Denník N

Skončila sa deviata letná škola architektúry Báč

Vrcholí Európsky rok kultúrneho dedičstva a v oblasti s historickým dedičstvom slovenskej menšiny v Srbsku pracujú architekti na zachovávaní a monitorovaní stavebnej kultúry pomocou najnovších technológií.

Letná škola architektúry je vzdelávací a vedecký projekt, iniciovaný profesným občianskym združením Grupa arhitekata z Belehradu. Už deväť rokov sa pravidelne koná v spolupráci so slovenským združením rese arch. Ide o rozsahom komornejšie, ale dopadom a kontinuitou už etablované medzinárodné podujatie. Jelica Jovanovic, jedna z organizátoriek uvádza: „Spolupráca so slovenskými partnermi je vždy nadštandardne efektívna. Táto oblasť má v Srbsko-Slovenských vzťahoch dôležité miesto, chceme ho aj touto cestou posúvať a udržiavať. Typickou je vysoká odborná a profesionálna úroveň aktivít, ale aj samotných protagonistov.“ Slovenská enkláva v Srbsku sa kultúrne vyvíjala geograficky izolovane paralelne s dnešnou Slovenskou republikou. Napriek spoločnému východiskovému bodu v histórii národnej kultúry je dnes možné badať rozdiely aj v architektúre a v spoločenskom vzťahu k nej. Na pozadí užitočného odborného pamiatkárskeho výskumu je možné sledovať aj tieto kultúrne rozdiely.

3D skeny veže miestnej pevnosti

Osem Letných škôl architektúry od roku 2010 navštívilo už 120 študentov architektúry a príbuzných technických disciplín, a ďalších vyše 100 lektorov a profesionálov z rôznym disciplinárnym pozadím. Projekt spojil skupinu odborníkov a študentov v oblasti architektúry, pamiatkovej obnovy, technológií a udržateľného dizajnu zo Slovenska, Srbska, Turecka, Rakúska, Belgicka, Poľska a Slovinska. Od 15.-19. augusta vytvorili digitálne 3D modely ďalších významných stavebných kultúrnych pamiatok regiónu.

Študenti sa najprv venovali jednoduchším cvičeniam a potom vytvárali 3D model veže pevnosti

Letná škola architektúry sa uskutočnila s podporou Fondu na podporu umenia.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy