Denník N

Čo má spoločné Kmotríkov predražený štadión a nový podpredseda ÚVO

Vizualizácia – Národný futbalový štadión.
Vizualizácia – Národný futbalový štadión.

Národný futbalový štadión, ktorého investorom je podnikateľ Ivan Kmotrík, bude stáť viac ako sa pôvodne predpokladalo. Tender na výstavbu napadla Nadácia Zastavme korupciu pre podozrenia z diskriminačných podmienok na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zmluvu s víťazom pripravila Kmotríkovi advokátska kancelária Juraja Bugalu. Ten sa stal podpredsedom ÚVO.

Národný futbalový štadión mal stáť pôvodne maximálne 75,2 miliónov eur. Z tejto sumy je zhruba 45 miliónov eur vyčlenených na stavebnú časť a zbytok na vybavenie, technológie a infraštruktúru. Dnes to vyzerá, že táto suma nebude maximálna, ale zrejme minimálna. Investor I. Kmotrík tento týždeň totiž oznámil, že sa cena navýši možno až o 12 miliónov eur, dôvodom majú byť vyššie nároky na kvalitu.

Kmotríkova spoločnosť má dohodu so štátom, že štát štadión odkúpi za cenu nie vyššiu ako 75,2 miliónov eur. Premiér Peter Pellegrini, napriek jasnej zmluvnej dohode, nevylúčil, že navýšenie o ďalšie milióny napokon zaplatí štát. “Musíme si povedať, či chceme mať najmodernejšie osvetlenie a infraštruktúru, aké sú možné, alebo budeme vyžadovať niečo, čo síce bude lacnejšie, no už pri kolaudácii bude zaostávať za moderným svetom,” vyhlásil P. Pellegrini. Štadión stavia spoločnosť Strabag.

Technologické vybavenie za  11,5 mil. eur dodáva pre štadión spoločnosť Syteli. Aj v tejto súťaži na vybavenie sa objavila diskriminačná požiadavka na certifikát C4. Tento certifikát majú len tri spoločnosti. Bonul, Syteli a Vel Security.

Nadácia Zastavme korupciu ešte v máji požiadala ÚVO, aby súťaž na stavebnú časť  za 45 miliónov eur preveril. Dôvodom boli pochybnosti, že súťažné podmienky boli nastavené diskriminačne, bránili hospodárskej súťaži a tak sa celá zákazka môže predražiť. Čo sa napokon teraz aj potvrdilo.

Podnet na ÚVO

Nadácia považovala za nezákonnú najmä podmienku, že uchádzač mal “predložiť jednu referenciu na vybudovanie hracej plochy pre futbalový štadión kategórie 3 alebo 4 Smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov.” Parametre takejto hracej plochy nie sú ničím výnimočné, keďže podľa pravidiel Slovenského futbalového zväzu musí mať hraciu plochu s totožnými vlastnosťami k dispozícii každý slovenský prvoligový klub. Preto je obmedzenie len na hracie plochy štadiónov kategórie 3 alebo 4 UEFA neopodstatnené, keďže UEFA štadión požadovanej kategórie má na Slovensku jediný futbalový klub… Poórov Spartak Trnava. Ten staval Strabag.

Tender na stavbu dopadol tak, že medzi sebou súťažili len dve firmy: Strabag a Metrostav. Víťazom sa neprekvapivo stal Strabag. A v koho réžii bola celá súťaž?

V ozname vo vestníku verejného obstarávania je ako kontaktná osoba uvedený Róbert Janík. Spolu s Petrom Vargom boli aj vo výberovej komisii. Obaja sú z firmy Process Management, ktorá zabezpečuje verejné obstarávania. Zároveň je známa z niektorých medializovaných káuz, najmä však z predraženého tendra vodohospodárskeho podniku na kompu, mýtnom tendri alebo štedrých konzultačných zmlúv s Ministerstvom dopravy.

Spoločnosť dlhodobo odmieta akékoľvek podozrenia z pochybení. Jej konateľ P. Varga sa aj v minulosti pre médiá vyjadril, že vždy “len v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečovali procesné úkony a nemali vplyv na akékoľvek vecné rozhodnutia smerujúce k uzatvoreniu zmluvy.”

