Denník N

Naozaj to je len postoj konzervatívcov?

Postoj konzervatívcov voči LGBT nie je neudržateľný, lebo to nie je len ich postoj, ale aj názor širšej spoločnosti. Sekulárnej, či homosexuálnej.

zdroj: https://www.channel24.co.za/Movies/Reviews/free-state-of-jones-20160714

Je ľahké povedať, že postoj kresťanských konzervatívcov je neudržateľný, lebo otrokárstvo bolo tiež neudržateľné. Myslím, že vzhľadom na dejinnú epochu je nepoctivé tvrdiť, že konzervatívci tak ako ich dnes poznáme, vtedy kupovali a bičovali otrokov. Sever proti Juhu nebola vojna liberálov a konzervatívcov, ale vojna všeobecnej ľudskej dôstojnosti proti pôžitku a despotickosti.

Philippe Ariño je francúzsky homosexuál a praktizujúci katolík. Od roku 2002 sa zameriava na Parížske homosexuálne prostredie. V rozhovore otvorene a autenticky hovorí o tom, čo je homofóbia a prečo riešenie, ktoré ponúka cirkev je oslobodzujúce. Zároveň sa aj vyjadruje k agende LGBT ako človek, ktorého sa priamo dotýka, lebo je homosexuál.

Konzervatívny postoj má konkrétne tvrdenia, ktoré reálne potvrdzujú, že názory LGBT sú nebezpečné pre spoločnosť.

V prvom rade kresťansko konzervatívny postoj, ako aj cirkev, neschvaľuje homosexuálne správanie, rovnako ako nezriadené sexuálne správanie. Odlišuje skutok od človeka. Preto, lebo skutky človeka môžu byť raz dobré raz zlé, hodnota ľudskej osoby je však nevyčísliteľná. Inak povedané, každý človek, dobrý aj zlý, má dôstojnosť ľudskej osoby. Cirkev prijíma všetkých ľudí, bez rozdielov. O tom je množstvo dôkazov a svedectiev. Cirkev je tá, ktorá integruje ľudí z okraja spoločnosti do spoločenstva. Všetkých. Ale neintegruje zlé skutky.

Zákonné ukotvenie požiadaviek LGBT agendy by bolo zlé v prvom rade preto, lebo by nevyhnutne redefinovalo manželstvo. Zovšeobecnilo by tento pojem (inštitúciu manželstva) na akýkoľvek vzťah založený na hlbokom citovom pute. To by malo za vedlajší účinok ešte väčšiu rozvodovosť, disfunkčné rodiny, horšiu sociálnu stránku štátu, nestabilné a psychicky zničené deti atď.

To preto, lebo by neboli objektívne príčiny, prečo zachovať celistvosť rodiny. Alebo by boli len veľmi malé. „Vyhlásením dvoch mužov za manželov zároveň tvrdíme, že manželstvo je iba štátom uznaný zväzok dvoch ľudí, ktorí sa majú radi. Vytratila sa otvorenosť pre počatie dieťaťa a z toho vyplývajúca požiadavka vernosti a výlučnosti zväzku s ohľadom na dobro dieťaťa.“

Súčasná sloboda nikomu nezakazuje žiť akýkoľvek život. Snažiť sa o jeho zákonnú legitimáciu je druhá vec. Je to akési potvrdenie, že je niečo správne a prospešné pre spoločné dobro. Zároveň neuznanie netvrdí, že je daná vec absolútne zlá, ale minimálne nie je prospešná pre spoločné dobro.

Čo sa týka historickej paralely s otroctvom. Asi sa viacej budeme hanbiť za zabíjanie nenarodených detí, ktoré je legitimizované. Tu je paralela trefnejšia. Tu sú totižto reálne potláčané základné ľudské práva ľudí, ktorí sa nemôžu brániť. Podobne ako otroci, ktorých nikto neakceptoval, nikto neakceptuje ľudskú bytosť v tomto štádiu.

Teraz najčítanejšie

Jakub Malota

Som absolvent bábkoherectva na VŠMU. Okrem umenia sa zaoberám, verejným dianím, dobrovoľníctvom, filozofiou. malota.jakub@gmail.com