Denník N

V Michalovciach sú príjmy poslancov naďalej tajné

Základom otvorenej samosprávy je zverejňovanie dokumentov a ich sprístupňovanie občanom a do tejto kategórie spadajú aj majetkové priznania poslancov. Túto úlohu v rámci samosprávy plní komisia na ochranu verejného záujmu a to na základe Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. Keďže v Michalovciach tieto dokumenty zverejnené niesú, tak som si ich vyžiadal prostredníctvom tzv. infozákona č. 211/2000 Z.z.

Čo myslíte, ako to dopadlo? Z nezmyselných dôvodov bola moja žiadosť aj následné odvolanie sa zamietnuté predsedom komisie, primátorom mesta Michalovce a napokon aj hlasovaním v zastupiteľstve dňa 26. 6. 2018. Argumentom predsedu komisie na ochranu verejného záujmu T. Prunyiho bolo, že nemá dostatok času na to, aby dokázal moju žiadosť spracovať. V takomto prípade by úplne stačilo, ak by predseda komisie požiadal napr. o predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti, samozrejme jednoduchšie ju bolo v plnom rozsahu nezmyselne zamietnuť. V odôvodnení komisia tiež tvrdí, že nemá požadovaný materiál v takej podobe, aby ho mohla poskytnúť, pretože majetkové priznanie obsahuje aj údaje o rodinných príslušníkoch. Pre komisiu je tak problém a neprekonateľnou prekážkou oddeliť jednu časť dokumentu od druhej, ako sa vraví, ak sa chce, tak výhovorka sa nájde vždy. Mimochodom majetkové priznania poslancov sú napr. zverejnené na oficiálnej stránke Košického samosprávneho kraja a to bez údajov rodinných príslušníkov, takže môžeme konštatovať, že tu nehovoríme o nereálnych veciach. Ak by takéto dokumenty boli v zmysle otvorenej samosprávy automaticky zverejňované, tak by sa k nim občan ani nemusel dobíjať žiadosťami a navyše bezúspešne.

(viac vo videu zo zastupiteľstva v Michalovciach on: https://www.facebook.com/MilanKaplanNOVA/videos/1028657157312115/)

Svoj vzťah k transparentnosti a k občanom, ktorých zastupujú prezentovali v tomto smere aj poslanci na poslednom zastupiteľstve 26. 6. 2018, ktorí svojim hlasovaním zamietli moje odvolanie a rozhodli sa neposkytnúť údaje o svojich majetkových príjmoch. Otvorená samospráva tak zostáva pre poslanecký klub Smeru-SD v Michalovciach aj naďalej tabu.

Tu sú mená poslancov, ktorí odmietli svojim hlasovaním sprístupniť svoje majetové priznania: (B. Bančej, J. Cibereová, J. Ďurovčík, F. Farkaš, J. Kapitan, V. Kostovčík, P. Kuchta, J. Mihalečko, J. Sokologorský, M. Nebesník, T. Prunyi, L. Sidivárová, J. Makohus – všetci SMER-SD)

Ktovie, čo ich k tomu viedlo a čo vlastne chcú pred občanmi skrývať. Ak niekto čakal po celospoločenských udalostiach a údajnej zmene vlády zmenu, sebareflexiu či pokoru, tak čakal márne. Do Michaloviec s určitosťou nedorazila!

Nakoľko je úlohou prokuratúry na netrestnom úseku dbať na dodržiavanie zákonnosti orgánmi územnej samosprávy, tak dňa 10. 7. 2018 bol v danej veci podaný podnet na okresnú prokuratúru pre dôvodné podozrenie z porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z., a ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce