Denník N

Nesrovnal a jeho „súkromný“ audit za našich 100.000,-€

Nesrovnal – primátor čo utajuje audit zaplatený z peňazí všetkých Bratislavčanov!

Nesrovnal je primátor, ktorý pri každom svojom verejnom vystúpení rád a neúnavne až otravne pripomína, že vraj koná v mene a v záujme všetkých Bratislavčanov. Preto je dobré si pripomenúť, či naozaj vždy tak koná a najmä konal.

Ešte v roku 2016 si tento primátor v mene a za peniaze nás všetkých Bratislavčanov pod objednávkami č. OTS1601777 a č. OTS1601778 objednal u spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. „Audit fungovania parkovacej politiky v Bratislave a jej mestských častiach“. Audit za 100.000,- Eur. Za našich 100.000,-Eur., za stotisíc éčiek z našich daní, z daní všetkých Bratislavčanov a všetkých občanov platiacich dane mestu Bratislava. Ale tento audit z verejných peňazí si Nesrovnal jednoducho sprivatizoval. Niekto by mohol povedať, že nám ho jednoducho a až drzo ukradol. Ako? Tak, že informácie z neho utajuje pred bratislavskou i mimo bratislavskou verejnosťou a čiastočne dokonca i pred mestskými poslancami. Ako si vôbec mohol dovoliť z našich verejných peňazí objednať niečo čo sa preukázateľne týka celej bratislavskej verejnosti (parkovacia politika) a súčasne súhlasiť s utajením informácii z takéhoto dokumentu, z tohto auditu???  S utajením „údajne“ na žiadosť spracovateľa auditu spoločnosti Deloitte? Ak by aj táto informácia bola pravdivá, toto absolútne nič nemení na neschopnosti Nesrovnala ako primátora, ako mestského úradníka. Lebo v tom prípade nemal objednávku s firmou Deloitte pri takejto „údajnej“ a pre demokratického („transparetného“) politika absolútne neprijateľnej podmienke spracovateľa na utajenie informácii z objednávaného auditu vôbec podpisovať!

Dokonca aj mestskí poslanci sú pracovníkmi magistrátu t.j. v podstate Nesrovnalom nútení pred prípadným sprístupnením tohto auditu podpisovať ponižujúcu a nenormálnu i nemorálnu mlčanlivosť o údajoch, o informáciách v ňom uvedených. Mestskí poslanci sú takýmto nehanebným spôsobom prinútení informácie z auditu utajovať aj pred svojimi voličmi.

Ak chcel Nesrovnal audit utajovať, tak ho nemal objednávať a platiť z našich peňazí, z našich daní . Mal si ho jednoducho objednať súkromne a zaplatiť ho zo svojich súkromných peňazí, zo svojho súkromného účtu.

Ak audit jedenkrát objednal resp. zaplatil z verejných peňazí, z daní všetkých Bratislavčanov, tak by mal byť tento audit automaticky verejným dokumentom. A ako každý verejný dokument má byť logicky prístupný verejnosti. Verejnosti nielen bratislavskej, ale i mimo bratislavskej, lebo aj jej sa parkovacia politiky v Bratislave pri návšteve Bratislavy bude dotýkať resp. týkať.

Súčasný bratislavský primátor Nesrovnal má v tomto prípade stále možnosť, najmä teraz pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami 2018, napraviť túto svoju chybu. Má možnosť bratislavskej verejnosti dokázať, že je chlap. Chlap, ktorý má „gule“ a vie si svoju chybu nielen priznať, ale vie chybu i napraviť. Ako? Úplne jednoducho, stačí tento audit zverejniť. Stačí audit konečne a bezodkladne sprístupniť bratislavskej verejnosti. Tým občanom, tým Bratislavčanom, ktorých tak často a opakovane spomína vo svojich rečníckych vstupoch, na svojich úmerne blížiacim sa voľbám množiacich sa tlačovkách.

Neexistuje jediný logický dôvod, aby si informácie z tohto auditu o parkovacej politike naďalej súkromne a úplne neoprávnene, skoro až protiprávne privlastňoval a využíval len p. Nesrovnal a spol. Neexistuje jediný dôvod, prečo by tento audit nemohli čítať v plnej a nekrátenej forme všetci Bratislavčania. Veď ho všetci čestne zaplatili, veď sa všetci na tento audit už poskladali. Zo svojich daní.

Je na (súčasnom) primátorovi, je na Mr. Nesrovnalovi kedy si budeme môcť konečne necenzúrovaný, kompletný audit aj na internete prečítať?

Čakáme na zverejnenie nášho auditu, auditu o parkovacej politike v Bratislave a rozmýšľame koho budeme voliť za primátora Bratislavy v r. 2018, za primátora (primátorku), ktorý nebude nič utajovať pred svojimi voličmi, pred Bratislavčanmi a Bratislavčankami… .

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...