Denník N

Otvorený list starostovi MČ Bratislava-Nové Mesto: Odstráňte opustené búdky

Otvorený list starostovi Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v ktorom píšem o jeho minuloročnej reklame na nefunkčných telefónnych búdkach počas jeho kamane na predsedu VÚC Bratislavského kraja.

Starosta Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

Tento list je určený najmä Vám, ale adresujem ho aj všetkým ostatným zamestnancom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, obyvateľom a návštevníkom Bratislavy, ktorým záleží na tom, ako naše mesto vyzerá a ako efektívne pracuje Miestny úrad pod vaším vedením.

Rok 2017 bol poznačený voľbami do samosprávnych krajov, v ktorých ste sa pokúšali kandidovať za predsedu VÚC Bratislavského kraja. Kandidátov bolo viac, konkurencia bola vysoká, a tak sa aj Vaša kampaň stala masívnou. Zabudli ste pritom aj na Vaše vlastné slová, aby sme nevolili tváre z billboardov, a tak sme Váš úsmev mohli vidieť takmer všade: na autobusoch, na billboardoch a aj na telefónnych búdkach. A práve tie búdky boli Vašim ofsajdom…

V Bratislave-Novom Meste nepoznám ani jednu telefónnu búdku, ktorá by sa dala použiť na ten účel, pre ktorý bola pred rokmi vybudovaná. Teda, nepoznám ani jednu búdku, v ktorej by som našiel slúchadlo, vytočil číslo a niekam zatelefonoval. Za to Vás neobviňujem, je mi jasné, že nepracujete v telekomunikačnej spoločnosti, ale ste iba starosta. Ako starosta ste však zodpovedný za fungovanie mestskej časti a za prácu zamestnancov miestneho úradu. Preto som presvedčený, že viete o množstve sťažností od občanov na telefónne búdky, najmä na to, že neplnia svoj účel a že telefónne búdky sa zmenili na búdky reklamné.

Počas Vašej kampane sa Vaše fotografie nachádzali v rôznych mestských častiach, tú našu – Nové Mesto – nevynímajúc. Vyskúšal som preto spraviť jeden malý experiment, aby som zistil, ako veľmi Vám na Novom Meste a Bratislave ako takej záleží. Podnet na portáli Odkaz pre starostu nazvaný Nefunkčné telefónne búdky – Račianske mýto sa rieši už od roku 2014. Stále bezúspešne, aj napriek snahe Bratislavčanov pohnúť s ním. Bol som teda zvedavý, či experiment bude mať aj nejaký viditeľný účinok, a či náhodou nepomôže k vyriešeniu tohto podnetu.

V momente, keď som prechádzal Račianskym mýtom a uvidel Vašu reklamu na piatich zo šiestich búdok, som si povedal, že to stojí za to. Spravil som fotografiu a neskôr som na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám od „Vášho“ úradu žiadal sprístupniť nasledovné:

 1. Kto je vlastník búdok s reklamným nosičom na Račianskom mýte viď priložená fotografia a mapa so znázornením polohy (ďalej iba Reklamnej búdky v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Fotokópiu žiadosti na umiestnenie Reklamnej stavby.
 3. Povolenie na umiestnenie reklamnej stavby.
Fotografia telefónnych búdok na Račianskom mýte. Rok 2017. Foto: Karol Bujaček
Vyznačenie umiestnenia telefónnych búdok na Račianskom mýte. Mapový podklad: www.openstreetmap.org

Po niekoľkých dňoch som dostal od pracovníčky Oddelenia územného konania a stavebného poriadku nasledovnú odpoveď:

 1. Úrad nedisponuje informáciou, kto je vlastníkom predmetných búdok s reklamným nosičom na Račianskom mýte.

 2. Úrad nedisponuje žiadosťou (ani fotokópiou žiadosti) na umiestnenie predmetnej reklamnej stavby.

 3. Úrad nevydal povolenie na umiestnenie predmetnej reklamnej stavby.

Inými slovami, stavebný úrad nevie komu búdky patria, nikto o ich umiestnenie nežiadal, a tak ani nič nemohol povoliť. Žiadnu novú informáciu som sa nedozvedel, a tak experiment nevyšiel.

Chcel som Vám však dať šancu a tak som po pár mesiacoch podal ešte jednu žiadosť o sprístupnenie informácie. V nej som sa pýtal nasledovné:

 1. Zisťoval miestny úrad, kto je vlastníkom Reklamných búdok?
 2. Ak miestny úrad zisťoval, kto je vlastníkom Reklamných búdok, akým spôsobom?
 3. Vydal miestny úrad výzvu, rozhodnutie, prípadne iný dokument za účelom odstránenia nepovolených Reklamných búdok?
 4. Ak miestny úrad dokument podľa predošlého bodu vydal, žiadam sprístupniť jeho fotokópiu (resp. fotokópie, ak takýchto dokumentov bolo viac).

Odpoveď od rovnakej pracovníčky Oddelenia územného konania a stavebného poriadku bola veľmi stručná:

 1. Miestny úrad nezisťoval, kto je vlastníkom Reklamných búdok.
 2. Miestny úrad nezisťoval, kto je vlastníkom Reklamných búdok.
 3. Miestny úrad nevydal výzvu, rozhodnutie, prípadne iný dokument za účelom odstránenia nepovolených Reklamných búdok.
 4. Miestny úrad nevydal výzvu, rozhodnutie, prípadne iný dokument za účelom odstránenia nepovolených Reklamných búdok.

Zhrnuté a podčiarknuté, ani druhý experiment mi nevyšiel.

Vraví sa, že Trpezlivosť ruže prináša, alebo Trikrát a dosť! Chcem Vám preto dať ešte raz šancu na „reparát“. Už sa však nebudem pýtať úradu, ale priamo Vás. Pri odpovedi si môžete vybrať, či budete odpovedať v pozícii občana, v pozícii starostu mestskej časti alebo to spojíte a na niečo odpoviete ako občan a na niečo ako starosta.

Ako (pravdepodobného) kandidáta na starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa Vás pýtam nasledovné otázky:

 1. Kto je vlastníkom telefónnych búdok, na ktorých bola v roku 2017 počas kampane na predsedu VÚC Bratislavského kraja umiestnená Vaša reklama?
 2. Na financovanie svojej kampane ste používali transparentný účet. Ktorá položka vo výpise z Vášho účtu predstavuje platbu za umiestnenie reklamy na telefónnych, resp. reklamných búdkach?
 3. Propagujete transparentnosť. Zverejníte kópiu objednávky, faktúry, zmluvy alebo iného dokumentu týkajúceho sa prenájmu reklamnej plochy na telefónnych búdkach?
 4. Ak v roku 2018 budete opäť kandidovať na starostu MČ Bratislava-Nové Mesto a uspejete, ako budete konať v prípade nefunkčných telefónnych búdok na území mestskej časti?

Tento otvorený list bol publikovaný na adrese https://dennikn.sk/blog/1203748/otvoreny-list-starostovi-mc-bratislava-nove-mesto-odstrante-opustene-budky Ak sa rozhodnete naň reagovať, Vašu reakciu uvediem na záver tohto textu.

Teraz najčítanejšie

Karol Bujaček

Narodil som sa a žijem v Bratislave. Študentské roky som prežil v zahraničí – mojou alma mater je Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe a rok som strávil na výmennom pobyte na Tomskej polytechnickej univerzite na Sibíri. Diskusiami o Bratislave, jej fungovaní a jej problémoch trávim množstvo času. Kritické články píšem preto, lebo mi na veciach o ktorých píšem záleží a bol by som rád, ak by som prispel k ich zlepšeniu.