Denník N

Neudržateľný postoj kresťanských konzervatívcov

Konzervatívny postoj voči LGBT ľuďom je v dnešnej dobe podobne neudržateľný ako kedysi podpora otrokárstva, učenie o nadradenosti muža nad ženou alebo zabíjanie heretikov.

Situácia v oblasti práv LGBT menšín sa dnes prezentuje ako akási kultúrna vojna. V nej sa proti sebe stojace strany snažia presadiť svoju ideológiu a zvíťaziť nad tou druhou. Kultúrnu vojnu však v skutočnosti vedú konzervatívci. Tým druhým, takzvaným liberálom, ide skôr o niečo iné.

Ja sám som dlhé roky úprimne veril konzervatívnej katolíckej ideológií a mal som na to dobré dôvody. Preto som aj odmietal registrované partnerstvá a homosexuálne spolužitie som považoval za nesprávne a hriešne. Trvalo mi mnoho rokov, kým som pochopil, že v skutočnosti je tento postoj protikresťanský. Bolo to keď som si uvedomil, že za každým jedným prípadom stojí príbeh konkrétneho človeka. Človeka, ktorý sa nie vlastnou vinou, dostal do neriešiteľnej situácie.

Katolícka cirkev mu ako jediné správne riešenie jeho situácie ponúkala úplnú absurditu, život v osamelosti a celibáte (oni tomu hovoria ako o povolaní k čistote). Ďalšie cirkvi nie sú až také uletené, ale nijaká im neumožňuje všeobecne prijateľné, dôstojné a plnohodnotné začlenenie do svojho spoločenstva.

Pochopil som, že celá naša spoločnosť, a aj ja osobne, máme voči ľuďom z LGBTI komunity morálny dlh. Dlho sme zlyhávali v tom aby sme ich prijali takých akými sú. Uvedomil som si, že nestačí len nediskriminovať ich, musíme sa aj aktívne podieľať na tom, aby medzi nami mohli žiť plnohodnotný dôstojný život a pomôcť aby boli všeobecne rešpektovaní ako normálna súčasť spoločnosti. Preto podporujem registrované partnerstvá, či uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. Ideologické naťahovačky sú mi ukradnuté, mne ide o ľudí.

Samozrejme konzervatívci budú tvrdiť to isté, že aj im ide o rodinu, o ľudí. Podľa mojej skúsenosti je to v skutočnosti len zásterka. Keď príde na konkrétnosti, nikto z nich nie je schopný preukázať ako konkrétne uznanie práv LGBTI menšín škodí ostatným. Vychádzajú predovšetkým z vlastného presvedčenia, že ich ideológia je všeobecne to najsprávnejšie riešenie pre životné situácie všetkých ľudí.

Čo sa týka homosexuálov, katolíci vychádzajú z antropologie a morálnej teológie, ktorá sa sformovala pred stáročiami a ktorú žiadni iní odborníci dnes nepovažujú za relevantnú. Evanjelici sa zase poväčšinou pridŕžajú stredovekej interpretácie Biblie, bez ohľadu na to, či to v kontexte dnešnej spoločnosti dáva alebo nedáva zmysel.

Nie je to, samozrejme, prvýkrát v histórii, čo kresťania stoja na nesprávnej strane barikády. Boli to katolícki konzervatívci, ktorí stáročia viedli vyhladzovacie vojny voči heretikom, odmietali náboženskú slobodu, koncept ľudských práv či demokracie. Boli to evanjelikálni kresťania, ktorí argumentovali bibliou proti zrušeniu otrokárstva alebo za rasovú segregáciu.

Konzervatívci sa dnes proti snahe o zrovnoprávnenie sexuálnych menšín tak isto ako konzervatívci odsudzovali snahy o zrušenie otrokárstva, odstránenie apartheidu alebo zrovnoprávnenie žien.

Napriek tomu dnes kresťanské cirkvi stoja v prvej línii v oblastiach ako boj proti chudobe, proti obchodu s ľuďmi v boji za mier, za náboženskú slobodu a mnohých ďalších, ktoré sa kedysi presadili napriek ich odporu.

Nielen katolícka ale aj ďalšie cirkvi majú stáročné skúsenosti s reinterpretáciou biblie a svojich dogiem tak, aby akceptovali nevyhnutné zmeny a prispôsobili sa novým podmienkam. Inak by už neexistovali. Nemám dôvod nedomnievať sa, že o dvesto, tristo rokov budú katolíci či ďalší kresťania patriť medzi tých, čo budú najhlasnejšie upozorňovať na porušovanie práv sexuálnych menšín. Podobne ako sa napríklad súčasní, či nedávni pápeži zasadzujú za udržanie mieru, či sociálnu rovnosť.

Prečo by to však malo trvať tak dlho?

Jedným z Ježišových imperatívov bolo takzvané čítanie znamení čias (Mt 16,3). Páni biskupi, vážení teológovia, nemáte aj vy pocit, že už by ste sa mali konečne rozhýbať a kvôli láske k vašim LGBTI bratom a sestrám nájsť spôsob ako im umožniť normálne žiť bez opovrhovania a odsudzovania?

Alebo sa chcete dočkať tej hanby, keď sa po stáročiach budú vaši nástupcovia ospravedlňovať za vašu necitlivosť ako to museli urobiť pápeži v prípade odsúdenia Galilea, geneocídy pôvodného amerického obyvateľstva alebo svätorečenia Johanky z Arku?

Teraz najčítanejšie