Denník N

Prehnité myslenie

Prehnité myslenie nesmrdí. Iba nemá štruktúru. Je to jeho spôsob zakrývania, že nemá obsah.

Záver Sokratovského dialógu o matematike…

Sokrates

Kdysi jsem se sám sebe ptal, z čeho vlastně matematikové svá moudrá poznání čerpají. A už jako malý chlapec jsem si odpověděl, že klíč k jejich úspěchům tkví ve způsobu myšlení, ve snaze o nejvyšší správnost a čistotu úvah, ve snaze poznat pravdu bez jakýchkoli mezer a výjimek, ve snaze vycházet z pevných, jasných a bezrozporných základů, které nepřipouštějí ani různý, ani třeba jen nedostatečný výklad. Samozřejmě, že jsem se pak sám sebe ptal, zda by se pravidla, jakých se užívá při studiu čísel a obrazců, nedala použít i mimo matematiku, zda by nestálo za to, pokusit se přesvědčit lidi, aby měli na vlastní myšlení stejné nároky jako matematikové, aby podobná přesnost myšlení ovládla i filozofii, politiku a vůbec běžný život. Vidíš, a to je to, o co se od té doby snažím. Pokoušel jsem se lidem ukázat – jistě si vzpomínáš, bylo to také při našem rozhovoru s Protagorem – do jaké míry jsou nevědomí a na jak nejistých základech staví své úvahy jen proto, že vycházejí z pojmů, které jsou podle matematických měřítek nepřesné, nejasné a mlhavé.

Mnozí mne proto nemají rádi. Pro ty, kdo užívají nepřesných pojmů, aby zakryli své prohnilé myšlení – sám vím, že je takových lidí stále ještě dost – pro ty jsem jen žijící výčitkou svědomí. Lidé nikdy nemají rádi, když jim někdo připomíná jejich lenost a neschopnost (People don´t like those, who constantly remind them on the faults, which they are unable or unwilling to correct…)

Rényi, Dialogues on mathematics, s. 24-25

Príklad neprehnitého myslenia

___________________

Opäť blogujem kvôli tomu, že hľadám spôsob dokončenia Volebného syslogu pre voľby 2020, ktorého písanie porušovalo pravidlá blogovania (neblog). Za čo sa ospravedlňujem čitateľom, blogerom a adminom DenníkaN.

A tiež preto, že pripomínam, že nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk