Denník N

Nesrovnal – a jeho darček všetkým Bratislavčanom – nové dane

Parkovacia politika a lá Raši, ktorá predraží a skomplikuje Bratislavčanom parkovanie

Nesrovnal, Raši, Pellegrini politici s podobným „pohľadným“ vizuálom, ale s morálkou porovnateľnou maximálne s morálkou svojich politických vzorov (Fico, Kaliňák). Nesrovnal politik, primátor Bratislavy a hlavný exportér parkovacej politiky a lá Raši z Košíc do Bratislavy. Primátor, čo vyhodí 100.000,- eur z našich daní, z verejných peňazí za audit parkovacej politiky v Bratislave. Za audit, ktorý potom utajuje pred svojimi voličmi, pred Bratislavčanmi. Čo tak tají pred všetkými Bratislavčanmi a ostatnými návštevníkmi hlavného mesta Slovenska?

Tají aj to, že parkovacia politika v jeho podaní, v jeho prezentácii je len formou ďalšej dane, ďalších finančných výdavkov pre rodiny Bratislavčanov bez adekvátnej protihodnoty. Parkovacia politika podľa jeho predstáv len „berie“ z peňaženiek bežných Bratislavčanov (majiteľov áut) a súčasne im výrazne sťaží a skomplikuje parkovanie.

A to aj v mestskej časti ich trvalého bydliska. Mestská časť trvalého bydliska každého Bratislavčana môže byť totiž rozdelená na ešte menšie časti tzv. zóny. Bratislavčan s trvalým pobytom bude finančne zvýhodnený na 1 auto t.j. bude ma práva tzv. rezidenta nakoniec len v tejto malej časti jeho mestskej časti, v zóne pri jeho trvalom bydlisku. Nikto totiž negarantuje v súčasnosti a už vôbec nie z dlhodobého hľadiska, že jedna mestská časť bude mať len jednu zónu… .V ostatných zónach mestskej časti, ako aj v ostatných mestských častiach bude platiť ako „najatý“ možno aj na úrovni cezpoľného návštevníka Bratislavy, resp. nešťastníka bývajúceho, pracujúceho v Bratislave ale bez trvalého pobytu!

A čo mu hlavné mesto Bratislava resp. jeho primátor chce za tieto nové dane poskytnúť voči súčasnému stavu bez parkovacej politiky a lá Raši (a lá „EEI“)? Aké výhody, aké uľahčenie pri parkovaní v mieste trvalého bydliska alebo pri návšteve ostatných členov rodiny, priateľov a známych bývajúcich a žijúcich v iných mestských častiach? Nič. Jedno veľké „garantované“ nič.

Nesrovnal tak svojich potencionálnych voličov vo veľkom segreguje. Bratislavčan, volič bude plnohodnotným Bratislavčanom len v jednej zóne svojej mestskej časti, svojho trvalého bydliska. Mimo nej ho Nesrovnal postaví prostredníctvom ním presadzovanej parkovacej politiky len do pozície menej hodnotného a viac platiaceho, segregovaného Bratislavčana. Ten primátor, ktorý by mal Bratislavčanov hlavne spájať, obyvateľov Hlavného mesta Slovenska takýmto spôsobom vo veľkom a hromadne rozdeľuje.

Parkovacia politika a lá Nesrovnal aj zníži celkový počet parkovacích miest v Bratislave. Pred jej zavedením budú totiž ako v Košiciach oficiálne graficky vyznačené všetky parkovacie miesta. Toto značenie vychádza z normovanej veľkosti (rozmerov) parkovacieho miestanezohľadňuje schopnosť bratislavských i mimo bratislavských vodičov uskromniť sa a „potisnúťsa pri parkovaní na stiesnených parkoviskách. A už vôbec norma nepozná ( nemôže poznať) a teda nebudú môcť byť vyznačené tie parkovacie miesta, na ktorých autá parkujú „bez zatiahnutej ručnej brzdy“, aby ich mohli ostatní vodiči, ktorým bránia vo výjazde alebo príjazde na parkovacie miesto podľa potreby operatívne potlačiť jedeným alebo druhým smerom.

Nesrovnal  pred Bratislavčanmi utajuje nielen nimi zaplatený audit parkovacej politiky v Bratislave, ale najmä šokujúco nehovorí bratislavským voličom, bratislavským vodičom pravdu. Celú, reálnu pravdu o parkovaní, o jeho výhodách a hlavne o nevýhodách pre ich každodenný, reálny život. Na život bežného Bratislavčana s parkovacou politikou podľa predstáv terajšieho  primátora Nesrovnala.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...