Denník N

Podľa obhajcov Marakéšskej dohody od r. 2015 státisíce imigrantov prišlo do EÚ asi legálne… Alebo nie, pán Miroslavov Kocur?

Pán Miroslav Kocur mi tu na blogu nedávno venoval článok. Keďže sa v ňom voči mne dopustil pár manipulácií, to čo opomenul, a nie je k nemu otvorená diskusia, reagujem samostatným článkom. Pod mojim článkom diskusia otvorená je, tak dúfam, že zareaguje v nej, resp. že nebude „diskutovať cez samostatný článok“ a že ten môj tu bude figurovať minimálne tak dlho ako ten jeho.

Vo svojom článku mi pripisuje, že ja vo svojich 2 článkoch, týkajúcich sa Marakéškej deklarácie (odkazy na nich sú pod týmto článkom) manipulujem. Tak posúďme, kto manipuluje. Svoj článok začína poukazom na nejaké konšpiračné weby, ktoré mali strašiť, že na Slovensko sa chystá 11 000 migrantov a že sa k tomu Slovensko zaviazalo v Marakéšskej deklarácii… Vzápätí spomína Štefana Harabina a mňa. Aby ma hneď na začiatku spochybnil. Aby ma takto zaradil k tým, čo vyrábajú konšpirácie a šíria hoaxy a tiež k pánovi Harabinovi, ktorý sa na Slovensku vo všeobecnosti neteší príliš dobrej povesti.

Poznámka: Môj článok, ktorý pán Kocur rozobral, bol súborom 11 otázok venovaných novinárovi Vladimírovi Šnídlovi, ktorý začína krátkym úvodom, aby sme sa nebavili, čo hrozí/nehrozí EÚ, a tým pádom aj Slovensku, v súvislosti s Marakéšskou deklaráciou v súčasnosti, ale aby sme sa bavili o tom, čo môže, alebo prinesie do EÚ v budúcnosti. K tomu ale žiaľ k jeho článku diskusia otvorená nebola. Preto som tie otázky dal do článku.

Vo svojom článku teda p. Kocur dal odpovede na moje otázky venované novinárovi Šnídlovi. Nižšie ich rozoberám:

1.

Z mojej 1. otázky, na ktorú dal svoju odpoveď, vyňal to najpodstatnejšie, a konkrétne to, či je v poriadku, ak deklarácia z nie malej časti obsahuje frázy, ktoré podporujú migráciu z Afriky do Európy. Napr.:

…Prínos rozvoja migrácie …

…Uľahčiť usporiadanie, bezpečnosť, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí…

…Zvýšená pozornosť venovaná boju proti xenofóbii, rasizmu a diskriminácii: partneri vynaložia úsilie na boj proti týmto javom a podporia vyrovnanú rozpravu o migrácii a diaspórach na základe faktov a zdôrazňovanie ich pozitívnych príspevkov k rozvoju spoločností v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia…

…Rabatský proces od svojho vzniku dôsledne propagoval pozitívny potenciál pravidelnej (legálnej, riadenej) migrácie… 

…Maximalizácia pozitívneho vplyvu pravidelnej migrácie pre rozvoj…

…je potrebné podporovať a posilňovať cestu k legálnej migrácii…

…Podporovať pravidelnú migráciu a mobilitu najmä mladých ľudí a žien medzi Európou a severnou, západnou a strednou Afrikou a v rámci týchto regiónov…

…Podporiť zjednodušenie postupov vydávania víz…

…prostredníctvom vytvorenia kampaní na zvyšovanie povedomia zameraných, na jednej strane na miestne komunity a na strane druhej na azylantov a žiadateľov o azyl, ktoré pokrývajú ich práva a povinnosti v hostiteľskej krajine…

… Partneri v Rabatskom procese (okrem iného) opakujú ich podporu princípu nenavracania a súhlas s uprednostňovaním dobrovoľného návratu…

Pán Kocur odpovedá na moju 1. otázku, ktorú si ale pred tým upravil, takto: Áno, v deklarácii sa píše o konkrétnych spôsoboch ako zjednodušiť niektoré procesy migrácie do Európy, ale zároveň ako umožniť ľuďom zo severnej Afriky rozvoj ich domáceho regiónu, pričom sa tam píše aj o podpore programov pre návrat a re-integráciu v ich domovskej krajine…

Nuž pán Kocur, tie frázy ale od elít počúvame už minimálne od r. 2015 a výsledok je taký, že za ten čas do EÚ prišli státisíce ilegálnych ekonomických migrantov a späť sa ich podarilo dostať možno ani nie 0,001 %-to. https://prikrylova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=661282Túto, v úvodzovkách „konšpiráciu“, len ťažko spochybníte. Mimochodom, možno ste si všimli, že pán Kocur jasnú podporu migrácie sa pokúša schovať za pojem „zjednodušenie niektorých procesov migrácie“.    

