Denník N

Považská Bystrica míňa na lokálne televízie toľko, že ju predbehla len Bratislava

Obyvatelia Považskej Bystrice sú v porovnaní so zvyškom Slovenska nadštandardne informovaní o tom, čo sa deje v ich meste. Majú totiž na výber až dve lokálne súkromné televízie, ktoré mesto dotuje sumou vo výške 155-tisíc eur ročne. Otázne je, či ide o hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.

Televízia iTV má zabetónovanú zmluvu, ktorú je možné zrušiť len dohodou zmluvných strán alebo zánikom platnosti licencie. Tú si iTV predĺžila o ďalších dvanásť rokov do roku 2028. Druhá televízia TV Považie má síce zmluvu štandardnú, s mesačnou výpovednou lehotou, ale od mája 2016 nemala firma, ktorá televíziu prevádzkuje platnú licenciu.

Televízna história

História iTV siaha až do roku 2005. Exprimátor Ľuboš Lackovič vtedy uzatvoril zmluvu so spoločnosťou MANÍN PB. Zo súčasných poslancov mestského zastuputeľstva za ňu hlasovali Jozef Keruľ a František Matušík st.

Cena za vysielanie televízie (v tom čase sa volala ešte TV Marika) bola dohodnutá od apríla do decembra 2005 na dva milióny korún. Následne od 1. januára 2006 bola cena za poskytované služby určená na 2,4 milióna korún ročne.

Najzaujímavejšie však je ustanovenie ukončenia zmluvy. Zmluvu je možné ukončiť len v prípade dohody zmluvných strán, alebo skončením platnosti licencie vysielateľa. Ide o nevýhodnú „nevypovedateľnú“ zmluvu pre mesto.

Televízia iTV si predĺžila platnosť licencie o ďalších 12 rokov, teda až do roku 2028.

Mesiac pred komunálnymi voľbami v roku 2006 dokonca televízii dodatkom navýšili podporu o štvrťmilióna korún. Mesto za exprimátora Miroslava Adameho sa v minulosti s televíziou aj súdilo. Mesto súd ohľadne určenia neplatnosti zmluvy prehralo. Ohľadne dodatku však mesto bolo úspešné a súd vyhralo. Mesto tvrdilo, že išlo len o jednorázové navýšenie, televízia iTV si viac peňazí nárokovala po celú dobu platnosti zmluvy. Televízia iTV od začiatku poskytovania svojich služieb získala z mestského rozpočtu celkovo viac než 1,1 milióna eur.

Nástup TV Považie

V apríli 2008 podpísalo mesto za exprimátora Miroslava Adameho zmluvu so spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, zastúpenú Petrom Galovičom. Zaujímavé je, že ju vôbec neschvaľovali mestskí poslanci.

Cena za dielo bola dohodnutá na 2,4 milióna korún ročne. Ide tak o úplne totožnú sumu ako u televízie iTV.  Účelom zazmluvnenia televízie TV Považie bolo vraj neobjektívne vysielanie televízie TV Marika. V júni 2009 exprimátor Adame zmluvu vypovedal, zdôvodnil to šetrením a ekonomickou krízou. Na poslanecký návrh Františka Matušíka st., však poslanci v septembri 2009 schválili opätovné uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM. Došlo však k zníženiu ceny 6 300 eur mesačne, teda 75 600 eur ročne. Galovič sa neskôr ale spoločnosti Elektro Centrum zbavil. Skončila na adrese Okružná v Modre, kde často končia firmy s dlhmi alebo napísané na biele kone. V modranskej “schránke” napríklad skončila jedna zo spoločností kontroverzného developera Ladislava Bašternáka.

Galovič si založil novú spoločnosť MEDIA COMPANY, na ktorú získal novú licenciu na vysielanie. V zmysle zákona bol povinný si činnosť zapísať obchodného registra do 60 dní od právoplstnosti licencie. Urobil tak 1. apríla 2017, teda až po 15 mesiacoch, čím spoločnosti MEDIA COMPANY licencia automaticky zanikla zo zákona. Od mája 2016 tak spoločnosť vysielala bez platnej licencie. Za ten čas Považská Bystrica a ďalšie mestá, kde vysielal, zaplatili firme státisíce eur. “V apríli 2018 sme začali s Radou pre vysielanie a retransmisiu (licenčná rada) riešiť opomenutie včasného zápisu do obchodného registra a prijali sme príslušné opatrenia na napravenie právneho stavu ,” reagoval Galovič. V júni 2018 požiadal o udelenie novej licencie a Rada spoločnosti udelila novú licenciu.

Koľko minú iné mestá
Vedenie mesta hovorí, že obe zmluvy s televíziami boli podpísané ešte za bývalých vedení. “V súčasnosti na návrh poslancov vypracúva právnická kancelária analýzu, či je možné prvú zmluvu s PB MANIN vypovedať alebo nie. Mesto bude pokračovať na základe výsledkov tejto analýzy, ktoré ešte skonfrontuje s inými právnymi názormi,” konštatoval hovorca Filip Oubrecht. Druhú zmluvu (TV Považie) prijalo mestské zastupiteľstvo a jej zrušenie je podľa Oubrechta výhradne v rukách mestského zastupiteľstva. “Ktorýkoľvek poslanec môže hocikedy podať návrh na jej vypovedanie,” dodal.

Mestá riešia lokálne televízie rôzne. Mestskú televíziu so stopercentným podielom majú mestá Trnava, Martin, Poprad, ale aj mestá ako Michalovce, Nové Zámky či Spišská Nová Ves. Zaujímavá je spoločná spolupráca viacerých miest ohľadne spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o, v ktorej každé mesto Prievidza, Handlová, Bojnice a Lehota pod Vtáčnikom vlastní 12,5-percentný podiel.

Mesto Považská Bystrica vynaložilo za roky 2014-2015 na súkromné televízie 5 násobne viac ako Banská Bystrica, 11 násobne viac ako Prešov, 18 násobne viac ako Trenčín, 19 násobne viac ako Žilina a až 32 násobne viac ako Nitra. Považská Bystrica vynaložila na súkromné televízie druhé najväčšie finančné prostriedky po meste Bratislava.

Mikuláš Prokop

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.