Denník N

Otvorený list Dobrého úradníka ku komentáru Denníka N

Zdroj: pixabay
Zdroj: pixabay

Práve ocenenie práce úradníkov (aj od novinárov) pomáha budovať ich silnejšie postavenie a mandát, ktorý potom môžu využiť pri presadzovaní odborných návrhov a pripomienok a zároveň buduje pozitívny obraz aj v očiach verejnosti.  

Vážený pán Čikovský,

Prečítal som si Váš komentár o postupe pri príprave materiálu na nákup nadzvukových prúdových lietadiel. V úvode by som chcel spomenúť, že sám mám osobné výhrady voči tomuto postupu.

Dovolím si nekonkretizovať, či máte správne predpoklady na polemiku, koľko stíhačiek nám stačí a na aké účely. Ja osobne by som si nedovolil napísať také hodnotenie zo zdrojov, ktoré sú verejne dostupné.

Môj text sa ale týka hlavne útvaru Hodnota za peniaze. Súhlasím, že takýmto nákupom má predchádzať verejná odborná diskusia, ktorá chýbala. Z Vášho textu vyplýva, že ste si preštudovali hodnotenie nákupu od ÚHP. V samotnom texte sa uvádza „Úlohou finančnej analýzy ÚHP MF SR vo vyhradenom režime bolo zabezpečiť finančnú porovnateľnosť ponúk aj po zohľadnení odlišného času dodania a výmenného kurzu.“ A presne toto aj spravili, napriek tomu ich prácu až bulvárne zhadzujete. Uvádzate „Pre Útvar hodnoty za peniaze bude tento incident znamenať, že stratia veľkú časť kreditu vo verejnosti a rešpektu medzi politikmi a inými úradníkmi“. S tým si dovolím ostro nesúhlasiť, ako občan/verejnosť, ale aj ako úradník. Problémom môžu byť Vaše nesprávne očakávania od analýzy.

Nemáte predstavu, koľkými pripomienkami prispeli ÚHP, koľko rokovaní a presviedčaní absolvovali, koľko nepochopených pohľadov a krútenia očami pretrpeli, len preto, aby mohli napísať hodnotenie podľa svojho svedomia. Preto spláchnuť ich takýmto komentárom je veľmi smutné a demotivujúce. Som súčasťou iniciatívy Dobrý úradník, ktorá má za cieľ zlepšiť meno úradníkov, stretávam sa v tejto oblasti s pohľadom verejnosti aj samotných úradníkov. Môžem Vám povedať, že ÚHP si svoju prácu splnili zodpovedne. Naštudovali si materiál, ako aj ďalšie podklady, aby vedeli vyhodnotiť to, čo im bolo uložené.

Sám si na niekoľkých miestach protirečíte. Píšete: „Útvar hodnoty za peniaze tak koalícia využila na prikrytie svojho politického rozhodnutia. Ministri nemali odvahu povedať, že kašlú na ich odporúčania, preto najprv hlasovali, až potom analýzu uvoľnili.“ Samotná analýza však nehodnotí, ktorá ponuka je lepšia, ale ktorá je nákladovo efektívnejšia zo zdrojov, ktoré poskytlo MO SR, nič neprikrýva. Na viacerých miestach sú uvedené odporúčania na preverenie rôznych možností(napr. skutočne potrebný počet, používanie MiG-29), rovnako aj výhrady/upozornenia, čo môže spôsobiť naplnenie zámeru („Podľa NATO Hodnotenia spôsobilostí 2017 odvedie nákup lietadiel potrebné financie od rozvoja prioritných spôsobilostí“; Tréning v štvorici je potrebný pre bojové operácie, túto spôsobilosť NATO od OS SR nepožaduje.)

Takže áno, k spôsobu, akým prebiehala príprava materiálu máte právo mať námietky, ale nezmyselne narušovať dobré meno tých úradníkov, ktorí si svoju prácu plnia zodpovedne a odvážne, je pri všetkej úcte k Vám, nehodné Vašej novinárskej reputácii.

Práve ocenenie práce úradníkov (aj od novinárov) pomáha budovať ich silnejšie postavenie a mandát, ktorý potom môžu využiť pri presadzovaní odborných návrhov a pripomienok a zároveň buduje pozitívny obraz aj v očiach verejnosti.

S úctou,

Juraj Repiský, OZ Dobrý úradník

Teraz najčítanejšie

Dobrý úradník

Sme skupina úradníkov, ktorým záleží na kvalitnom a etickom fungovaní verejnej správy. Nechceme byť pohltení systémom a proaktívne pristupujeme k jeho zlepšeniu. Chceme prispieť k zlepšeniu štátnej kultúry a nastoľovať nové riešenia vo vnútri systému ako aj meniť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. Veríme, že každý z nás môže vlastným pričinením prispieť k budovaniu fungujúceho štátu.