Denník N

Zvolen sa Jozefa Leváka nesnaží utajiť

ako39
ako39

Ťažko povedať, prečo by dnes, po päťdesiatich rokoch od okupácie a takmer tridsiatich rokoch od skončenia socializmu, mal niekto ambíciu tajiť zrejmú obeť okupácie. 50. výročie 21. augusta 68 je príležitosťou pripomenúť si aj túto osobu.

článku Denníka N od Ľuba Smatanu, na ktorý sa odvoláva aj Karol Sudor v rozhovore s pani Levákovou odznelo moje vyjadrenie na adresu Jozefa Leváka, ktorý 21. augusta 1968 zahynul pod kolesami tanku priamo pred zrakmi ľudí na Námestí SNP. Nedovoľujem si hodnotiť túto tragickú udalosť, pretože som vtedy nežila a nemám ani dostatok informácií. Pri pátraní po informáciách som sa však dostala k rôznym názorom na to, ako táto udalosť prebehla a zarazilo ma, že niektorí svedkovia tvrdili, že Jozef Levák nekonal v celkom triezvom stave. Azda v túžbe poznať pravdu a akejsi horlivej mladíckej nerozvážnosti som toto poznanie pravdivo vyjadrila v komunikácii s novinárom Smatanom, dúfajúc, že to preňho bude výzvou ďalej pátrať a preveriť si spomenuté. Zároveň som vo svojej odpovedi podčiarkla, že táto informácia nič nemení na tom, že pán Levák zahynul pod kolesami tankov, a že si ho rôznymi spôsobmi pripomíname a budeme pripomínať.

Aké bolo moje prekvapenie, keď som sa dočítala, ako sa Zvolen snaží prípad pána Leváka utajiť a spomienku naň skryť. Ťažko povedať, prečo by dnes, po päťdesiatich rokoch od okupácie a takmer tridsiatich rokoch od skončenia socializmu, mal niekto ambíciu niečo podobné tajiť.

Je možno pravdou, že sa o Levákovi vie málo. V roku 2006 mu venovaná pamätná tabuľa na Námestí SNP, ktorú dalo na podnet vtedajšieho viceprimátora mesta Zvolen Vladimíra Šeda zriadiť mesto. Jej podobu vytvoril Fero Guldan a vysvetlil to takto: „Podstatné je meno Jozefa Leváka, to je veľké a vidieť ho z diaľky. Ďalšie údaje aj báseň sú menším písmom, aby divák, ktorého to zaujme, musel prísť bližšie. V kontraste s bronzovou tabuľou je kytica z hrdzavých drôtov, čo symbolicky vyjadruje smútok,“ povedal Guldan pre noviny MY v roku 2006.

Tento rok je Jozef Levák, opäť zásluhou Vladimíra Šeda, navrhnutý na Cenu mesta. O cene mesta sa rozhoduje v septembri, o jednotlivých nominovaných rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
Pani Leváková poukazuje v rozhovore aj na to, že hrob pána Leváka je zanedbaný. Pravdou však je, že hrob je v nájme pozostalých a samospráva nemôže svojvoľne zasahovať do hrobov v prenájme súkromných osôb. Mesto doposiaľ nedostalo nejakú žiadosť na zmenu nájomcu hrobu, zriadenie iného pamätného miesta či inú formu pomoci rodine.

Preto ma mrzí, ako nešťastne vyznieva moje vyjadrenie vo vzťahu k pánovi Levákovi, ktoré si vybral pán Smatana a ktoré teraz zdieľajú iní novinári. Rada by som na tomto mieste zdôraznila, že v meste Zvolen vôbec nezľahčujeme čin pána Leváka, ktorého osud je v každom prípade tragickým príbehom človeka, jeho rodiny a doby. Je pravda, že názory ľudí v meste na tento čin sú rôzne, čo som sa snažila v komunikácii s pánom Smatanom pravdivo vyjadriť. Nie je však úlohou mesta tieto názory hodnotiť, na tento účel slúžia historici a  príslušné štátne inštitúcie.

Nič to nemení na tom, že pán Levák je obeťou okupácie. Rozumiem pocitom pani Levákovej, ktorá dodnes prežíva smútok z udalostí augusta 68 a  cíti krivdu. Je mi ľúto, ak má pani Leváková alebo niekto iný dojem, že mesto Zvolen nejakým spôsobom ignoruje alebo neuznáva pamiatku jej manžela. Nie je tomu tak.

Aj v týchto dňoch si pripomenieme udalosti augusta 68, budeme diskutovať o tom, ako ľudia prežívali okupáciu a ako žili nasledujúcich dvadsať rokov v spoločnosti vojsk Varšavskej zmluvy. Päťdesiat rokov nie je dlhá doba, ale bohužiaľ dosť dlhá na to, aby sme zabudli. Preto je potrebné diskutovať a pokúsiť sa možno o objektívne závery bez toho, aby sme celkom zatracovali, či glorifikovali dobu, ktorú naši rodičia a starí rodičia prežili. V rámci týchto diskusií nezabudneme ani na Jozefa Leváka a pripomenieme si ho spolu s iniciatívou August68 Zvolen priamo na mieste, kde prišiel o život i koncertom v Parku Ľ. Štúra.

Podrobnosti o podujatí Osmičkové roky nájdete tu: https://www.facebook.com/events/240059786833664/

Diskutovať bude Vladimír Šedo, rozhlasák Fedor Mikovič, ktorý prežíval okupáciu priamo v banskobystrickom štúdiu rozhlasu a Michal Várošík, ktorý o okupácii natočil dva dokumentárne filmy – Vlny slobody a Sliač v bratskom zovretí. Oba si vo Zvolene pozrieme.

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Eva Ježovičová

Som človek a učím sa byť ženou. Každý deň sa snažím pozerať na svet, akoby sa cez noc zlepšil. Učiť sa od druhých a učiť druhých. Spájať ľudí a hľadať to, v čom sme si podobní. Vedieť oceniť odlišnosti. Venujem sa písaniu, joge a meditácii. Aj tu: www.perfectlimperfect.com