Denník N

Michalovce potrebujú reguláciu hazardu

Slovo hazard má viac významov. Môže to byť napríklad riskantná činnosť, náhoda, hra o peniaze a iné. Slovo hazard sa vyvíjalo po tisícročia a u odbornej verejnosti sa predpokladá že pochádza buď z arabského jazyka (al zahr – kocky), alebo zo španielčiny (azar – hra náhody). To, že sa hazardu v Michalovciach darí však určite dielom náhody nie je. Kým prvý hrací automat bol postavený v roku 1895 a odvtedy sa hazard a jeho vplyv len rozširoval, tak v súčasnosti následky jeho vývoja znamenajú, že je nutné ho aj v Michalovciach výrazne regulovať. Povedzme si teda prečo.

V súčasnosti je na Slovensku 50 obcí, kde platí zákaz hazardu. Slováci ročne investujú do všetkých foriem hier a hazardu približne 2,52 miliardy eur, čo je približne 500 eur na 1 obyvateľa. Určite ste zaznamenali, že v niekoľkých mestách na Slovensku boli spustené petície za absolútny zákaz hazardu, alebo boli vyvinuté iniciatívy na jeho reguláciu (napr. Bratislava, Trnava, Prešov, B. Bystrica, Stará Ľubovňa a iné.) Z môjho pohľadu je až šokujúcim zistením fakt, že v mnohých z týchto miest nebol štatisticky počet hracích automatov a výherných prístrojov s ohľadom na veľkosť mesta tak alarmujúci, ako je tomu v Michalovciach. Na základe informácií z finančného riaditeľstva SR, ktorému som adresoval žiadosť o sprístupnenie informácií vyplýva, že na území mesta Michalovce sa nachádza spolu 501 výherných prístrojov, videohier a elektromechanických ruliet. Ak to porovnáme s mestami, kde bola téma regulácie hazardu otvorená, tak v porovnaní s Bratislavou, ktorá oficiálne evidovala v minulom roku 451 takýchto zariadení (nerátajú sa kasína) je to abnormálne vysoké číslo. V krajskom meste Prešov ich v roku 2016 bolo 548, pričom Prešov má viac ako dvojnásobný počet obyvateľov v porovnaní s Michalovcami. V priloženej tabuľke môžete vidieť aj porovnanie s krajskými mestami Trnava a B. Bystrica v ktorých téma regulácie hazardu taktiež rezonovala, no počtom výherných prístrojov ich Michalovce predčili.

Zo štatistiky je zrejmé, že téma regulácie hazardu sa riešila v mestách, kde situácia ohľadom ich počtu nie je tak alarmujúca ako práve v Michalovciach. Samotný počet výherných prístrojov však nie je jediným ukazovateľom, ktorý potvrdzuje doslova premnoženie tohto druhu podnikania v Michalovciach. Podľa údajov mestského úradu v Michalovciach, konkrétne odboru výstavby a životného prostredia, mesto Michalovce eviduje na svojom území 43 prevádzok, ktoré prevádzkujú výherné hracie prístroje, video terminály, elektromechanické rulety či stávkové terminály. Ak to porovnáme napr. s počtom lekární a výdajní zdravotníckych potrieb, ktoré eviduje Košický samosprávny kraj na území celého okresu, nielen mesta Michalovce, tak zistíme, že takýchto prevádzok je v okrese 44. V Michalovciach sú tak možnosti gamblingu vyššie ako možnosť zaobstarať si potrebný liek či zdravotnú pomôcku.

Je úlohou mesta, aby si určilo priority v zmysle akú spoločnosť chce kreovať a vychovávať. Hazard v Michalovciach má aj podľa týchto faktov na ružiach ustlané. Mojou víziou je zásadným spôsobom regulovať hazard v Michalovciach bez ohľadu na to, z akej pozície budem mať možnosť túto problematiku ovplyvniť a to v zmysle výstižného citátu Shirley Williamsovej:

Hazard je vo všetkom, čo človek robí, ale najväčší hazard je nerobiť nič.“

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce