Denník N

Plytvanie verejnými zdrojmi či ochrana obyvateľov Tepličky?

Žilinský samosprávny kraj investoval do rekonštrukcie svojej cesty vedúcej z obce Teplička nad Váhom do prímestskej časti Žiliny – Zástranie 100 000,- Eur, aby ju krátko nato predal za symbolické 1,- Euro obci Teplička nad Váhom.
Tá krátko na to veľmi radikálne obmedzila možnosť používania tejto cesty motorovými vozidlami nielen obyvateľom spojených obci, ale obyvateľom celého Žilinského kraja. Vznikajú otázky, boli urobené tieto kroky vo verejnom záujme? Nedošlo prípadne k zneužitiu právomoci verejného činiteľa?

Cesta a jej využitie                                                                                                                                                                                                                                                    

Cestu vybudovali obyvatelia Zástrania a Tepličky v rokoch 1934 až 1935, aby sa vytvoril prístup k továrni na vetrone v Zástraní, ale aj aby sa skrátila cesta z pristávacieho miesta v Tepličke na miesto štartu vetroňov na Straníku. Jej udávaná dĺžka je 2,6 km. Obyvatelia Zástrania cestu využívali na rôzne účely. Niektorí do Kie, kde pracovali, iní do večierky na nákupy, alebo cesty smerom na Terchovu a Zázrivú. Obchádzková cesta cez Budatín je o cca 8 km dlhšia. Pre zlý technický stav ju dal ŽSK v roku 2016 kompletne zrekonštruovať.  Cestu horským prostredím dnes využívajú aj paraglidisti, ktorí tadiaľ smerujú na vrchol kopca Straník. Ak by sa cesta zavrela úplne, nadšencom bezmotorového lietania by to spôsobilo veľké problémy Predseda klubu X-air paragliding Peter Vrabec tvrdí, že uzávera sa ich dotkne zásadným spôsobom.cesta z Tepličky do Zástrania vedie cez les
Požadovaná obchádzka (vyznačená modrou), priama cesta (vyznačená červenou)

Kedy začalo uvažovanie o predaji cesty?                                                                                                                                                                                                

11.mája 2016 sa uskutočnilo na ŽSK pracovné stretnutie, ktoré sa týkalo budúceho prevodu cesty na obec Teplička. Delegáciu ŽSK viedol riaditeľ úradu ŽSK Pavol Holeštiak a starosta obce Teplička Viliam Mrázik. Na tomto stretnutí sa dohodli ďalšie postupy ako naložiť s cestou, ktorú opraví ŽSK na svoje náklady . Zástupcovia prímestskej časti Zástranie, ani zástupcovia mesta Žilina na stretnutie neboli prizvaní. O prevode sa dozvedeli až o 2 roky neskôr za veľmi nepríjemných okolností.

Náklady na opravu cesty.

ŽSK vyčíslil náklady na rekonštrukciu cesty v sume 101 165,- Eur. Výsledkom mal byť nový asfaltový povrch v celkovej dĺžke cesty.

výpočet kalkulácie na opravu cesty

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii.

Vo februári minulého roku (2017) ŽSK a obec Teplička nad Váhom, podpisujú zmluvu na základe ktorej ŽSK za symbolické 1,- Euro prevedie cestu na obec Teplička.

 

predmetom zmluvy je predaj opravenej komunikácie obci Teplička za sumu 1,- Eur

V bode 5 predmetu zmluvy sa kupujúci zaväzuje zachovať účelové určenie cestného majetku, ktorý nadobudne do svojho vlastníctva na základe zmluvy ako miestnej komunikácie prístupnej verejnosti bez poplatku. V zmluve nie je žiadny náznak nejakého iného obmedzenia v budúcnosti pre akéhokoľvek používateľa tejto komunikácie.

Čo sa stalo v roku 2018?

Na jar roku 2018 čakalo obyvateľov priľahlých obcí kruté zobudenie. Po zime našli na vstupných častiach spoločne vybudovanej komunikácie zákazové značky pre vjazd motorových vozidiel. Cesta sa na zimu uzatvárala z dôvodu, že sa na nej nevykonávala zimná údržba. Proti tomuto obmedzeniu sa vzniesla vlna kritiky a protestov najmä od obyvateľov Zástrania. Tvrdili dokonca, že obec uza­tvorením cesty pre autá poru­šila zmluvu. Na druhej strane bola väčšina oby­vateľov Tepličky s rozhodnutím vedenia obce spokojná. Oceňovala hlavne bezpečnosť a pokoj na ceste na Straník, ktorá od nepamäti pre miest­nych slúži na prechádzky ale­bo jazdu na bicykloch. „Pre mňa bola zásadným dôvodom uzatvorenia cesty pre autá bezpečnosť všetkých účastníkov premávky na tejto komunikácii. Najohroze­nejší sú práve chodci a cyk­listi. V Tepličke sa vždy, či bol sviatok alebo nedeľa, ľudia chodia prejsť na Straník. Je to korzo pre ľudí z Teplič­ky a verím, že aj zo Zástrania. Nedávno sme urobili lávku a veľa ľudí cestu využíva aj z Vlčiniec,“ hovorí starosta Tepličky Viliam Mrázik. Na druhej strane zase obyvatelia Zástrania spustili petíciu na zrušenie zákazových značiek. Občianska aktivistka Soňa Tichavská hovorí, že tento krok je pre obyvateľov veľkým ponížením. Hovorí sa, že za všetkým sú možno vplyvní podnikatelia, ktorí majú domy v ústí cesty do Tepličky. Starosta obce tento vplyv kategoricky odmieta. Odmieta tiež inštalovanie retardérov, ktorý  by rýchlosť áut na tejto komunikácii značne eliminoval. I akékoľvek iné technické návrhy, napríklad striedavú premávku pomocou svetelnej signalizácie.

pri vjazde zo strany Tepličky môžeme vidieť aj takýto exkluzívny dom

Hľadanie kompromisných riešení.                                                                                                                                                                                                                 

Za týmto účelom sa uskutočnilo niekoľko stretnutí. 11. mája 2018 sa na obecnom úrade stretli poslanci Tepličky, zástupcovia mesta Žiliny i občanov Zástrania. Existuje z toho prezenčka, nie však zápisnica.

