Denník N

Správy spod Dardanely

Minulý rok sme vymysleli iniciatívu, ktorej úlohou bolo snažiť sa zábavnou formou vzdelávať rómske deti spod Dardanely. (letohrádok Dardanely, Markušovce) Tento rok sme sa vrátili späť. Máme za sebou prvé úspešné 2 dni. Čo všetko bolo iné?

Tento rok sme sa rozhodli spraviť letnú školu hrou druhý júlový týždeň. Po skúškovom období som mala zopár dní na oddych a odsťahovanie z Nitry, v ktorej momentálne študujem a na prípravu pre deti.

S hlavným animátorom Filipom, ktorý študuje v Prahe, sme si dopisovali, ako to vymyslíme. Našťastie, nerobili sme už také drahoty, vieme, že robíme podľa nálady a chutí deti, už ich aj trochu viac poznáme a dokonca máme už nejaký rešpekt. Rozhodli sme sa teda dávku učenia zamerať na tretiakov a štvrtákov.

Tento rok prišla aj novinka, poprosili sme o pomoc dievčatá z vyšších ročníkov z Markušoviec. Bolo to pre nás prekvapivé, to, čo my sme opakovali 4-krát vkuse, AnnaMária povedala raz a všetci poslúchli. Povedala im to po rómsky, neskutočný rešpekt mala, asi preto, že je starostova sestra. Pochopila som, že ak má učiteľ pracovať s deťmi, potrebuje asistenta, niekoho, kto bude prekladať. Podporou nám je aj asistentka Kveta, ktorá nám nosí deti a pomáha nám na ne dohliadať. Keby ste videli v akom šíku každé ráno dôjdu. Aj vojsko môže ísť do hája, keď teta Kvetka zvrieskne, už sú pekne v rade.

Po roku nás čakal šok, minulý rok nám deti chodili do kultúrneho domu už o pol 9. Stepovali tam. Zato tento pondelok bolo presne 8:56 a na ceste nikoho. Normálne som myslela, že ma porazí. V tom sa vynorilo 35 hláv. Vydýchla som si. Ale len na chvíľu. Zoznamovací deň prebehol v pohode.

Najhoršie je ich ustriehnuť. Často chodia aj druháci, ktorí nerozumejú veciam, ktoré robíme s tretiakmi. Napríklad– dnes to boli vybrané slová, tie druháci nepoznajú. Potom sa nudia, vyrušujú. Tak isté je to aj so štvrtákmi, niekedy prídu tretiaci alebo piataci. Pre tých žiadnu robotu nemám.

Rozdiely v poznaní sú výrazné. Niektorí tretiaci vedia vybifľované vybrané slová z hlavy, na druhej strane máme deti, ktoré nepoznajú abecedu. 10 ročné! Pri popise obrázkov a prízvukovaní, že to slovo je vybranné sme nepokročili. Poznajú koňa, nepoznajú kobylu. Poznajú „hrobáka“, nepoznajú hmyz. Nedivím sa, veď takéto slová často nepočujú v prostredí v ktorom vyrastajú. V školách sa často učia veci, ktorých význam nepoznajú, aj také slová, ktoré my považujeme za banality.

Zmyslom Letnej školy hrou 2 je odpozorovať čo najviac šikovných detí. S 35 deťmi v skupine sa pracovať ľahko nedá, ale, vďaka aj vašej podpore už rok funguje scooting, AKA skautské hry, ktoré organizujú moji kolegovia Majo a Filip a sú zamerané na výchovu, vzdelanie a sebarozvoj. Rady býkov, ako si hovoria, chcú rozšíriť o pár ďalších. Dôležité je preto pomáhať tým najšikovnejším a postupne zapájať aj ostatných, tu si vysledujeme detí a snažíme sa ich motivovať, aby chodili na skautské hry.

Pokročili sme! Všimli sme si teda jeden fakt. Volá sa to ZODPOVEDNOSŤ. Ony túžia po vyzdvihnutí, po pochvale. Túžia po nejakom spôsobe jedinečnosti.

Mali sme taký problém. Veľa detí nevie používať záchod a po umytí rúk bola potopa. Vyriešili sme to. Aspoň dnes sa nám to osvedčilo. Zriadili sme denného týždenníka. Dnes to boli Roman a Veronika, tretiaci. Stáli pri dverách a po jednom púšťali deti na záchod.  Za každým šli na WC a jak inšpektori urobili kontrolu, dokonca veľmi dôkladne, a tak pustili ďalšieho. Musím povedať, že bolo to veľmi pedantné. Boli motivované pochvalou. Dali sme im pocit jedinečnosti a výnimočnosti a ono to fungovalo!

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Bibiána Kleinová

Predsedníčka OZ Nespi-Spiš. Študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Nexterie Leadership Academy. Večný cestovateľ, neriadená strela, rodený optimista, kreatívna duša.