2.

Pán Kocur používa pojmy: legálna a nelegálna migrácia… Ja by som tu ale skôr použil pojmy: riadená a neriadená migrácia. Lebo len od roku 2015 prešlo hranicami EÚ smerom dnu NELEGÁLNE státisíce ekonomických utečencov z Afriky a Blízkeho východu; s tichým, alebo aj s otvoreným zvolením, či „pozvánkou“ lídrov EÚ. (Vojnoví utečenci boli v menšine, a v úplnej menšine dosť pravdepodobne boli tí z nich, ktorí rešpektovali hranice EÚ).

3.

Moju tretiu otázku si pán Kocur, pred tým, než na ňu dal odpoveď, upravil. Teda manipulácia č. 3. Moja otázka totiž neznela, či je v poriadku, ak sa dokument zaoberá viac právami migrantov, než bojom proti ilegálnej migrácii, ale bojom proti migrácii ako takej. A ani nemohol dať na ňu normálnu odpoveď, lebo deklarácia migráciu zjavne podporuje. A aby to aspoň nejako zamaskovala, tak migráciu delí na ilegálnu a na (tzv.) legálnu.

4.

Štvrtá otázka mala 2 otázky. Pán Kocur dal odpoveď len na jednu, a aj to len odpoveď vyhýbavú. K nej uvádzam: Nie, pán Kocur, človek nemusí byť politikom EÚ, aby vyjadril svoj názor, či súhlasí s tvrdením spomínaným aj v deklarácii, žemigrácia ako taká (teda aj tá z Afriky a Blízkeho východu) je motorom hospodárskeho rastu a základom globálnej prosperity…

5 až 8.

To je síce pravda, že rôzne štáty v Európe majú vlastné pravidlá pre poskytovanie služieb imigrantom a aj rôznu migračnú politiku, ale pán Kocur pritom ignoruje, že už tým, že niekto nejakú deklaráciu podpíše, logicky sa od neho očakáva, že sa aj podľa nej bude správať. Načo ju inak podpisoval?

9.

Aj keby žiadne dodatky už k deklarácii neboli, už v dnešnej forme je daná dohoda dostatočnou podporou (viď vyššie uvedené citácie z nej) ďalšej masovej imigrácie z Afriky a Blízkeho východu do EÚ,aj keď sa táto podpora skrýva za ušľachtilé ciele, ako je napr. boj proti nelegálnej migrácii… Túto ale paradoxne z najväčšej časti chce podporovať, keďže za tú nelegálnu považuje, alebo spomína, len tú, na ktorú elity nedohliadajú, teda ktorú organizujú súkromné subjekty bez ich povolenia, teda tú, ktorá sa nevykonáva s ich zvolením, resp. na ich zavolanie. Túto sofistifikovane nazývajú: „pravidelnou“… Akoby tá klasická ilegálna migrácia, teda tá, ktorá je riadená súkromnými zločineckými skupinami, bola nepravidelná… Lenže táto tu bola vždy, len logicky v omnoho menších rozmeroch, keďže do roku 2015 neplatila politika otvorených dverí. S jej nástupom sa na nej chceli prirodzene priživiť aj rôzne súkromné organizované zločinecké skupiny.

Od roku 2015 sa elity pokúšajú drvivú väčšinu ilegálnej imigrácie do EÚ (tú na ktorú dajú súhlas, alebo pozvánku) označiť za legálnu, lebo migrácia z Afriky a Blízkeho východu podľa nich vyrieši demografický problém ako sami uvádzajúmigrácia ako taká, teda logicky aj tá z Afriky a Blízkeho východu, veď o ňu už 3 roky ide, je podľa nich motorom hospodárskeho rastu a základom globálnej prosperity…

Dovolím si tvrdiť, že len veľmi malá časť zo státisícov imigrantov, ktorí do Nemecka a pod. od roku 2015 prišli cez mnohé krajiny, kde vojna nie je, a doposiaľ z Nemecka a pod. neodišli, spĺňa podmienky na udelenie azylu.

