Denník N

Mladí SaSkári: Ako ušetríme peniaze brigádujúcim študentom?

Ak dnes študent pracuje na základe dohody o brigádnickej práci, tak platí daň z príjmu a odvody do sociálnej poisťovne. Aby som bol konkrétny, študent zarábajúci 500 Eur mesačne v hrubom, dostane na účet 450,34 Eur. Pre úplnosť informácií dodávam, že zamestnávateľa stojí tento študent 570,50 Eur mesačne. Takéto nastavenie treba prehodnotiť.

Ako sme, my a strana SaS, prisľúbili, postupne predstavíme riešenia na problémy, ktoré trápia nás mladých. V súčasnosti pracujeme na zmenách, týkajúcich sa brigád študentov. Nie sme na konci cesty s prípravami, a všetky riešenia priebežne konzultujeme so zainteresovanými stranami. Už dnes však viem povedať, že ak by sme sa už žiadnym spôsobom nedotkli našich návrhov a boli by schválené v podobe, v akej dnes sú, vieme priniesť brigádujúcim študentom nezanedbateľnú úsporu. Zrušíme aj administratívne nezmysly, ktoré sú nedôvodnou záťažou pre brigádnika aj pre zamestnávateľa.

Koľko ušetríme?

Pri priemernej cene brigádnickej práce vo výške 570,50 Eur mesačne (súčasná hrubá mzda pri uvedenej cene práce je 500 Eur) sa ročná úspora pohybuje medzi 204 až 744 Eur*. Za uvedenú sumu si študent môže zaplatiť internát, kúpiť tablet, zaplatiť iné výdavky spojené so štúdiom, ľubovoľne ju minúť, alebo si ju odložiť na neskôr.

Tieto peniaze budeme študentom šetriť tak, že ich, aj zamestnávateľov, odbremeníme od povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Uvedená zmena by sa priamo pozitívne dotkla 36 038 študentov, z celkového počtu 107 998 brigádujúcich študentov. Zvyšných 71 960 študentov už teraz odvody neplatí, pretože priemerná mesačná výška ich odmeny nepresahuje 200 Eur v jednom kalendárnom roku. Ako je isto známe, za bežných okolností nepracujúcim študentom žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni  nevznikajú. Pri súčasnej výške celkového výberu poistného z brigád je rozumné, aby nevznikali ani tým, snaživejším, ktorí chcú, alebo musia brigádovať.

V pondelok sme sa s Richardom Sulíkom, Janou Kiššovou a Petrom Cmorejom dohodli, že riešením bude zvýšenie „bezodvodovej položky“ zo súčasnej mesačnej výšky 200 Eur na úroveň minimálnej mzdy, ktorá sa v najbližšej dobe zvýši na úroveň minimálnej mzdy (520 Eur mesačne v roku 2019*). To znamená zvýšenie čistého príjmu študenta, a zníženie celkovej ceny práce. Očakávame, že rozdiel medzi terajšou a budúcou cenou práce bude mať za následok, že zamestnávatelia ušetrené peniaze použijú na zvýšenie hrubých miezd brigádnikov. Ak by sa ukázalo, že takýto trend sa nepotvrdí, prijmeme riešenie, ktoré uloží zamestnávateľom zvýšiť hrubé mzdy brigánikov takým spôsobom, aby sa cena práce dorovnala na pôvodnú úroveň. Tým pádom dosiahneme značný nárast príjmov študentov.

Konkrétne údaje o negatívnom vplyve na rozpočet verejnej správy budú súčasťou návrhu, ktorý bude predložený do parlamentu.

Odstránime aj administratívne nezmysly

V súčasnosti je dĺžka trvania zmluvy medzi zamestnávateľom a brigádnikom zastropovaná 12 mesiacmi. To znamená, že zamestnávateľ musí každý rok s brigádnikom podpisovať novú zmluvu. Navyše je zamestnávateľ povinný študenta odhlásiť a nanovo prihlásiť do Sociálnej poisťovne.

