Denník N

Hormón blízkosti, alebo prečo túžime po dotyku…

Čo je to dotyk, prečo túžime po dotyku, čo v nás vyvoláva a ako ovplyvňuje náš život…

Oxytocín bol pôvodne spájaný s pôrodom a s kojením. Bol spájaný s pôrodom, pretože  stimuluje svalstvo maternice a s kojením, pretože stimuluje tvorbu materského mlieka. Pomerne dlho sa jeho aktivita a prínos spájali s materstvom, až kým výskumy nepreukázali jeho oveľa širšie uplatnenie…

Kerstin Uvnäs Moberg je profesorkou fyziológie na univerzite v Upssale a zasvätila svoj profesijný život skúmaniu oxytocínu a jeho spopularizovaniu v spoločnosti. Pozývam Vás k spoznaniu úlomkov ktoré pani Moberg objavila a sú zaujímavé v kontexte vzťahov…

Kortizol vs. oxytocín

Väčšina hormónov sa  uvoľňuje do krvi z malého orgánu v mozgu, ktorý sa volá hypofýza. Hypofýza pozostáva z dvoch častí – z predného a zadného laloku.

V prednom laloku sa okrem iného tvorí kortizol, ktorý je zodpovedný za hladinu cukru v krvi a ovplyvňuje výšku krvného tlaku. Veľké množstvo kortizolu sa vylučuje pri strese a úzkosti. Zvýšenie hladiny kortizolu v neposlednom rade vedie k potlačeniu imunitného systému a glykémie (hladiny cukru v krvi). Kortizol tak ovplyvňuje naše zdravie a je zodpovedný za našu pohodu.

V zadnom laloku sa okrem iného tvorí oxytocín (ale aj vazopresín). Oxytocín je molekula, ktorá sa skladá z 9 aminokyselín. Je tiež proteínom a hormónom. Hypofýza býva označovaná ako stará časť mozgu. Je to miesto, s ktorým sa spájajú také tie najzákladnejšie pochody, ako sú tep, krvný tlak, hlad, smäd, či sexualita…

Teraz sa vrátime ku kortizolu. Napísali sme, že je zodpovedný za naše zdravie a pohodu. Práve oxytocín redukuje hladinu kortizolu. A tak dokáže znížiť tep, hladinu cukru, naštartovať imunitný systém a podporiť proces hojenia a uzdravovania…

Keď sme písali o hypofýze a zadnom laloku, spomenuli sme že okrem oxytocínu (a iných hormónov), tu vzniká aj vazopresín. Látky oxytocín a vazopresín sú si dosť podobné. Obidva prvky dokážu pôsobiť ako hormón a neurotransmiter a od seba sa líšia iba dvoma aminokyselinami. Sú označované ako pár a vzájomný protiklad. Takže vazopresín dokáže zvýšiť krvný tlak a stres…

Pôsobenie oxytocínu

Oxytocín sa z hypofýzy šíri troma cestami. Ako hormón sa šíri po organizme prostredníctvom krvného obehu. Ako neurotransmiter zohráva dôležitú úlohu pri prenose informácií do významných regulačných oblastí mozgu (ktoré sú zodpovedné za usmernenie človeka, jeho fungovanie  a správanie). A napokon preniká z nervových dráh (difúziou)  do okolitých oblastí a do jednotlivých častí mozgu a ovplyvňuje ich.

Oxytocín v jednotlivých (signálnych) systémoch (dopamínový – odmena, serotonínový – nálada, acetilcholínový – učenie…) kde slúži ako nerotransmiter, ovplyvňuje produkciu neurotransmiterov, schopnosť receptorov viazať neurotransmitery a zvyšuje množstvo receptorov. Mohli by sme to prirovnať k stimulujúcim účinkom… Za istých okolností môže mať aj opačný účinok. Písali sme že znižuje krvný tlak a stres. Pri pôrode totiž ako hormón zvyšuje krvný tlak, aby pre matku a dieťa zabezpečil zvýšený prísun krvi a živín.

