Denník N

Sloboda-AS a nesloboda v zdravotníctve.

Pred pár dňami navrhla SAS vznik virtuálneho účtu pre študentov, ktorý by znamenal, že ak by sa lekár po skončení štúdia rozhodol pracovať v zahraničí, (resp. dlhšie ako 5 rokov), zaplatil by spätne celú sumu svojho štúdia. Ak má byť predstavený návrh s virtuálnym účtom typickým príkladom z reformy SAS, plánuje SAS zdravotníctvo reformovať veľmi nešťastne. Nie že by ten plán s virtuálnym účtom nebol uskutočniteľný, ale je to ťahanie mačky za chvost. Nerieši to problém. Problém je inde. Primárne situácia predsa nestojí tak, že slovenské zdravotníctvo nefunguje, lebo má málo lekárov, ale slovenských lekárov je nedostatok, pretože nefunguje slovenské zdravotníctvo ( a školstvo).
To, že lekári na Slovensku chýbajú, má svoje príčiny a určite to nie je neexistencia virtuálneho účtu.

Je rozdiel, či sa pri riešení problému klinec trafí hneď po hlavičke, alebo netrafí. A tento návrh vedie k tomu, že klinec bude po buchnutí kladivom akurát ohnutý, a predtým, než sa raz správne zatlčie, budeme ho musieť navyše ešte narovnávať. Pripusťme, že by štát mal nedostatok lekárov a potreboval by ich udržať na Slovensku.
Principiálne má štyri možnosti:

A) Brániť im v tom, aby odišli.

B) Motivovať lekárov, aby zostali.

C) Motivovať zahraničných lekárov, aby na Slovensko prišli.

D) Motivovať slovenských lekárov, aby sa vrátili.

Problém virtuálneho účtu je, že aj ak by určitému počtu lekárov týmto spôsobom zabránil odísť, možno ešte väčší počet odradí na Slovensko prísť alebo sa vrátiť.
Odkrýva totiž komunistické nastavenie mysle slovenských (dokonca liberálnych) politikov, a to nie je dobrá reklama pre krajinu. A je to v úplnom protiklade s hore uvedenými bodmi B až D. Virtuálny účet demotivuje. Od 1.8.2013 (novelou Trestného zákona a poriadku) lekár reálne nemôže vyjadriť nesúhlas napríklad štrajkom, zajtra bude mať na krku virtuálny účet a čo bude týmto tempom pozajtra, sa dá ľahko extrapolovať. Na negatívny efekt virtuálneho účtu teda ani ´´nemusíme´´ čakať 8 + x rokov (cca 2 roky do vymenovania vlády, x rokov do účinnosti zákona a minimálne 6 rokov, kým z pásu zíde prvý hotový lekár s virtuálnym účtom). Tie sú tu už dnes.
Je krajne diskutabilné, či je správne položiť slobodu rozhodnutia občana (kde a kedy bude žiť resp. pracovať) na oltár záujmu o kompenzáciu neutešeného stavu slovenského zdravotníctva namiesto korekcie tohto neutešeného stavu. Existujú potom navyše argumenty, že účet pre medikov je diskriminačný voči študentom iných študijných oborov. Iný argument hovorí, že ak sa lekár rozhodne, že odíde, tak pokutu zaplatí a personálna situácia v nemocniciach sa aj tak nezmení. Ďalších x argumentov je spomenutýhc v rôznych diskusiách pod článkami na túto tému a bolo by dobré, keby si autori tohto SAS návrhu urobili tú prácu a tieto komentáre si prečítali. Stále ešte žijeme v otvorenej Európe, a teda ak štúdium zdravotníctva bude na Slovensku spoplatnené (podľa plánu SAS v plnej výške! čo určite nie je 13 000 Euro, to by si mohla SAS tiež ujasniť), budú Slováci ešte vo väčšej miere študovať v zahraničí. A študuje ich tam už teraz dosť. Čo bude ďalší plán SAS? Ak nebudú slovenské vysoké školy obsadené, zakážeme študentom štúdium v zahraničí, aby sme ich naplnili? Logikou SAS asi áno. Načo vlastne riešiť slovenské vysoké školstvo, keď stačí stredoškolákom založiť virtuálny účet za stredoškolské štúdium, ktorý sa im automaticky zaktivizoval, akonáhle by si dovolili študovať v zahraničí, a nie na našich perfektných vysokých školách na Slovensku? Nám osobne by virtuálny účet mohol byť úplne ľahostajný, pretože sa nás priamo netýkatýka sa nás ale nepriamo. Preto si myslíme, že by nebolo správne presadzovať jeho existenciu.
Vorčák Ivan, kardiológ, Nemecko, Peter Stachura, anesteziológ-zakladateľ www.zalepsiezdravotnictvo.sk, Nemecko, Peter Koliba ml., gynekológ-pôrodník, Česká republika, Diana Schniererova, Nórsko, Michal Šenitko, Intervenčný pneumológ, USA

Kontakt: slovenski.lekari@gmail.com

Teraz najčítanejšie

Ivan Vorčák

atestovaný internista a kardiológ s 11 ročnou praxou, Kontakt: ivan.vorcak@epost.de, zdravotnaprevencia.sk , vlogy budú na: youtube