Denník N

Podpora inovácií na Slovensku zostáva roztrieštená

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes predstavil osobitný model hybridnej finančnej pomoci pre stredné a malé podniky. Schéma, ktorá má prerozdeliť 1 milión EUR medzi projekty zamerané na tzv. smart cities riešenia, má podľa slov podpredsedu vlády pomôcť mladým slovenským firmám zdokonaliť svoje produkty a presadiť sa na zahraničnom trhu. Z pohľadu SAPIE je podpora malý krok správnym smerom, avšak chýba jej koncepčnosť a dlhodobá vízia v oblasti podpory inovácií na Slovensku.

Podporu hybridného financovania inovácií vnímame ako pozitívny krok zo strany ÚPVII smerom k pochopeniu dôležitosti inovácií pre malú otvorenú ekonomiku, akou je Slovensko. Pri sume 1 milión EUR celkovo a približne 100 000 EUR na projekt, naviac s veľmi úzko ohraničenými typmi projektov v oblasti smart cities, sa však jedná skôr o symbolickú podporu než o niečo, čo má potenciál priniesť zmenu vo financovaní inovatívnych myšlienok a rozvoja technológií.

Štátna podpora inovácií v rozvinutých ekonomikách nie je ničím unikátnym. Dokonca je považovaná za akúsi záruku kvality projektov pre vstup súkromných investorov, hlavne v prípade prelomových technológií, ktoré sú náročné na kapitál. Krajiny ako Rakúsko, Estónsko, Portugalsko či Poľsko výrazne podporujú inovácie nielen finančne, ale aj legislatívnym prostredím priaznivým pre inovácie, napríklad jednoduchosťou založenia firmy, daňovými zvýhodneniami na podporu inovácií, fungujúcim e-governmentom či tzv. startupovými vízami, ktoré umožňujú inovátorom z krajín mimo EÚ rozvíjať svoje nápady napríklad v Estónsku či Portugalsku. Vďaka tomu sú krajiny atraktívnou destináciou pre technologický talent, aj pre súkromných investorov.

Na Slovensku je podpora inovácií roztrieštená, spadá pod tri rezorty – Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. To vytvára mnohé nejasnosti v oblasti kompetencií, financovania aj poskytovanej inštitucionálnej podpory.

Dôkazom, že slovenská vláda neprikladá podpore inovácií dostatočnú dôležitosť, je aj to, že pred rokom zrušené kontroverzné výzvy na podporu dlhodobého a strategického výskumu z Operačného programu Výskum a inovácie, ktoré stáli kreslo ministra Plavčana, boli znovuvyhlásené len pred pár dňami.

300 miliónov EUR určených na financovanie dôležitých projektov v oblasti priemyslu, dopravy, digitálnych technológií, zdravotníckych technológií či životného prostredia tak doteraz nebolo sprístupnených. V porovnaní s tým je dnešná dotácia 250 000 EUR len kvapkou v mori. 

 

Autorka článku: Adela Zábražná

Autorka je výkonná riaditeľka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku.

Teraz najčítanejšie

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) je najväčšia inovatívna aliancia na Slovensku, ktorá združuje viac než 90 členov z radov startupov, scaleupov, neziskových organizácií, investorov a korporácií. SAPIE sa venuje podpore inovatívneho ekosystému prostredníctvom projektov v oblasti inovatívneho vzdelávania a podpory startupového a inovačného ekosystému na Slovensku. Viac o SAPIE sa dozviete na našom webe www.sapie.sk.