Denník N

Ako sa na Zemplíne strácajú milióny z eurodotácií

Pred mesiacom napísal Andrej Bán ďalší pútavý článok o tom, ako na Slovensku pár vyvolených zneužíva európske dotácie. Tentokrát bol hlavnou postavou Štefan Duč, bývalý poslanec Košického kraja, známy Mikuláša Varehu a úspešný žiadateľ o finančné prostriedky z európskeho rozpočtu. Článok ale stále nevystihuje celú absurdnosť príbehu, ktorý sledujem už štyri roky, odkedy som podal podnet na OLAF na základe prvej reportáže v Plus 7 dní – Vínový tunel.

Najzarážajúcejšie pritom nie je to, že Duč dotácie dostal, ale ako ich od neho slovenské orgány odmietli vymáhať a do dnešného dňa nikoho nezaujíma, čo sa s peniazmi stalo. Nakoniec tak Dučove dotácie pravdepodobne nezaplatí Únia, ale slovenskí daňovníci.

Ako správne čerpať eurofondy a nikdy ich nevrátiť

Štefan Duč žiadal o dotácie minimálne pomocou svojich troch spoločností, Tokajská spoločnosť Viničky, Vinohradnícka spoločnosť a Vinárstvo Viničky. Keď OLAF v roku 2011 skontroloval 5 projektov jeho spoločností, odhalil viaceré nezrovnalosti a škodu odhadol na viac ako 5 miliónov eur, väčšinu z ktorej tvorili zdroje EÚ. Informácie následne OLAF odovzdal Slovenskej republike a Národná kriminálna agentúra (NAKA) skutočne začala trestné stíhanie vo veci poškodzovania finančných záujmov EÚ a obzvlášť závažného zločinu subvenčného podvodu.

 Záverečná správa OLAF-u bola doručená aj Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) s odporúčaním vyvinúť maximálne úsilie o vymoženie pridelených finančných prostriedkov. Medzitým pokračovalo aj trestné konanie a Špecializovaný súd v roku 2016 uznal Štefana Duča vinným, za čo bol odsúdený na 11 rokov väzenia, peňažný trest a náhradu škody. Štefan Duč sa voči rozsudku odvolal a konanie nie je do dnešného dňa ukončené.

 

A tu to začína byť zaujímavé, pretože ďalší postup slovenských orgánov bol všetko, len nie štandardný. Duč odmietol prostriedky vrátiť a odvolal sa voči rozhodnutiu PPA. Súd následne konštatoval, že sa PPA nemala automaticky stotožniť so závermi vyšetrovateľov OLAF. PPA začala znovu overovať projekty Štefana Duča a čuduj sa svete, došla k úplne iným záverom. Na PPA sa zmenil generálny riaditeľ a stal sa ním J. Kožuch, príhodne v čase, kedy sa začínal prípad opätovne posudzovať.

Vyšetrovanie OLAF vs. vyšetrovanie PPA – Vinárstvo Viničky

 Ako som uviedol vyššie, v roku 2011 odhalil OLAF závažné nezrovnalosti a možný subvenčný podvod vo viacerých projektoch Štefana Duča. Krajský súd však vyhovel Dučovej žalobe a nariadil PPA vykonať novú finančnú kontrolu Vinárstva Viničky. Výsledná správa tejto kontroly má na rozdiel od rozsiahlej správy OLAF smiešnych deväť strán. Opisujú v nej síce metódy a postupy, ale úplne chýbajú výstupy samotného dokazovania, napríklad obhliadky, výstup z rozhovoru s konateľom kontrolovaného subjektu alebo vzorce výpočtov. Samotná priemerná cena dodaných tovarov a služieb bola iba prebratá zo znaleckého posudku, ktorého zadávateľ bol sám kontrolovaný subjekt – Vinárstvo Viničky s.r.o.

Aby toho nebolo málo, nová finančná kontrola zo strany PPA sa nezaoberala viacerými dôležitými skutočnosťami, ktoré v svojej správe uviedli vyšetrovatelia OLAF, a s ktorými sa ministerstvo pôvodne stotožnilo. Z toho pohľadu je nepochopiteľný výsledok kontroly, v ktorom znegovali všetky predchádzajúce zistenia OLAF, alebo ich jednoducho úplne ignorovali.

