Denník N

Ze života dvoch štamgastú,

kerím pupki ešče furt rostnú …

„Pred takíma dvacecima rokama,

ked sem šedesátníkú pozorovaų,

velice, prevelice sem sa čudovaų,

jak s tima velikíma pupkama

dokážú vúbec existovat,

a ňekerí ešče aj grumbír na poli okopávat …“,

potem podzívaų sa na svúj vječí pupek

a bez teho, abi mjeų v hųasi ňejakí smútek,

nad svojím pupkem začudovaňe hųavú kívaų

a trecí pivo a trecí pú deci borovej si objednaų …

No a druhí ze snad pjeci šesci štamgastú,

kerí v to sobotní odpoųedňí akorád sedzeli v šenku,

ten z ešče o dost vječím pupkem,

naprociv temu, že dicki uspokojí sa enem z vínim strikem,

kvúlivá skutečnosci, že má furt problémi z nohama a z chrbtem,

je presvječení, že pješki aňi na nedaleké fotbalové hrišče bi dojít nevládaų,

no na svúj velikí pupek s ohromňím porozumjeňím sa zadzívau …

12.08.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...