Denník N

Prehnité myslenie

Prehnité myslenie nesmrdí. Iba nemá štruktúru. Je to jeho spôsob zakrývania, že nemá obsah.

Záver Sokratovského dialógu o matematike…

Sokrates

Kdysi jsem se sám sebe ptal, z čeho vlastně matematikové svá moudrá poznání čerpají. A už jako malý chlapec jsem si odpověděl, že klíč k jejich úspěchům tkví ve způsobu myšlení, ve snaze o nejvyšší správnost a čistotu úvah, ve snaze poznat pravdu bez jakýchkoli mezer a výjimek, ve snaze vycházet z pevných, jasných a bezrozporných základů, které nepřipouštějí ani různý, ani třeba jen nedostatečný výklad. Samozřejmě, že jsem se pak sám sebe ptal, zda by se pravidla, jakých se užívá při studiu čísel a obrazců, nedala použít i mimo matematiku, zda by nestálo za to, pokusit se přesvědčit lidi, aby měli na vlastní myšlení stejné nároky jako matematikové, aby podobná přesnost myšlení ovládla i filozofii, politiku a vůbec běžný život. Vidíš, a to je to, o co se od té doby snažím. Pokoušel jsem se lidem ukázat – jistě si vzpomínáš, bylo to také při našem rozhovoru s Protagorem – do jaké míry jsou nevědomí a na jak nejistých základech staví své úvahy jen proto, že vycházejí z pojmů, které jsou podle matematických měřítek nepřesné, nejasné a mlhavé.

Mnozí mne proto nemají rádi. Pro ty, kdo užívají nepřesných pojmů, aby zakryli své prohnilé myšlení – sám vím, že je takových lidí stále ještě dost – pro ty jsem jen žijící výčitkou svědomí. Lidé nikdy nemají rádi, když jim někdo připomíná jejich lenost a neschopnost (People don´t like those, who constantly remind them on the faults, which they are unable or unwilling to correct…)

Rényi, Dialogues on mathematics, s. 24-25

Príklad neprehnitého myslenia

___________________

Opäť blogujem kvôli tomu, že hľadám spôsob dokončenia Volebného syslogu pre voľby 2020, ktorého písanie porušovalo pravidlá blogovania (neblog). Za čo sa ospravedlňujem čitateľom, blogerom a adminom DenníkaN.

A tiež preto, že pripomínam, že nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI pre konštruktívne (konštruktivizmus, konštrukcionizmus) učenie humanitných predmetov Hejného metódou. Prvý pokus Web stránky, ktorá sa má postupne stať analytickým asistentom učiteľa ukázal, že WordPress sa nám nehodí (ukážka etri.sk). Preto skúšame Moodle (ukážka moodle.etri.sk). A tiež C#... Minulý rok sme pilotovali na jednej súkromnej ZŠ Dejepis 5-6. Tento rok v tom pokračujeme a pridali sme aj 7. ročník. V príprave je aj 9. ročník a iné humanitné predmety (Slovenčina). Viac hrubých detailov tu: https://schizyfos.wordpress.com/2018/08/20/ai-velmi-hruba-formulacia-realneho-problemu/