Denník N

V Kodani nám ukázali, ako na povodne

SOR B 9.5 a-kua (© d3k0, web: imhd.sk)
SOR B 9.5 a-kua (© d3k0, web: imhd.sk)

Bratislava nie je dostatočne pripravená na klimatické zmeny – aké riešenia nám vie ponúknuť hlavné mesto Dánska?

Spolu s kolegami z tímu Mladá Petržalka som navštívil významné európske metropoly, kde som diskutoval s predstaviteľmi samosprávy, odbornými zamestnancami úradov, architektmi aj urbanistami. Som presvedčený, že v prípade problémov Bratislavy, ale aj mojej mestskej časti Petržalka, netreba vymýšľať vymyslené. Stavebne oddelené cyklotrasy, dizajn manuál verejných priestorov, motivácia ľudí k využívaniu hromadnej dopravy a parkovanie – to všetko sú problémy, s ktorými sa Londýn, Kodaň, Amsterdam alebo Mníchov borili pred niekoľkými rokmi.

Intenzívne zrážky v Bratislave, ktoré sme zažili tento víkend ochromili dopravu, zaplavili podchody aj niektoré obytné štvrte, dokonca ohrozili prevádzku nemocnice. Víkend jednoducho ukázal, že klimatické zmeny zastihli Bratislavu nepripravenú. Je najvyšší čas zmieriť sa s tým, že sa mení podnebie a biosféra celého regiónu. My ako zodpovední zástupcovia verejnosti sa na túto zmenu musíme pripraviť a „poučiť sa z krízového vývoja“.

Minulý rok som s mojim odborným tímom absolvoval návštevu Kodane. Privítal nás hlavný mestský architekt Jakob Matzen, ktorý nám urobil zaujímavé a inšpiratívne školenie. Okrem ďalších tém sme aj riešili problematiku povodní, keďže im v minulosti čelilo aj hlavné mesto Dánskeho kráľovstva.

Hlavný architekt mesta pre nás zosumarizoval balík protipovodňových opatrení a tieto by si mohla osvojiť aj Bratislava. V Kodani si s rizikom povodní poradili ako dobrí hospodári. Postavili nádrže na hromadenie dažďovej vody („water storage tanks“),podporovali budovanie zelených striech, ktoré vedia pohltiť dažďovú vodu, začali s výsadbou takých drevín, ktorých koreňový systém saje vodu. Tiež pri rekonštrukciách chodníkov a ciest začali používať priedušné materiály schopné vstrebávať vodu. Tento systém opatrení, úplne bežný vo významných európskych metropolách sa nazýva „Udržateľné odvodňovanie“ („Sustainable drainage“).Popri tom pasportizovali a zrevidovali dovtedajší odkvapový systém, ktorý následne zrekonštruovali. Vodu tak vedia dostať na miesta, kde nepácha škody, ale naopak pomáha.

Taktiež na základe odporúčaní pána Matzena považujem za nevyhnutnú oveľa dôslednejšiu koordinácia protipovodňových aktivít medzi magistrátom, dopravným podnikom, mestskými časťami, odborníkmi a Vládou SR. Malo by dôjsť k zriadeniu stáleho protipovodňového výboru, ktorý bude mať na starosť prevenciu, ochranu, informovanie verejnosti a koordináciu protipovodňového úsilia v Hlavnom meste.

Takisto by sme mali vytvoriť systém včasného varovania. Ten by zahŕňal intenzívnu spoluprácu so SHMÚ, by malo mesto prostredníctvom aplikácie, resp. mailu informovať občanov o rizikách spojených so zvýšenou zrážkovou aktivitou. Toto úsilie si prirodzene vyžaduje záujem občanov zaregistrovať sa na špeciálnom serveri, odkiaľ sa budú oznámenia odosielať.

Uvedomujem si, že týmto jedným blogom nevyriešim problém zrážok a z nej vyplývajúcej povodňovej aktivity. Skúsme sa však naozaj poučiť zo skúsenosti Kodane a berme tento blog a odporúčania hlavného architekta mesta, pána Matzena, ako námet na diskusiu. Istotne; vyžaduje si to dobrú vôľu, ochotu spolupracovať, trpezlivosť, a najmä…peniaze. Verím však, že sa s týmto úvodným balíčkom protipovodňových opatrení stotožnia všetci relevantní kandidáti na primátora. Teším sa na spoluprácu a plodnú diskusiu.

Teraz najčítanejšie