Denník N

Festival bizarností od KDH

U KDH by sme asi čakali, že rodinná politika bude ich výkladnou skriňou. Žiaľ nie je. Ich programový dokument Oslava rodiny pôsobí nepremyslene a miestami až bizarne.

Najnákladnejším opatrením je navrhované zvýšenie daňového bonusu pre deti do 5 rokov na 100 eur mesačne (v súčasnosti je to skoro 22 eur). Od piatich rokov neponúkajú vyššiu podporu ako dnes, čiže oslava rodiny rýchlo končí. Hoci priame náklady spojené so starostlivosťou o potomka vekom neklesajú, ale stúpajú (najmä stravovanie).

V prvých rokoch sú vysoké hlavne náklady obetovanej príležitosti, inými slovami čas počas ktorého rodič nepracuje z dôvodu rodičovskej dovolenky. KDH však nesiaha na výšku rodičovského príspevku, jej predstava rodinnej politiky (vyšší daňový bonus) teda pomôže hlavne úplným rodinám, kde pracuje aspoň jeden rodič a osamelým rodičom, ktorí majú možnosť rýchleho návratu do práce. Dostupnosť jaslí je však nízka, takže osamelí rodičia si túto podporu veľmi neužijú.

Napriek neodôvodnenému nahusteniu rodinnej podpory do prvých piatich rokov dieťaťa je tento nápad KDH ešte jedným z tých lepších. Nasleduje pesimistickejšia časť.  

KDH chce podporovať coworkingové centrá, vraj „výrazne stabilizujú rodinu“, keďže „odpadáva náročné cestovanie za prácou“. Nič proti coworkingu, je to dobrá alternatíva voči práci z domu, ako to však pomôže opatrovateľkám a operátorom výroby čo musia cestovať za prácou zostáva záhadou. Od rodiny cestuje iba ten čo nevyhnutne musí, ak nemá možnosť pracovať ani z domu, coworking mu nepomôže.

Ďalším výstrelom do tmy je tehotenský príplatok. KDH chce vlastne platiť budúce matky za to, že sú tehotné a sľubuje si od toho ochranu života. Skúsme si to predstaviť v praxi. Každý mesiac budú úradom dokazovať, že sú ešte stále tehotné? Či ak nakoniec neporodia budú od nich úradníci pýtať peniaze naspäť?  Zbytočnosť. Ak chcú KDHáci odmeniť matky, ktoré dieťa donosia, nech nevymýšľajú ďalšiu zbytočnú administratívu. Ponúkajú sa hneď tri existujúce dávky, ktoré môžu navýšiť (rodičovský, materskú, kočíkovné).

Svetovým unikátom by bola navrhovaná znížená daň za vernosť. Manželia čo sú spolu viac ako 20 rokov v spoločnej domácnosti by mali nižšie daňovo-odvodové zaťaženie. Čiže úľava pre pracujúcich manželov vo veku 50+. To je však práve sociálna skupina, ktorá potrebuje pomoc menej ako napríklad mladé rodiny s hypotékou a nezaopatrenými deťmi. Pre štát je to zbytočným plytvaním, iniciatívu oceniť vernosť treba prenechať iným inštitúciám (rodina, cirkev…). Tie majú aj vyššiu šancu posúdiť či je naozaj čo odmeňovať.

Podobne kŕčovitá je aj snaha zakladať akési rodinné karty, s ktorými sa ušetrí na vstupoch a cestovaní. Zvýhodnené cestovania a vstupy pre deti už dávno existujú aj bez ďalších počarbaných plastov. Nič nebránilo samosprávam, ktoré sú často práve v réžii KDH takéto karty dávno vytvoriť, ak by mali nejakú pridanú hodnotu.  

KDH sľubuje bezplatnú predškolskú starostlivosť na minimálne 20 hodín týždenne (osamelým rodičom 40 hodín). Nezaoberajú sa však oveľa závažnejšou otázkou, či má byť miesto v škôlke od 3 rokov garantované. Načo je rodičom lacnejšia škôlka, keď v nej vôbec nemusia získať miesto?

KDH síce chce prinútiť investorov za každý novopostavený bytový priestor vytvoriť jedno miesto v predškolskom zariadení, ale tento návrh je tiež nedomyslený a nespravodlivý. Z tejto povinnosti sa vyvlieknu projekty s 15 a menej bytovými jednotkami a v praxi by to napríklad znamenalo, že investor musí stavať škôlky bez ohľadu nato či je v lokalite ich nedostatok. Oveľa flexibilnejší je existujúci poplatok za rozvoj, ktorý môže samospráva použiť podľa aktuálnych potrieb. Zaujímavé ako strana, ktorá je regionálne veľmi silná centralizuje rozhodovanie aj tam kde to nepatrí.

Už asi v desiatej rôznej podobe sa vracia fušovanie do dôchodkového systému z rozprávky o troch grošoch. Chcú presadiť aby 2% daní z príjmov mohli zamestnané deti darovať svojim rodičom. Pri hrubej mzde 1000 eur by to bola suma menej ako 25 eur ročne. Ak by poberalo zamestnané dieťa s hrubou mzdou 1000 eur aj štedrejší daňový bonus z návrhu KDH (100 eur), sme na menej ako na jednom eure ročne. Údajne takto vyzerá „najgarantovanejší dôchodkový systém“.

KDH síce nikde neuvádza z čoho chce navrhované opatrenia financovať, ale väčšinou sú tak nepremyslené, že o túto métu nie je nutné ani usilovať. Na tejto Oslave rodiny nie je čo oslavovať. KDH má takmer 9000 členov, nech si to dá do poriadku.     

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.