Denník N

Neobyčajné detské hry

Pamätáte sa na hry zo svojho detstva? Niektoré sú stále živé, niektoré sú odeté v novom šate a na niektoré sa už úplne zabudlo. Keďže som špeciálna pedagogička, tak samozrejme trochu deformácie preniká i do môjho rodinného života. Momentálne sa intenzívne vzdelávam v metóde senzorickej integrácie a táto metóda mi ukázala veľké čaro bežných hier z nášho detstva. Ale ešte predtým trochu o tej metóde.

Senzorická integrácia

Metóda senzorickej integrácie je postavená na celoživotnej práci Jean Ayersovej. Jean Ayersová bola ergoterapeutka (činnostná terapeutka) a psychologička. Žila v Kalifornii v rokoch 1920 – 1988.

Bonnie Arnwine v knihe Starting Sensory Integration Therapy: Fun Activities That Won’t Destroy Your Home opisuje senzorickú integráciu takto: Senzorická integrácia pracuje s našimi zmyslami. Naše zmysly nám umožňujú prežívať a reagovať na naše okolie. Ak sme pri západe slnka, tak sa naň pozeráme. Ak cítime chlad, tak si oblečieme bundu. Ak cítime zápach dymu, odstúpime od horiacej budovy.
Ak naše zmysly spolupracujú správne, ochraňujú nás a umožňujú nám užívať si okolitý svet. Máme päť zmyslov, ktoré dôverne poznáme:

  • zrak – zrakové vnímanie
  • sluch – sluchové vnímanie
  • hmat – hmatové vnímanie
  • chuť – gustatívne vnímanie
  • čuch – olfaktorické vnímanie

Dva zmysly, možno menej známe, ešte ostávajú:

  • Pohyb v priestore – vestibulárne vnímanie. Senzorické informácie prijímané z vnútorného ucha súvisia so schopnosťou pohybovať sa a udržať rovnováhu. Ako deti sme sa často krútili dokola a potom sme sa pokúšali kráčať rovno. Nešlo nám to. Dôvodom bolo, že naše telo prijalo oslabené vestibulárne informácie.
  • Svaly a poloha tela – proprioreceptívne vnímanie. Senzorické informácie prijímané zo svalov, kĺbov a šliach. Ak si zatvoríte oči a zdvihnete ruku, viete, kde sa vaša ruka nachádza i bez toho, aby ste sa na ňu pozreli. Dokážete to preto, lebo receptory vo svaloch vašej ruky, poslali mozgu správu o tom, kde sa vaša ruka nachádza.

Jean Ayersová v roku 1989 senzorickú integráciu definovala ako neurologický proces. Je to schopnosť organizovať senzorické informácie z tela a prostredia (čiže informácie, ktoré mozog získava prostredníctvom zmyslov) a vďaka tomu efektívne používať telo v prostredí. Podľa výskumov sú pre učenie sa novým veciam dôležité najmä tri zmysly: hmat, vestibulár a propriorecpcia. Ak náš mozog nesprávne spracováva tieto senzorické informácie, je to viditeľné. Vidíme to v tom, ako sa dieťa správa, ako sa dieťa pohybuje, ako sa dieťa učí novým veciam. Ak je senzorická integrácia narušená, môžeme to vidieť aj počas hry. Ak je senzorická integrácia narušená, môžeme ju prostredníctvom hry rozvíjať.

Senzorická integrácia a jej prepojenie na život a učenia sa

Hry, ktoré sme v detstve hrávali, boli pohybové alebo hmatové. Vďaka tomu zapájame tie najdôležitejšie zmysly pre senzorickú integráciu. Aby ste objavili ich genialitu, načrtnem vám prepojenia medzi nimi a školskými zručnosťami. Pri týchto hrách sa rozvíja rovnováha, pohyby očí, bilaterálna koordinácia, sluchové a zrakové vnímanie. Všetko dôležité, aby deti mohli byť úspešné v škole.