10.

Áno, tvrdím, že politika otvorených dverí, na základe ktorej sa absolútne nerešpektujú hranice EÚ, ktorá zo Schengenskej zmluvy spravila zdrap papiera, je doslova jej výsmechom. V podstate zaviedla nové, aj keď zatiaľ nepísané, ľudské právo – právo na migráciu, s čím sú spojené ďalšie práva, alebo nároky, bez ohľadu na to, či ide o vojnových utečencov, alebo ekonomických imigrantov, a to voči štátu, do ktorého si to namieria kvôli jeho proimigrantskému prístupu a štedrému sociálnemu systému. Z toho vyplývala aj moja otázku, či postupne neprídu na rad aj ďalšie nové práva, napr. právo na svoju kultúru, i keď obsahuje nerovnocenné postavenie žien, ženskú obriezku, či dokonca nenávisť voči neveriacim a príkazy na ich likvidáciu.

Ak by Marakéšska deklarácia, ako to tvrdí pán Kocur, skutočne riešila, ako zabrániť vyľudňovaniu celých oblastí v Afrike a Blízkom Východe…, tak v prvom rade by zrušila seba samú. Lebo robí pravý opak.

Pán Kocur, o úrovni rešpektovania európskych zákonov zo strany vyznávačov islamu, napr. v takom Nemecku, hovorí napr. toto svedectvo: https://burkert.blog.sme.sk/c/478238/nemecko-ocami-policajtky-tiesnove-volanie-2-2.html

11.

Pán Kocur, neznamená, že ak je niekto napr. nemeckým kancelárom, môže konať protiSchengenskej zmluve atď. Občania majú právo pustiť si nie len do svojich domov, ale aj do svojich miest a do svojej krajiny, len tých, ktorých tam naozaj budú chcieť mať a ktorí im tam neprekážajú, lebo sa vedia prispôsobiť, nevyznávajú totalitnú ideológiu, a neprišli do Nemecka zneužívať sociálny systém. Ale ak máte dojem, že v Nemecku a pod. je toto právo občanov rešpektované, pokojne v tom žite.   

Aj ja by som o vás mohol pán Kocur povedať, že blogy, ktoré ste mi doposiaľ venovali, spadajú do kategórie Poisoning the Wells, pričom cieľom má byť moja osoba a moja kritika islamu a politiky otvorených dverí, ktorá umožňuje novým státisícom vyznávačom totalitnej ideológie zakotviť v EÚ a prispievať tak k jej islamizácii.

Práveže u pána Šnídla, a taktiež vás, nie je cieľom diskusia, po ktorej voláte. Ja, na rozdiel od vás dvoch, som diskusiu k mojim tvrdeniam otvoril.

Mne sa snažíte pripísať, že by som chce prekrútiť Šnídlove slová, ak by mi odpovedal, a pritom sám manipulujete; ako som ukázal už v úvode článku.

Takže tým, že som verejne položil pánovi Šnídlovi otázky k jeho tvrdeniam, keďže diskusiu pod svojim článkom neotvoril, som sa priznal, že považujem pána Šnídla za autoritu na tému Marakéšskej deklarácie, a to natoľko dôležitú, že ju treba diskreditovať… Zaujímavé, že to hovoríte práve vy, ktorý nie ste schopný diskutovať pod mojimi článkami a radšej mi venujete samostatné blogy, a k tomu poslednému ani nepripustíte diskusiu.

P.S.: Pán Kocur, do boja, a to na mojom FB, sa so mnou pustil Ľubomír T., a nie ja na jeho, akoby sa to mohlo zdať. A robí to opakovane a rovnakými nevecnými argumentmi. Ako tról. Preto, aby som si nabudúce ušetril čas, zanalyzoval som jeho „argumenty“ a budem na neho reagovať iba odkazmi na čísla jeho opakujúcich sa vyvrátených „argumentov“.     

https://burkert.blog.sme.sk/c/488667/slovensko-sa-vyfarbilo-do-zlta-neodmietlo-nebezpecny-pakt-o-migracii.html

https://dennikn.sk/blog/1184835/eu-nerozvrati-marakesska-deklaracia-a-na-zaklade-coho-ste-si-tym-tak-isty-pan-novinar-vladimir-snidl/

 

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.