Keď oxytocín pôsobí ako hormón (v krvi), jeho účinky sa vytratia do 20 minút. V mozgu si dokáže udržať svoju hladinu počas cca 30 minút. Oveľa dlhšie sú jeho účinky na mozog a jednotlivé systémy, ktoré ovplyvňuje. Oxytocín aktivuje (signálne) systémy krátkodobo, ale dlhodobo ovplyvňuje ich fungovanie. Keď sa niekomu podá oxytocín, na niekoľko hodín zníži krvný tlak. Ak sa podá opakovane, účinky pretrvajú niekoľko dní / týždňov…

Zaujímavosťou je, že niektoré účinky oxytocínu zvyšuje ženský hormón estrogén, takže niektoré prejavy sú u žien silnejšie a výraznejšie než u mužov.

Koža a dotyk

Sľúbili sme, že reč bude o hormóne blízkosti. Istú teóriu máme za sebou, tak poďme na to :).

Koža sa vyvíja z ektodermy, z najvrchnejšej z troch vrstiev ktoré tvoria embryo. Z ektodermy sa vyvíja aj mozog a miecha. Koža preto nie je len bariérou s vonkajším svetom a jedným z ďalších zmyslov. Koža sa vyvíja ako prvý z našich zmyslov. Je označovaná ako matka našich zmyslov. A informácie z nej idú do veľmi starých štruktúr v mozgu.

Koža je najväčší ľudský orgán. Ak by sme ju rozprestreli, dosahuje cca 2 m². Má niekoľko funkcií. Nás v tejto chvíli zaujíma ako zmyslový orgán a ako miesto miliónov nervových zakončení  (receptorov), ktoré čakajú na dotyk… Dokonca existuje pojem hlad kože a tak ako hlad (po potrave) treba nasýtiť, aj hlad po dotyku volá po nasýtení…

Dotyk a oxytocín

Keď sa nás niekto dotkne, prakticky bezprostredne cítime jeho dotyk. Cítime, že sa nás dotkol, cítime kde sa nás dotkol, vnímame silu jeho dotyku, teplo, ale aj spôsob dotyku a veľa iných informácií. Dotyk rezonuje v nervoch, v mieche, ale aj v mozgu. Rezonuje v nervoch, preto sa rozšíria cievy, zvýši sa prekrvenie a cítime teplo. Koža sa zahreje. Dotyk rezonuje v mieche, preto cítime príjemný a hrejivý pocit. A nakoniec dotyk rezonuje v mozgovom kmeni a v mozgu a stimuluje vylúčenie oxytocínu. Tento posledný proces je trochu oneskorený, najprv zacítime dotyk a až potom ho „prežijeme“. Samozrejme sú určité mechanizmy, ktoré sú ešte stále skryté.

Dotyk je impulzom k vylúčeniu oxytocínu a dotýkame sa predovšetkým s ľuďmi, ktorých máme radi a s ktorými máme vzťah. Ak nám niekto ubližuje, vyhýbame sa mu. A už vôbec netúžime po jeho dotyku…

Oxytocín a zábrany

Výskum spojený s oxytocínom ukázal jednu zaujímavú črtu. Zvýšenie hladiny oxytocínu vedie k odstráneniu zábran. Stráca sa strach z neznámeho. Vďaka oxytocínu sa stráca strach z ľudí, ľudia sú ochotní vyjsť zo svojej ulity a nadväzovať vzťahy. Oxytocín by tak mohol byť liekom pre tých, ktorí majú problém sa socializovať, ale mohol by pomôcť aj rôznym extrémistom pri prelomení strachu z neznámeho (cudzincov)…

Oxytocín ovplyvňuje aj sociálne správanie viacerých jedincov a ich ochotu sa integrovať. Tie mechanizmy sú tu rôzne. Ale predovšetkým človek so zvýšenou hladinou oxytocínu ovplyvní druhých a tí ho začnú nasledovať. A celé to funguje pomocou zrkadlových neurónov.