Ďalším obmedzením je maximálna pracovná doba stanovená na 20 hodín týždenne v priemere. Študenti však často majú kapacitu a vôľu odpracovať aj väčšie množstvo hodín a preto sa uvedené obmedzenie obchádza. Od zamestnávateľov aj študentov vieme, že často krát sa do zmluvy uvádza dvojnásobok skutočnej odmeny, a študent si následne píše iba polovicu skutočne odpracovaných hodín.

Obe prekážky budú odstránené. Dohodu o brigádnickej práci študenta bude možné dojednať na dobu neurčitú a ustanovenie o maximálnej pracovnej dobe sa zmení tak, aby mohol študent odpracovať ľubovoľný počet hodín.

Právnicko-účtovnícke okienko

K dani z príjmu: 

  • Sadzba dane je vo výške 19 %.
  • Nezdaniteľná časť základu dane sa rovná 19,2 násobku sumy platného životného minima (v súčasnosti je životné minimum 205,07 Eur mesačne).

K zdravotným odvodom:

  • Študent je, v zmysle príslušných predpisov, poistencom štátu, to znamená, že sa z ich príjmu neplatia odvody do zdravotnej poisťovne.

K sociálnym odvodom: 

  • Do výšky 200 Eur mesačne sa z príjmu študenta odvody do Sociálnej poisťovne, s výnimkou garančného a úrazového poistenia neplatia.
  • Študent sa na výške zaplateného poistného podieľa nasledovne: Starobné poistenie 4%, Invalidné poistenie 3%.
  • Zamestnávateľ sa na výške zaplateného poistného za študenta podieľa nasledovne: Starobné poistenie 14%, Invalidné poistenie 3%, Garančné poistenie 0,25%, Úrazové poistenie 0,8 %, Rezervný fond 4,75 %.

1. Pri mesačnej odmene  500 Eur teda výška zaplatenej dane a odvodov vyzerá nasledovne*:

Superhrubá mesačná mzda (cena práce): 570,50 Eur
Hrubá mesačná mzda: 500 Eur
Čistá mesačná mzda: 450,34 Eur
Celkovo zaplatené štátu za jeden mesiac: 120,16 Eur

Podrobnejší rozpis:

Daň platená z odmeny študenta: 28,66 Eur
Starobné poistenie platené z odmeny študenta: 12,00 Eur
Invalidné poistenie platené z odmeny študenta: 9,00 Eur
Starobné poistenie platené zamestnávateľom: 42,00 Eur
Invalidné poistenie platené zamestnávateľom: 9,00 Eur
Garančné poistenie platené zamestnávateľom: 1,25 Eur
Úrazové poistenie platené zamestnávateľom: 4,00 Eur
Rezervný fond platený zamestnávateľom: 14,25 Eur.

2. Kalkulácia po prijatí riešenia, za predpokladu pravidelnej hrubej mesačnej odmeny vo výške  500 Eur*:

Superhrubá mesačná mzda (cena práce): 505,25 Eur
Hrubá mesačná mzda: 500 Eur
Čistá mesačná mzda: 467,34 Eur
Celkovo zaplatené štátu za jeden mesiac: 37,91 Eur
Ročná úspora pre študenta: minimálne 204 Eur
Celková ročná úspora: 987 Eur.

Podrobnejší rozpis:

Daň platená z odmeny študenta: 32,66 Eur
Garančné poistenie platené zamestnávateľom: 1,25 Eur
Úrazové poistenie platené zamestnávateľom: 4,00 Eur
.

*Uvedené výpočty sú ilustratívne a nemožno ich považovať za konečné.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Popovič

V Eurovoľbách 2019 kandidujem za stranu SaS pod číslom 14. Predseda Mladých SaSkárov, študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právny asistent v advokátskej kancelárii.