Jednou z ignorovaných skutočností bolo napríklad to, že jedna z ponúk do súťaže bola pravdepodobne sfalšovaná a ďalšia ponuka vo výške tri a pol milióna EUR bola od firmy prepísanej na bezdomovca a pri prepise boli zlikvidované všetky účtovné záznamy.

Pre PPA nebolo tiež dostatočne zaujímavé úmyselné reťazenie firiem v dodávateľskom reťazci a navyšovanie cien vinárskej technológie, ktorá bola predmetom žiadosti o dotáciu. Originálny dodávateľ, spoločnosť Vin tech napríklad predala vinársku technológiu za 140 000 firme Mikuláša Varehu, Royal Slovakia. Táto spoločnosť potom tú istú technológiu predala spoločnosti Rescue service za 588 015 EUR, ktorú vlastnil ten istý Štefan Duč! Rozdiel v cene bez DPH bol tak 448 015 EUR, a to len pri tomto jednom zariadení. Až po tomto reťazci sa dostalo zariadenie k žiadateľovi o dotáciu, ktorý sa ako vinár navyše veľmi dobre vyznal v cenách týchto technológií.

Na záver prípadu Vinárstva Viničky krátke porovnanie:

 Čo odhalil OLAF?

Okrem iného, OLAF odhalil prepojenia medzi dodávateľmi služieb a prijímateľmi dotácií, nepredloženie monitorovacích správ, podvody poškodzujúce záujmy EÚ alebo možné pranie špinavých peňazí. V čase, keď prebiehala realizácia ďalších dvoch projektov, predal Duč svoj podiel v dvoch spoločnostiach  odsúdenému podnikateľovi Mikulášovi Varehovi.

Spoločnosť LOGISTIC ZEMPLÍN a Vinárstvo Viničky podpísali zmluvu na dodanie tovaru a v ten istý deň sa spoločnosť dohodla na zadaní celej zákazky subdodávateľovi – spoločnosti RESCUE SERVICE, ktorá bola zastúpená jej vlastníkom – Štefanom Dučom. Spoločnosť podľa zistení OLAF nemala žiadnu kanceláriu a sídlila v bytovom dome. Okrem toho obchodovala výlučne so spoločnosťami, ktorých vlastníkom bol Štefan Duč.

OLAF sa aj na základe týchto skutočností domnieval, že spoločnosť LOGISTIC ZEMPLÍN a spoločnosť RESCUE SERVICE boli do dodávateľského reťazca zaradené len s cieľom umelo zvýšiť cenu tovaru, ktorý sa nakupoval od skutočného dodávateľa vybavenia a subdodávateľskú spoločnosť vlastnil žiadateľ o dotáciu. V tomto prípade preto došlo k jasnému konfliktu záujmov a náklady vo výške 3 534 176 EUR boli úradom OLAF označené za neoprávnené.

  1. A čo zistila PPA? Všetko je v poriadku.

Kontrolou PPA sa preukázalo len to, že Vinárstvo Viničky má uhradiť rozdiel medzi uhradenou a schválenou sumou v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. Tento posledný a záväzný výsledok kontroly PPA z mája 2017 sa v ničom nelíšil od pôvodnej prvej kontroly PPA z decembra 2016. Kontroly navyše vykonávali presne rovnaké osoby. Na základe toho potom PPA znížila výšku nezrovnalosti na sumu 8 353 EUR a Štefan Duč ju s radosťou vyplatil, aby mu odblokovali ostatné platby. Dnes už Vinárstvo Viničky nič PPA nedlží, ale to neznamená, že si Komisia nakoniec prostriedky nevypýta späť.

 Reakcia slovenských štátnych orgánov – Nášho človeka si nedáme

 OLAF na moje prvé podanie v roku 2014 zareagoval tak, že prípad už bol postúpený slovenským orgánom a tie ho prešetrujú. Nasledovalo ďalšie dopytovanie, urgencie a boj s veternými mlynmi. Opakovane som sa pýtal PPA a NAKA, ale žiadnych relevantných informácií som sa nedočkal. Niečo sa dialo, ale nikto nechcel povedať čo.  Nasledovala návšteva na Ministerstve pôdohospodárstva v roku 2015, ktorá takisto nepriniesla žiadne nové relevantné informácie, okrem toho, že súčasťou zmlúv o pridelenie dotácií bolo aj záložné právo na majetok Dučových spoločností.