 

prezenčka zo stretnutia v Tepličke 

Zástupcovia Tepličky po tomto stretnutí tvrdili, že sa dohodli na sprístupnení cesty v pracovné dni do 16.00, obyvatelia Zástrania to ako dohodu odmietali. Brali to ako nezáväzné rozhovory. Zápisnica zo stretnutia neexistuje.  Zastupiteľstvo Tepličky dohovor aj tak neakceptovalo a časy ešte obmedzilo. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo u županky ŽSK Eriky Jurinovej 5. 6. 2018.

Stretnutie u županky Eriky Jurínovej

Na tomto stretnutí si občania u starostu obce Teplička vymohli, že dá hlasovať o sprístupnení cesty v pracovné dni pre všetkých obyvateľov Tepličky a Zástrania. Súhlasili, že cesta ostane zavretá cez víkend. S jedinou výnimkou – pre autá paragliaidistov.

Rokovanie obecného zastupiteľstvo v Tepličke.                                                                                                                                                                                      

Na 27. júna, v deň rokovania obecného zastupiteľstva zvolal protestné zhromaždenie aj LPS Urbariát Zástranie. Cestu prešli na konských povozoch, aby neporušili dopravné predpisy. Priniesli si so sebou transparenty, ktorými vyjadrili protest proti zavretiu cesty.

Starosta bol ochotný pustiť na rokovanie 10 obyvateľov Zástrania, foto: Ľubo Bechný

 

 

 

 

Zástranci vyjadrili svoju nevôľu aj transparentami, foto: Ľubo Bechný

Na zastupiteľstve sa zúčastnili aj poslanci MZ v Žiline Ján Pažický a Ľubomír Bechný. Poslankyňa MZ v Žiline Emília Taľafová prečítala apelačný list od primátora Žiliny, Igora Chomu, v ktorom apeluje na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu Tepličky Viliama Mrázika, aby boli k občanom Zástrania ústretoví.

List starostovi obce Teplička od primátora Žiliny Igora Chomu 
rokovanie obecného zastupiteľstva v Tepličke nad Váhom, foto: Ľubo Bechný

Obecné zastupiteľstvo návrh, ktorý po dohode u županky Eriky Jurinovej predložil starosta obce Viliam Mrázik,  neschválilo. Obyvatelia Zástrania sa však nevzdávajú. V júli sa stretli s poslancom NR SR Jánom Maroszom, ktorý im prisľúbil sprostredkovanie právnej pomoci. Občania uvažujú, že by podali žalobu na aktérov za podpísanie zmluvy o prevode cesty, prípadne za jej nedodržiavanie. Starosta Tepličky zatiaľ vydáva tzv. povolenky na výnimky. Povolenka umožnuje občanom, ktorí ju vlastnia, prejazd touto komunikáciou. Obec pritom nemá vypracované VZN, ktoré by nastavilo kritériá za akých okolností a podmienok je možné výnimku na prejazd dostať. Polovicu povoleniek pritom dostali občania Tepličky (stav v júni 2018).

rokovanie s poslancom NR SR Jánom Maroszom

Možné zneužitie právomoci verejného činiteľa.                                                                                                                                                                                                        

V celom prípade vzniká niekoľko otázok. Malo byť pri prevode cesty oslovené mesto Žilina ako účastník konania? Nedošlo niektorými aktérmi k zneužitiu právomocí verejného činiteľa, keď bolo z verejných zdrojov zaplatených za rekonštrukciu cesty 100 000,- Eur a z komunikácie pre motorové vozidlá sa stal chodník pre peších a bicyklistov? Nemali byť oslovení vlastníci pôdy pod komunikáciou? Ak je aj zmluva medzi ŽSK a obcou Teplička  v poriadku, nedochádza k porušeniu jej časti o následnom využívaní komunikácie? Prečo ŽSK v iných prípadoch delimitácií za vedenia Jurajom Blanárom dával do zmluvy prísnejšie kritéria? Na tieto aj iné otázky vie dať konečnú odpoveď jedine súd. Keďže ústretovosť zo strany vedenia obce Teplička je minimálna a povolenky sú pre občanov, ktorých predkovia vlastnými rukami stavali cestu – ponižujúce.

Cesta bola opravená z prostriedkov župy, teda daňových poplatníkov Žilinského samosprávneho kraja. Nenachádza sa výlučne na území obce Teplička, ale spája dve lokality, obec a mestskú časť Žiliny. Nachádza sa tiež na nevysporiadaných pozemkoch súkromných osôb. Autor týchto riadkov sa domnieva, bez ohľadu na konečný právny stav, že je nemorálne zabrániť obyvateľom ŽSK v používaní tejto cesty motorovými vozidlami a umožniť prejazd len na individuálne vynímky.

Ľubo Bechný     

www.protikorupcii.sk

 

                                                        

 

 

 

Blog vznikol vďaka podpore Open Society Institute (FOSI) podporený sumou 24.900,- USD Eur .

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.