today/sk

Na islam nestačí mať názor, islam treba poznať.
Spoznajte Mohameda, dokonalého moslima:

sira

autor článku: Marek Mackovič

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Referenčné čísla zdrojov doktríny uvádzame v tejto forme:
(Muslim, 001, 0031) je odkaz na Sahíh Muslim, kniha 1, číslo 0031.
(Umdat al-Salik r40.1) je odkaz na Umdat al-Salik, kapitola R, časť 40, odsek 1.

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Centrum pre štúdium politického islamu SR

Centrum pre štúdium politického islamu (CSPI) je neziskové, apolitické a nenáboženské hnutie zamerané na vzdelávanie a skúmanie doktríny politického islamu. Politický islam je tá časť islamskej doktríny, ktorá sa týka nemoslimov, teda kafirov. Nemoslimov, teda kafirov sa pritom týka 51 percent celkového textu základných kníh islamskej doktríny. Použitím vedeckých metód skúmania je možné tento politický aspekt islamu pomerne ľahko odhaliť a pochopiť. Cieľom CSPI je vzdelávaním o podstate doktríny politického islamu chrániť hodnoty slobody, demokracie i ľudskej dôstojnosti.