Denník N

Ministerstvo chráni Gašpara a Krajmera

Foto TASR – Vladimír Benko/MV SR
Foto TASR – Vladimír Benko/MV SR

V polovici júla sa verejnosť dozvedela, že Tibor Gašpar – bývalý prezident policajného zboru, už má nové zamestnanie. Rovnako ako šéf protikorupčnej NAKA Róbert Krajmer bude pracovať na ministerstve vnútra. Bližšie informácie o ich platových podmienkach a zaradení ministerstvo nezverejnilo.

Bývalý policajný šéf bude ministerke vnútra Denise Sakovej radiť v oblasti legislatívy a sociálne vylúčených komunít.  Novú pozíciu podľa informácií medializovaných už v auguste získal aj Róbert Krajmer – bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky. Ten od septembra pôsobí ako šéf dopravy na sekcii hnuteľného a nehnuteľného majetku. Obaja pritom na svojich predchádzajúcich pozíciách skončili po tom, čo im veľká časť spoločnosti vyjadrila nedôveru. Nadácia Zastavme korupciu sa preto rozhodla prostredníctvom infožiadosti zistiť, akou sumou z finančných prostriedkov daňových poplatníkov budú za výkon svojej práce ohodnotení. Ministerstvo vnútra 17. augusta obdržalo žiadosť o tieto informácie:

  1. Výška mesačného platu, ktorý poberá Tibor Gašpar ako poradca ministerky vnútra pre legislatívu a oblasti sociálne vylúčených komunít.
  2. Do akej platovej triedy je Tibor Gašpar zaradený?
  3. Je Tibor Gašpar poberateľom výsluhového dôchodku?
  4. Bude od septembra bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer pracovať pre Ministerstvo vnútra SR? Ak áno, na akej pozícii, za akú mzdu a do akej platovej triedy bude zaradený?

Informácie nám neposkytli

Ministerstvo vnútra však rozhodlo, že žiadosti nevyhovie, a to v plnom rozsahu. Výšku platu Tibora Gašpara, ako aj jeho zaradenie do platovej triedy označilo ministerstvo za osobné údaje, ktoré sú osobitne chránené pred ich sprístupnením. Podľa nášho názoru však zaradenie do platovej skupiny nie je osobným údajom, ktorý by umožňoval individuálnu identifikáciu dotknutej osoby.

Pravá ruka nevie, čo robí ľavá

Úsmevný je aj fakt, že hoci Ministerstvo vnútra označilo výšku platu Tibora Gašpara vo svojom zamietavom stanovisku za osobný údaj požívajúci osobitnú ochranu, tlačové oddelenie ministerstva tento údaj poskytlo médiám len niekoľko hodín po tom, čo sme oň v zmysle zákona požiadali. Dnes už vieme, že za svoju prácu  bude bývalý šéf polície poberať mesačnú mzdu 2030 eur brutto.

V minulosti navyše rezort pod vedením Roberta Kaliňáka na základe infožiadosti zverejnil plat ministrovho poradcu Ľubomíra Minicha. Nový čas vtedy informoval, že Minich zarábal 2 890 eur mesačne.

Ochrana osobných údajov versus verejný záujem

Legislatíva na Slovensku osobné údaje chráni, a tak štátne orgány nemajú povinnosť ich poskytnúť ani na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ministerstvo teda argumentuje tým, že podľa Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Minimálne v etickej rovine je však diskutabilné, nakoľko by mal byť chránený údaj o mzde vysokopostavených štátnych zamestnancov, platených zo štátneho rozpočtu, ktorý financujú daňoví poplatníci. Najmä ak ide o osoby, ktoré museli predchádzajúce pozície vo verejnej správe opustiť, pretože nemali dôveru značnej časti verejnosti.

Na tento problém pamätá aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ten taxatívne vymenúva osoby, na ktoré sa vzťahuje princíp prevažujúceho verejného záujmu. V praxi to znamená, že v ich prípade je ochrana osobných údajov obmedzená a zúžená. Medzi tieto osoby zákon radí aj “odborníkov plniacich úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky”.

Svoju náplň práce na pozícii Sakovej poradcu popísal Tibor Gašpar podľa článku na aktuality.sk nasledovne: “Ide teda o tvorbu a posudzovanie legislatívnych zmien v niektorých zákonoch, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a poradenstvo pri štrukturálnych a systematizačných zmenách v polícii”. Pracovná pozícia Tibora Gašpara teda rozhodne napĺňa definíciu uvedenú v zákone. To v minulosti nepriamo skonštatoval aj komunikačný odbor ministerstva, keď novinárov usmernil pri písaní o platoch poradcov. Vyjadril sa, že výraz poradcovia nie je celkom presný, pretože ide o odborníkov, ktorí plnia osobitne významné úlohy vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády.

Vzhľadom na tieto skutočnosti malo podľa Nadácie Zastavme korupciu ministerstvo žiadané informácie zverejniť, preto podáme proti tomuto rozhodnutiu rozklad.

Keď médiá vedia viac ako ministerstvo

Niekoľko hodín po tom, ako sme si vyžiadali uvedené informácie, zverejnili viaceré médiá presnú pracovnú pozíciu, ktorú má Krajmer na ministerstve zastávať. Tlačový odbor ministerstva však napriek tomu v rozhodnutí z 28. augusta tvrdí, že informáciou  o nástupe Krajmera do pozície vedúceho zamestnanca nedisponuje a tak nemôže odpovedať ani na otázky ohľadom jeho mzdy. Podľa zdrojov z prostredia ministerstva však Krajmer na túto pozíciu v prvý septembrový týždeň nastúpil. Vzhľadom na pracovnú pozíciu, ktorú Krajmer zastáva, sa stáva osobou, na ktorú sa podľa zákona vzťahuje princíp prevažujúceho verejného záujmu, konkrétne “vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme”. Nadácia sa preto na výšku jeho mzdy bude pýtať opätovne, keďže v čase, keď už Krajmer na ministerstve pôsobí sa predpokladá, že ministerstvo touto informáciou disponuje.

Martin Suchý

Nadácia Zastavme korupciu

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.