Z dokumentácie k tendru vyplýva, že na celom procese sa podieľala  Advokátska kancelária Bugala – Ďurček. Pripravovala zmluvu o dielo medzi Národným futbalovým štadiónom, a.s. a Strabagom. Partnerom kancelárie je J. Bugala, ktorého v stredu vláda ustanovila podpredsedom ÚVO. Peter Ďurček sa zase po voľbách stal štátnym tajomníkom ministerstva dopravy ako nominant SNS.

Nezávislý kandidát?

J. Bugala ako advokát pracoval aj pre ďalšie Kmotríkove firmy, v referenciách si uvádza napríklad jeho spoločnosť GGE. Podľa protischránkového registra je spolu s Kmotríkom konečným užívateľom výhod napríklad vo firme ternet.

V čase, keď Nadácia podávala na ÚVO podnet ohľadom štadióna sa už v odborných kruhoch hovorilo o tom, že podpredsedom úradu sa má stať Bugala. V lete ho napokon nominoval šéf ÚVO Miroslav Hlivák.

Úrad začiatkom augusta Nadácii oznámil, že sa nepotvrdilo jej podozrenie z diskriminačného tendra na výstavbu štadióna, ku ktorému robila zmluvu Bugalova kancelária. Hoci v súťažnej podmienke bolo jasne uvedená podmienka  UEFA, podľa úradu bola definovaná verejným obstarávateľom nejednoznačne. Takže podľa ich názoru, napriek slovnému zneniu podmienky, ju bolo možné splniť aj inou hracou plochou, ktorá nebola súčasťou štadiónu  UEFA. Teda akoukoľvek hracou plochou prvej futbalovej ligy, a v prípade vylúčenia mal uchádzač zaplatiť kauciu 10.000,- eur a brániť sa na Úrade pre verejné obstarávanie.

Podpredsedom úradu, ktorý by mal o takejto námietke rozhodovať, ako aj o zmienenom hromadnom podnete Nadácie proti zvýhodňovaniu spoločností Bonul, Vel Security a Syteli, bude právnik, ktorý sa na tejto súťaži a na jej podmienkach spolupodieľal.

Zuzana Petková, Miroslav Cák

Stanovisko J. Bugalu:

AK Bugala – Ďurček, s.r.o. sa nepodieľala na príprave súťažných ani akýchkoľvek iných podkladov v rámci zákazky Vybavenie stavby NFŠ, to znamená, že  nemala vplyv ani na požadovanie certifikátu C4.

 Zároveň som sa ja nikdy nepodieľal na výbere dodávateľov  a nemal vplyv na cenu. 

Moja funkcia podpredsedu ÚVO má presne vymedzené kompetencie a tie sa
nevzťahujú na dohľadovú činnosť úradu. 

Stanovisko ÚVO:

V prvom rade je potrebné uviesť, že nadácia v podanom podnete
spochybňovala len jednu podmienku účasti v zákazke „_Výstavba
športovej infraštruktúry „Národný futbalový štadión““_  a
tou bolo _„Uchádzač preloží 1 referenciu na vybudovanie hracej
plochy pre futbalový štadión kategórie 3 alebo 4 podľa Smernice
UEFA pre infraštruktúru štadiónov.“_ Práve túto podmienku autor
podnetu považoval za neadekvátnu, skryto diskriminačnú a brániacu
hospodárskej súťaži. Úrad však po preštudovaní dostupných
dokumentov dospel k záveru, že takto stanovená podmienka účasti
síce nie je jednoznačná, no nie je diskriminačná. Laicky povedané
vyhlasovateľ danej súťaže, teda osoba podľa § 7 ods. 1 v tom čase
platného zákona o verejnom obstarávaní (č. 25/2006), pre nesplnenie
tejto spochybňovanej podmienky účasti výlučne z hľadiska jej
obsahu nevylúčila žiadneho uchádzača. Komisia posúdila splnenie
tejto podmienky účasti aj pri uchádzačovi, ktorý ju preukázal
práve splnením výlučne technických parametrov vyplývajúcich zo
Smernice UEFA (zjednodušene povedané, komisia považovala podmienku
účasti za preukázanú predložením požadovanej referencie bez
ohľadu na to, či referencia vystaveného štadión má certifikáciu
UEFA alebo nemá, nakoľko rozhodujúcou skutočnosťou bolo
preukázanie dodržaných technických parametrov upravených v Smernici
UEFA). Aj na základe tejto skutočnosti úrad dospel k vyššie
uvedenému záveru, ktorý zhrnul do svojej odpovede na podaný podnet.

Nadácia Zastavme korupciu

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci!

 

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.