BLOG
Zastavme korupciu
Zastavme korupciu
3 294

Čo hovorí právna analýza na obchod firiem blízkych Výbohovi a Hoľkovi a kde ministerstvo zavádza

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa chystá preveriť zakázku na ministerstve obrany, na ktorú upozornil bývalý zamestnanec Maroš Klinčák a Nadácia Zastavme korupciu. Týka sa systému za takmer 1,4 milióna eur, ktorý rezort bez súťaže zadal firme Willing a tá si za subdodávateľa vybrala spoločnosť R- Sys. Willing zakladal podnikateľ Miroslav Výboh, priateľ expremiéra Roberta Fica. Konateľom R-Sys bol v tom čase Ján Hoľko, ktorý je teraz vo vedení ministerstva obrany. Prípad už prešetruje aj NAKA.

FOTO: TASR

Úrad, ktorý dozerá na zákonnosť tendrov, si vyžiadal podklady od ministerstva obrany. Presne toho rezortu, ktorý od začiatku spochybňuje zistenia M. Klinčáka a kde podľa medializovaných informácií vládne nominant SNS J. Hoľko.

Ministerstvo bez bližších podrobností uvádza, že Klinčákove tvrdenia o nevýhodnosti nákupu sú účelové a vytrhnuté z kontextu. Vyčíta mu, že ide o starú vec, z roku 2012, pričom ju podľa hovorkyne rezortu vytiahol až po voľbách 2016, keď mal problémy s nadriadeným. To však nie je pravda. M. Klinčák obstarávateľa – ministerský akvizičný úrad, na predraženie upozorňoval už v čase, keď chceli systém objednávať. Nadácia má jeho maily k dispozícii.

Bývalé vedenie informácie M. Klinčáka ignorovalo. A keď sa zmenil minister a stal sa ním profesionálny vojak Peter Gajdoš, nechal celú vec preveriť sekcii kontroly. Ibaže, tá skonštatovala, že všetko bolo v poriadku. Nechal si teda vypracovať právnu anylýzu externou advokátskou kanceláriou, ktorá naopak konštatovala porušenie zákona. Aby mal ÚVO informácie nielen z Hoľkovho ministerstva,zverejňujeme najzásadnejšie závery analýzy, celé znenie nájdete tu. Advokátku sme pre citlivosť tejto politickej kauzy ponechali v anonymite.

V analýze píše, že v samotnej zmluve o dielo s Willingom nie je uvedené, ako prebehlo verejné obstarávanie. Zmluvu uzavreli podľa paragrafu, pod ktorý v tom čase patrilo takzvané rokovacie konanie bez zverejnenia. To možno použiť len za určitých podmienok, napríklad z naliehavých dôvodov, ak bola predtým uskutočnená užšia súťaž, ak ide o stavebné práce alebo služby, ktoré môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

Ani jednu z týchto podmienok podľa právničky táto zakázka nespĺňala. Naopak. “Od začiatku tu bol úmysel pokryť ju na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi Willingom a ministerstvom,” konštatuje. Táto skutočnosť je zdokladovaná na základe e-mailovej komunikácie M. Klinčáka s úradom pre investície a akvizície z 5. decembra 2012.

Ustanovenie, ktoré pri obstarávaní použili, nie je možné podľa právnej expertízy aplikovať, lebo nešlo o výskumné ani vývojové služby, nešlo o dodávku doplňujúceho tovaru a ani takého, ktorý sa kupuje na komoditnej burze. Naviac, neprebehlo žiadne také obstarávanie, kde by mohla konkurencia predložiť ponuky a celá vec ani nenadväzovala na žiadny pôvodný projekt. “Je evidentné, že obstarávateľ už od začiatku konal účelovo s cieľom vyhnúť sa transparentnému verejnému obstarávaniu. Ide o jednoznačné porušenie zákona,” uvádza analýza.

Nešlo ani o urgentnú požiadavku, ktorá by odôvodňovala priame zadanie. Vzdušné sily ju zaslali na generálny štáb s tým, že ju chceli zaradiť do programového plánu na roky 2013 až 2015. Už 5. decembra 2012 však mal akvizičný úrad ministerstva hotový prvý návrh zmluvy s Willingom, kde bola stanovená aj cena – 1, 370.000 eur. Ceny podobných systémov sa na trhu v tom čase pohybovali v sumách nižších o státisíce.

Podľa právnej expertízy, ak by ministerstvo urobilo súťaž, mohlo významne ušetriť. Advokátka uzatvára, že postup bol v rozpore s paragrafom zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa musí pri zadávaní zákaziek uplatňovať princíp “nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.”

S týmto názorom sa stotožnil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý postúpil podnet na políciu. Podozrenia z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní začala riešiť protikorupčná jednotka NAKA.

ÚVO, ktorý si sám iniciatívne vyžiadal podklady, už sankciu udeliť nemôže, nakoľko ide o niekoľko rokov starú vec. V zákone sa jasne hovorí, že “konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, nejneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.” Úrad tak môže zaujať len stanovisko.

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.

Blogy

|