Denník N

Čo hovorí právna analýza na obchod firiem blízkych Výbohovi a Hoľkovi a kde ministerstvo zavádza

FOTO: TASR
FOTO: TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa chystá preveriť zakázku na ministerstve obrany, na ktorú upozornil bývalý zamestnanec Maroš Klinčák a Nadácia Zastavme korupciu. Týka sa systému za takmer 1,4 milióna eur, ktorý rezort bez súťaže zadal firme Willing a tá si za subdodávateľa vybrala spoločnosť R- Sys. Willing zakladal podnikateľ Miroslav Výboh, priateľ expremiéra Roberta Fica. Konateľom R-Sys bol v tom čase Ján Hoľko, ktorý je teraz vo vedení ministerstva obrany. Prípad už prešetruje aj NAKA.

Úrad, ktorý dozerá na zákonnosť tendrov, si vyžiadal podklady od ministerstva obrany. Presne toho rezortu, ktorý od začiatku spochybňuje zistenia M. Klinčáka a kde podľa medializovaných informácií vládne nominant SNS J. Hoľko.

Ministerstvo bez bližších podrobností uvádza, že Klinčákove tvrdenia o nevýhodnosti nákupu sú účelové a vytrhnuté z kontextu. Vyčíta mu, že ide o starú vec, z roku 2012, pričom ju podľa hovorkyne rezortu vytiahol až po voľbách 2016, keď mal problémy s nadriadeným. To však nie je pravda. M. Klinčák obstarávateľa – ministerský akvizičný úrad, na predraženie upozorňoval už v čase, keď chceli systém objednávať. Nadácia má jeho maily k dispozícii.

Bývalé vedenie informácie M. Klinčáka ignorovalo. A keď sa zmenil minister a stal sa ním profesionálny vojak Peter Gajdoš, nechal celú vec preveriť sekcii kontroly. Ibaže, tá skonštatovala, že všetko bolo v poriadku. Nechal si teda vypracovať právnu anylýzu externou advokátskou kanceláriou, ktorá naopak konštatovala porušenie zákona. Aby mal ÚVO informácie nielen z Hoľkovho ministerstva,zverejňujeme najzásadnejšie závery analýzy, celé znenie nájdete tu. Advokátku sme pre citlivosť tejto politickej kauzy ponechali v anonymite.

V analýze píše, že v samotnej zmluve o dielo s Willingom nie je uvedené, ako prebehlo verejné obstarávanie. Zmluvu uzavreli podľa paragrafu, pod ktorý v tom čase patrilo takzvané rokovacie konanie bez zverejnenia. To možno použiť len za určitých podmienok, napríklad z naliehavých dôvodov, ak bola predtým uskutočnená užšia súťaž, ak ide o stavebné práce alebo služby, ktoré môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

Ani jednu z týchto podmienok podľa právničky táto zakázka nespĺňala. Naopak. “Od začiatku tu bol úmysel pokryť ju na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi Willingom a ministerstvom,” konštatuje. Táto skutočnosť je zdokladovaná na základe e-mailovej komunikácie M. Klinčáka s úradom pre investície a akvizície z 5. decembra 2012.

Ustanovenie, ktoré pri obstarávaní použili, nie je možné podľa právnej expertízy aplikovať, lebo nešlo o výskumné ani vývojové služby, nešlo o dodávku doplňujúceho tovaru a ani takého, ktorý sa kupuje na komoditnej burze. Naviac, neprebehlo žiadne také obstarávanie, kde by mohla konkurencia predložiť ponuky a celá vec ani nenadväzovala na žiadny pôvodný projekt. “Je evidentné, že obstarávateľ už od začiatku konal účelovo s cieľom vyhnúť sa transparentnému verejnému obstarávaniu. Ide o jednoznačné porušenie zákona,” uvádza analýza.

Nešlo ani o urgentnú požiadavku, ktorá by odôvodňovala priame zadanie. Vzdušné sily ju zaslali na generálny štáb s tým, že ju chceli zaradiť do programového plánu na roky 2013 až 2015. Už 5. decembra 2012 však mal akvizičný úrad ministerstva hotový prvý návrh zmluvy s Willingom, kde bola stanovená aj cena – 1, 370.000 eur. Ceny podobných systémov sa na trhu v tom čase pohybovali v sumách nižších o státisíce.

Podľa právnej expertízy, ak by ministerstvo urobilo súťaž, mohlo významne ušetriť. Advokátka uzatvára, že postup bol v rozpore s paragrafom zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa musí pri zadávaní zákaziek uplatňovať princíp “nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.”

S týmto názorom sa stotožnil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý postúpil podnet na políciu. Podozrenia z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní začala riešiť protikorupčná jednotka NAKA.

ÚVO, ktorý si sám iniciatívne vyžiadal podklady, už sankciu udeliť nemôže, nakoľko ide o niekoľko rokov starú vec. V zákone sa jasne hovorí, že “konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, nejneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.” Úrad tak môže zaujať len stanovisko.

Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.