Rovnováha

Existuje prepojenie medzi slabou rovnováhou a problémami s pozornosťou. Odkazy na výskumy hovoria, že 30% – 50 % detí s ADHD má oslabenú rovnováhu a koordináciu.

Bilaterálna koordinácia

Bilaterálna koordinácia je schopnosť používať dve polovice tela súčasne. Mojou obľúbenou je pravo-ľavá koordinácia rúk. Pretože, ak je tá oslabená, môže to značne komplikovať sebaobslužné činnosti alebo písanie.

Pohyby očí

V našom tele vestibulárny a zrakový systém spolupracujú na očných pohyboch. Pohyby očí sú dôležité napríklad pre tzv. stabilné zrakové pole. Ide o schopnosť registrovať zrakové podnety, ak sa hlava hýbe. To dieťa aktivizuje napríklad na hojdačke, ak hľadá mamu, ale i v škole pri opisovaní z tabule.

Rytmus

Rytmus nám vo všeobecnosti pomáha lepšie sa organizovať. Oslabený zmysel pre rytmus súvisí aj s ťažkosti v čítaní (najmä, čo sa týka plynulosti čítania či slabikovania).

Toto je drobná ukážka toho ako oslabená senzorická integrácia môže ovplyvňovať dieťa pri hre či učení v škole. Týchto prepojení je veľa. Odkedy som sa ponorila do štúdia tejto metódy, vnímam tieto prepojenia veľmi intenzívne. Zároveň viem viacej oceniť pohybové hry. Väčšina týchto hier sa dá hrať vonku, čo je ideálne v lete. Verím, že si teraz pospomínate na svoje detstvo a oceníte ich genialitu.

Hry, ktoré pomáhajú rozvíjať senzorickú integráciu

Skákajúci panák

Klasická hra na skákanie, kde si nakreslíte panáka. Očíslujete štvorce od 1 do 8. Zoberiete si kamienok a hráte. Táto hra je úžasná. Podporuje koordináciu oko – ruka, rovnováhu i rytmus.

Guličky

My sme ju v detstve hrávali často. Každý mal sklenené guličky vo svojej farbe, napríklad 10 kusov. Vykopali sme si jamku, vyrovnali terén a išli na to. Cieľom bolo od štartovacej čiary, ktorá bola od jamky tak 5 – 7 metrov, docvrnkať prstami guličky do jamky. Prvý hod k jamke určil toho, kto začína. Výsadu prvého vyhral ten, kto dohodil guličku najbližšie k jamke. Začínajúci hráč po jednej alebo po viacerých guličkách rozhodí svoje guličky. Následne pokračuje druhý hráč. Potom sa hráči striedajú po jednom „cvrnknutí“. Guličky sa už nehádžu, ale cvrnkajú do jamky jedným prstom. Ten, kto docvrnkal ako prvý svojich 10 guličiek, vyhrával. Hra podporuje jemnú motoriku, koordináciu oko -ruka.

Škôlka cez švihadlo

Dôležité je, aby švihadlo malo správnu veľkosť. Optimálne, ak dieťa stojí na švihadle, tak konce by mali dočiahnuť po ramená. Ak ste zvládli preskakovanie a chcete hru oživiť škôlkou, tak pripomínam pravidlá, ako si pamätám z detstva:
10 x skok znožmo dopredu,
9 x skok striedavo pravou a ľavou nohou dopredu,
8 x skok na pravej nohe dopredu,
7 x skok na ľavej nohe dopredu,
6 x skok znožmo dozadu,
5 x kolíska, švihadlo pretočíme dopredu. Zdvihneme špičky a potom päty,
4 x skok na pravej nohe dozadu,
3 x skok na ľavej nohe dozadu,
2 x švihadlo máme v jednej ruke. Zdvojeným švihadlom točíme a preskakujeme,
1x vajíčko, preskok dopredu s prekríženými rukami.

Ak sa vám zdá škôlka ešte ťažká,môžete skúsiť aj iné hru. Jeden hráč stojí v strede a drží švihadlo. Ostatní sa postavia okolo neho do kruhu. Hráč v strede točí švihadlo okolo svojho tela (alebo sa točí aj so švihadlom) a ostatní preskakujú.

