Denník N

Mestská polícia v Turzovke

Zvyšovanie počtu členov mestskej polície v Turzovke je zbytočný luxus.
Mestská polícia má malé právomoci. Náklady naň sú vysoké. A úroveň bezpečnosti by viac mestských policajtov nezvýšilo.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve v júni prebiehalo rokovanie o mestskej polícií v Turzovke. Pričom hlavným bodom bol počet príslušníkov mestskej polície. Niektorí poslanci navrhovali zachovať súčasných dvoch (už troch), iní navrhovali zvýšiť ich počet od 2 do 12. Na novele všeobecne záväzného nariadenia sa poslanci nedohodli. Na návrh primátora bol napokon tento bod programu stiahnutý.

Požiadavka na zvýšenie počtu mestských policajtov údajne prišla od starších občanov Turzovky, ktorí sa necítia v Turzovke bezpečne. Nakoľko idú voľby a starší voliči sú disciplinovanejší a chodia pravidelne k voľbám, je pre miestneho politika výhodné podporovať ich želanie – silnejšiu mestskú políciu. Ale vyrieši viac mestských policajtov bezpečnosť v meste? Je vôbec potrebná mestská polícia? Dovoľte mi stručne sa zamyslieť.

  1. Prvým a podstatným problémom sú malé právomoci mestskej polície v porovnaní so susednými krajinami. Mestskí policajti sa tak často dostávajú pod paľbu kritiky, že vedia len vypisovať pokuty a napomínať za nepodstatné veci. Dokonca i v Českej republike, kde sú právomoci mestskej polície omnoho väčšie, padajú neustále ohlasy na ich nízku efektivitu a málo právomocí. Niektoré veľké mestá na Slovensku sa rozhodli ísť v posledných rokoch cestou znižovania počtu mestských policajtov a ich následnou reorganizáciou. Napríklad Banská Bystrica.[1]
  2. Mestská polícia je nákladná. Turzovku stoja len mzdy dvoch mestských policajtov ročne 28 500 € (rok 2018)! V tejto sume sú zarátané aj odvody do poisťovní, tvorba Sociálneho fondu, stravovanie, nemocenské dávky a dohody z mimopracovného pomeru. Na fotopasce plynie z rozpočtu ročne 1 500 €, na údržbu a poistenie auta mestskej polície (Fabie) je ročne vyčlenených 2000 € a na údržbu kamerového systému je ročne vyčlenených 1000 €. Celkové výdavky na mestskú políciu činia 33 000 € v roku 2018. Z celkových výdavkov na mestskú políciu a činnosť s ňou spojenú, ide až 86,3% – len na mzdy!  Po zvýšení počtu príslušníkov mestskej polície z dvoch na dvanásť, ako navrhovali niektorí poslanci, by výdavky na mzdy policajtov, predstavovali sumu, ktorá by ešte jedenkrát vyriešila problém bytového domu č. 272 v Predmieri, aj s parkovaním, aj s cestou na Revírnej ulici, pričom by ešte 11 000 € ostalo nazvyš.[2]
  3. V ohrození sa ľudia cítia najmä v nočných hodinách a cez víkendy. Príslušníci mestskej polície však v týchto hodinách, okrem veľkých spoločenských akcií, nie sú v službe. Samozrejme, bezpečnosť je ohrozená aj v denných hodinách. Kamerový systém v Turzovke zachytil mnoho krádeží i napadnutí a je pre mesto skutočným prínosom.
  4. Častým argumentom zástancov navýšenia počtu členov mestskej polície je, že zabránia množeniu sa čiernych skládok. Ale ako? Neustálym státím nad čiernou skládkou a 24 hodinovým číhaním na páchateľa? Nezmysel. Fotopasce, ako ich aplikovalo mesto Rožňava sú omnoho efektívnejším nástrojom, na boj s čiernymi skládkami.[3] Fotopasci nemusíte mesačne platiť mzdy, odvody, stravu a podobne.[4] Fotopasce sa v súčasnosti dajú zaobstarať vo veľmi vysokej kvalite, s nočným videním a automatickým zasielaním MMS na mobil, či fotiek na
    e-mail i pod 200 €. Mestskú políciu vidím skôr ako nástroj na obsluhovanie fotopascí a následné riešenie zaznamenaných priestupkov.
  5. Mestských policajtov musia robiť ľudia, ktorí majú na to osobnostné predpoklady, vrátanie empatie. Krátke odskočenie do obchodu, či chvíľkové státie pred kostolom, nie je podľa môjho názoru hodné automaticky „papuče“ a pokuty.

Mestskú políciu by sme rušiť nemali. No rovnako by sme bez uváženia nemali navyšovať ich počet. Z môjho uhla pohľadu vidím maximálne troch mestských policajtov v Turzovke. S prižmúrením oka, ak by niekto na mňa príliš tlačil, tak štyroch. Vyšší počet mestských policajtov je podľa môjho názoru zbytočný luxus, ktorý je navyše i ťažko odôvodniteľný a nepotrebný. V Turzovke sú nebezpečné úseky, kde je práca mestských policajtov potrebná najmä v ranných hodinách, keď idú deti do školy (napr. kruhový objazd, pod Bukovinou, pri prechode z námestia Juraja Thurzu a z pešej zóny cez koľaje k základnej škole, a pod.).

 

Dôležité doplnenie na záver: Poslanci na júnovom riadnom zasadaní chceli schváliť dvoch až dvanástich mestských policajtov s dodatkom „podľa rozpočtových prostriedkov“. V praxi si však „podľa rozpočtových prostriedkov“ môžeme predstaviť čokoľvek. Záležalo by to potom od vôle primátora a poslancov, čo ONI budú považovať za „dostatok rozpočtových prostriedkov“. Tento pojem nie je nikde kvantifikovaný, ani definovaný. Inými slovami: Návrh VZN neriešil absolútne nič a bol by exemplárnym príkladom ako sa všeobecné záväzné nariadenia nemajú prijímať.

Ondrej Blažek.

 

Zdroje:

Autorom ilustračného obrázku je František Ujházi (zdroj: https://mykysuce.sme.sk/c/20711616/pozyvaju-na-den-otvorenych-dveri.html).

[1] Viac na WWW (12.08.2018): http://www.bystricoviny.sk/spravy/mestska-policia-zacina-s-nizsim-rozpoctom-a-mensim-poctom-policajtov/

[2] Rozpočet mestskej polície TU: http://www.turzovka.sk/transparentne/rozpocet-mesta/ekonomika-a-sprava-majetku/rok-2018/navrh-rozpocet-na-rok-2018-ramcove-rozpocty-2019-2020/ (kliknite na výdavkovú časť, PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok

[3] Viac na WWW (12.08.2018): https://roznava.dnes24.sk/novinka-v-meste-mestska-policia-nasadila-v-roznave-fotopasce-198357

[4] Viac na WWW (12.08.2018): https://www.ta3.com/clanok/1035948/fotopasce-na-ciernych-skladkach-prinasaju-prve-vysledky.html

Teraz najčítanejšie