O dva roky neskôr som žiadal o informácie k trestnému konaniu na Špecializovanom trestnom súde, a najmä z akého dôvodu došlo k odročeniu pojednávania. Prvý list ministerke Matečnej som posielal 15. novembra 2017, so zhrnutím prípadu a novou aktualizáciu, že opakovaná kontrola PPA v rozpore s výsledkami OLAF nenašla takmer žiadne nezrovnalosti. Urýchlene som preto žiadal ministerku o opakovanie kontroly vzhľadom k jej nedôveryhodnosti.

Kvôli nečinnosti ministerstva som znovu napísal na OLAF a Európsku komisiu. Obsahom listov boli nové skutočnosti – ako PPA po kontrole zvrátila rozhodnutie OLAF, ako Štefanovi Dučovi vyplatila ďalšie dotácie a ako je firma Tokajská spoločnosť Viničky v konkurznom konaní. Pripojil som informácie o tom, že prípad Slovenská republika neuzavrela ani 5 rokov po odporúčaniach OLAF a ako musel odstúpiť výkonný riaditeľ PPA v súvislosti s videom, ktoré zhotovil Duč.

Samozrejme ma zaujímalo, kto nakoniec Dučovi predražené a podozrivé vinohradnícke zábavky na Zemplíne zaplatil. Preto som sa opakovane dotazoval, či bude Komisia požadovať vrátenie pridelených finančných prostriedkov. PPA ale zatiaľ žiadne prostriedky Komisii nevrátila a nikto si ich zatiaľ ani nepýta. Nasledovali ďalšie listy na PPA aj Komisiu, ale celé vymáhanie finančných prostriedkov bolo ukončené alebo zamrznuté. Po šokujúcej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky som napísal ďalšie podania priamo komisárovi Oettingerovi (list, prílohy) o kauze Babindol, aj o projektoch Štefana Duča.

V apríli 2018 som písal na PPA a žiadal som o sprístupnenie dokumentov posudzujúcich oprávnenosť použitých finančných prostriedkov a informácie, ako presne posúdili konflikt záujmov žiadateľa. Absurdná odpoveď PPA ma viedla k podaniu ďalšieho podnetu na OLAF a Komisiu v máji 2018, kde ešte naposledy uvádzam všetky argumenty a žiadam o vymáhanie finančných prostriedkov.

A ako sa má vinár dnes?

V apríli 2018 Špecializovaný súd podľa jeho tlačového odboru odročil celý prípad na neurčito[1]. Vinár medzičasom svoje majetky previedol na viacero subjektov. Vinárstvo Viničky tiež prišlo o najdrahšiu časť majetku – spracovateľský závod postavený z  finančných príspevkov EÚ. Od Komisie stále márne čakám na vyjadrenie, či si bude prostriedky pýtať späť, alebo sa uspokojí s tým, že na Slovensku jej miznú milióny.

[1] Dostupné na : https://www.aktuality.sk/clanok/583814/olaf-odhalil-milionovy-podvod-sud-vymeral-tvrdy-trest-a-farmar-stale-chodi-po-slobode/

Článok Andreja Bána: https://dennikn.sk/1175362/pripad-duc-zemplinske-podvody-ktore-odhalil-bruselsky-olaf/

Článok v HN z minulého týždňa: https://hnonline.sk/hnbiznis/1786484-svajciarska-schrankova-firma-kupila-nase-kontroverzne-vinarstvo-v-tokaji

Starší článok v PLUS 7 dní: https://drive.google.com/file/d/0B2bJHpc2chUgSDgyemdybmNUZG02SjFheDZibDZDamRYTWV3/view

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulík

Rozhliadnite sa. Vidíte snáď na Slovensku niekoho iného, kto nemá žiadny korupčný škandál, kto drží slovo, kto má program zostavený naozajstnými expertmi, kto má viac ako 10 rokov skúseností, ako tieto konkrétne riešenia pre ľudí presadiť, kto sa neriadi ideológiou, ale zdravým rozumom a kto má úprimnú chuť postaviť tú najlepšiu možnú budúcnosť pre Slovensko?
Všetci, ktorí nám veria, menia hru s nami. Nenechajú sa podplatiť rozhadzovaním, ktoré budú splácať naše deti. Už majú dosť chaotických amatérov. Zaujímajú ich konkrétne zmeny, pre ktoré sa mladým oplatí zostať na Slovensku. Chcú už konečne reálne výsledky.
A chcú sebavedomé Slovensko, ktoré najlepšie vie, čo potrebuje.
Sme SASKA a meníme hru.