Oxytocín a feromóny

Počuli ste niekedy o feromónoch? Feromóny sa tvoria okrem iného v pote a v koži dlaní a nôh. Sú to molekuly, ktoré zložením pripomínajú kortizol, estrogén, progesterón a testosterón. Čo je však najdôležitejšie, feromóny sa šíria vzduchom a prijímame ich prostredníctvom nosa. Odborníci sa ešte dohadujú, či ich spracovanie prebieha priamo v nose, alebo až v mozgu. V každom prípade nás ovplyvňujú na nevedomej úrovni. Práve cez feromóny dochádza tiež k odovzdaniu informácie o prítomnosti jedinca so zvýšenou hladinou oxytocínu, čo zvyšuje hladinu oxytocínu aj u ostatných prítomných jedincov. A tak nielen cez fyzický dotyk, ale aj cez nos sa dotýkame iných.

Potreba dotyku

Dotyk a pocit blízkosti sú základnou ľudskou potrebou. Vďaka dotyku vieme, že sme v bezpečí, že sme pre niekoho dôležití, vzácni a niekým milovaní. Dotyk vyvoláva pocit bezpečia a pohody.

Dotyk sa spája s konkrétnou osobou. A po dotyku sa vyplaví oxytocín. A keď sa dotýkame, znova a znova… tak neskôr stačí aby sme túto osobu zazreli a vyplaví sa oxytocín. A ako pribúdajú stretnutia, posilňuje sa tento vzorec: konkrétna osoba = vyplavenie oxytocínu. Môžeme hovoriť aj o zvykovej slučke :). Nielenže nám niekto chýba, ale ak ho dlho nevidíme, chýba nám aj jeho dotyk…

Dotyk, to je vzťahová väzba ktorá kedysi vznikla medzi matkou a dieťaťom. Bola nevyhnutná pre prežitie. Neskôr sa rozšírila aj na otca a ďalších členov rodiny. Potom na opatrovateľa či učiteľa. Vekom ide dotýkanie sa bokom, aby sa znovu prihlásilo k životu spolu s dospievaním a s prvými vzťahmi.

Dotyk a vzťah

Oxytocín sa vyplavuje aj pri dôverných rozhovoroch, dotykoch a milovaní. Dotyky, bozky a pohlavný styk vedú k výraznému zvýšeniu hladiny oxytocínu. Oxytocín sa tiež podieľa na orgazme. Uľahčuje transport vajíčka a oplodnenie… A posilňuje puto medzi dvoma ľuďmi.

Samozrejme, oxytocín v tom nie je sám. Pri zamilovanosti dochádza k produkcií látky, ktorá je podobná amfetamínu. A u zamilovaného páru tak klesá hladina serotonínu a vzniká potreba byť si nablízku. U žien sa zvyšuje hladina testosterónu, čo zvyšuje hlad po dotyku. U mužov klesá testosterón, čo ich vedie viac k dotykom. Väčší záujem o sex u ženy a väčší záujem o dotyk u muža.

Hľadá sa prienik… ako sa navzájom uspokojiť… Koža je doslova zelektrizovaná a nabitá. Čaká sa na dotyk. S tým druhým sa spája príjemný pocit a ten pretrváva, aj keď nie je fyzicky prítomný… K slovu sa hlási systém odmeny…

Oxytocínové puto

Oxytocín vedie k vylúčovaniu dopamínu a endorfínov, preto je kontakt s tým druhým taký príjemný. A keď nám „patrí″, k vyplaveniu oxytocínu vedie aj rozhovor, či samotná blízkosť – to že ten druhý je s nami… Iste, intenzita je tu nižšia, než keby sa nás dotýkal a nielen dotýkal…

Keď ten druhý z nejakého dôvodu odíde (a už sa nevráti), dochádza k zlomeniu oxytocínového puta. Čo vedie k bolesti. Nielen k psychickej, ale aj k telesnej. Zvyšuje sa riziko rôznych ochorení. Preto neprekvapí, že dobrý vzťah má pozitívny vplyv aj na zdravie obidvoch ktorí tvoria pár.