Hra so švihadlom podporuje rytmus, rovnováhu aj bilaterálnu koordináciu.

Škôlka s loptou

My sme hrali dve varianty. Prvá bola o stenu a druhá o zem.

Škôlka o stenu
10 x hodiť o stenu a chytiť oboma rukami,
9 x hodiť o stenu, nechať padnúť na zem a chytiť oboma rukami,
8 x hodiť o stenu, tlesknúť a chytiť oboma rukami,
7 x hodiť o stenu a chytiť dominantnou rukou (praváci pravou rukou, ľaváci ľavou rukou),
6 x hodiť o stenu a chytiť nedominantnou rukou (praváci ľavou rukou, ľaváci pravou rukou),
5 x hodiť o stenu, tlesknúť pred telom i za telom a chytiť oboma rukami,
4 x hodiť pravou rukou a chytiť oboma rukami,
3 x hodiť ľavou rukou a chytiť oboma rukami,
2 x otočiť sa k stene chrbtom, hodiť za hlavu, otočiť sa a chytiť,
1 x hodiť, otočiť sa o 180 stupňov a chytiť loptu.

Škôlka o zem
10 x dribling oboma rukami,
9 x dribling striedavo pravou a ľavou rukou,
8 x dribling dominantnou rukou (praváci pravou rukou, ľaváci ľavou rukou),
7 x dribling nedominantnou rukou (praváci ľavou rukou, ľaváci pravou rukou),
6 x loptu hodiť pod pravú nohu a chytiť oboma rukami,
5 x loptu hodiť pod ľavú ruku a chytiť oboma rukami,
4 x vyhodiť loptu do vzduchu, tlesknúť a chytiť oboma rukami,
3 x vyhodiť loptu do vzduchu, tlesknúť pred telom i za telom a chytiť rukami,
2x vyhodiť loptu, drep a chytiť oboma rukami,
1x vyhodiť loptu, točiť sa o 180 stupňov a chytiť oboma rukami.

Škôlka s loptou podporuje rytmus, rovnováhu, pohyby očí i bilaterálnu koordináciu.

Maľovanie na chrbát

Touto hrou sme si naposledy skrátili čakanie u doktora. Jeden stojí alebo sedí a druhý mu maľuje na chrbát tvary, obrázky, písmena alebo číslice. Úlohou je uhádnuť, čo mi hráč maľuje na chrbát. Je to hra, ktorá podporuje hmatové vnímanie. Podporiť ju môžete u detí s dyslexiou, ak chcete upevniť poznanie písmen.

Maják

Jeden hráč je kapitán lode. Má zatvorené alebo zaviazané oči, čo môže ilustrovať plavbu v tme alebo v silnej búrke.. Zatočíme ním. Potichu prejdeme ďalej od neho a postavíme sa ako maják. Maják vydáva rytmicky zvuk „píp – píp – píp“. Kapitán lode musí len na základe sluchu nájsť maják. Hra rozvíja sluchové vnímanie, orientáciu v priestore i rovnováhu.

Často sa ma pýtajú rodičia ako majú rozvíjať svoje deti. Niekedy na to netreba veľa. Pohybové hry sú investíciou, aby sa deťom v škole darilo. A naopak, ak máte pocit, že deťom, takéto obyčajné hry nejdú, možno prečítajte si viacej o senzorickej integrácii a jej poruchách. Prajem vám pekné leto plné hier.

Teraz najčítanejšie

Soňa Pekarovičová

Som mama, mama dvojičiek. Žijem v Novom Meste nad Váhom. Výchova mojich detí je pre mňa zmysluplnou činnosťou, ktorá ma veľa učí o sebe, o vzťahoch i o svete. Som špeciálna pedagogička so súkromnou praxou. Dlho som pracovala a stále pracujem na vlastnom koncepte pomoci pre detí s ADHD/ADD a poruchami učenia. Baví ma objavovanie nových možností. Baví ma pomáhať riešiť emočné problémy detí a problémy v správaní.