Strata milovanej osoby vedie k poklesu oxytocínu a tým aj k nedôvere, k snahe utiahnuť sa, k úzkosti, k strachu z neznámeho a z neznámych ľudí…

Ako zvýšiť hladinu oxytocínu

Produkcia oxytocínu sa zvyšuje aj vďaka starostlivosti o zvieratko, masážam a prijímaniu potravín.

Starostlivosť o zvieratko, tu asi netreba hlbšie rozpisovať čo a ako. Ten kto zvieratko má, vymení si s ním veľa dotykov…

Čo sa týka masáže, ľudia objavili čaro masáže nielen ako spôsob k uvoľneniu svalstva a tým aj psyché. Ale aj ako terapiu dotykom. Pre mnohých sa masáž stala doslova náhradou za dotyk, ktorý im inak chýba. Samozrejme, efekt masáže je silnejší, ak je to dotyk od milovanej osoby…

A čo sa týka jedla. Keď sa človek naje, okrem iného príde k vyplaveniu oxytocínu… Zaujímavosťou tiež je, že tráviaci trakt sa vyvíjal ako „zvnútornená″ koža. Keď sa najeme, akoby sa nás jedlo dotýkalo z vnútra. Aj preto mnohí ľudia nedostatok dotyku, prípadne obavy z toho že ostanú sami zajedajú. Jedlo sa u nich stalo náhradou za dotyk. K vyplaveniu oxytocínu síce dochádza, ale nie je to to isté… Preto uzavrime túto časť tvrdením, že dotyk zlepšuje aj našu schopnosť tráviť :) (pre znalejších, dotyk vedie k uvoľneniu tráviacich hormónov..)…

V neposlednom rade oxytocín redukuje bolesť a má protizápalový účinok. Oxytocín má hlboké neurofyziologické účinky a významne ovplyvňuje človeka, jeho život a prežívanie.

.

To čo bolo na začiatku otázkou prežitia, sa neskôr opäť hlási k životu, aby dvaja vytvorili jedno. Oxytocín vytvára silné puto medzi dvoma ľuďmi. Za istých okolností môže byť zábranou pred rozchodom. V niektorých vzťahoch je túžba sa rozísť, ale chýba sila. Jednou z príčin je práve oxytocín. Ak sme písali, že výraznejšie sa vyplavuje pri dotykoch, bozkoch a splynutí, potom treba napísať, že práve splynutie je rovnako silné, ako pôrod a privinutie dieťaťa k matke. A preto rozhodnutie o výbere partnera je lepšie urobiť pred splynutím, než po ňom. Oxytocín je proti, bez ohľadu na kvality partnera…

Tomáš Hupka

Kerstin Uvnäs Moberg je profesorokou fyziológie v Uppsale. Celú svoju profesijnú kariéru sa venuje skúmaniu oxytocínu. Výskum prebieha okrem univerzity v Uppsale aj v Štokholme. Na túto tému napísala stovky publikácií, ktoré ovplyvnili viacero oblastí, vrátane psychológie a pohľadu na partnerský život. Jej kniha Hormón blízkosti sa stala podkladom tohto článku.

Zdroj fotografie:

www.heysigmund.com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Vzťahom som sa začal venovať pred 10 rokmi, cez blogy na stránke .týždňa. Potom nasledovalo obdobie, kedy som pripravoval stretnutia pre ľudí, ktorí sa chceli pripraviť na vzťah. Sám som spolu s pani manželkou absolvoval kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. O vzťahoch som znovu začal písať cez blogy na stránke denníka N. Pridal som aj témy z oblasti životného štýlu, keďže je dôležité ako človek žije a to sa prenáša aj do jeho vzťahu.  Venujem sa témam, ktoré ma zaujímajú, ale aj témam ktorými žijú iní ľudia... Prajem Vám príjemné čítanie! Tom