Denník N

Obecná liga v korupcii – niekde začať musíš

Nikto učený z neba nespadol a do prvej korupčnej ligy sa treba prepracovať. Kým sa vám dostane tej zaslúženej odmeny, že problémy pri reštrukturalizácii vašej firmy za vás porieši kadejaký predseda vlády, poriadne sa pri stúpaní na korupčný rebrík nadriete

Komunálna politika je na začiatok ideálne ihrisko. Nie je tak na očiach verejnosti, málokedy to prejde do telky a voliči ju majú dostatočne na háku. Nasledujúce fakty a konštrukcie sa odohrávajú v meste Kysucké Nové Mesto. Cca 16 000 obyvateľov – takže úplne pod radarom médií – a pre rok 2015 svieti v rozpočte pri položke očakávané príjmy suma takmer 9 miliónov eur. To len tak, na priblíženie, že aký balík je v takomto malomeste v hre.

Mesto vyhlásilo v 4. septembra 2014 verejnú súťaž na búracie práce na mestskom športovom štadióne. Mesto a miestny bežecký klub dali po rokoch zháňania dohromady dosť peňazí na nový bežecký tartan a rekonštrukciu ihriska, čo je super. Znalec odhadol cenu tejto búracej zákazky na 29 000€. Poverený zamestnanec  investičného oddelenia mesta odoslal  ešte v ten deň (štvrtok) žiadosť o zaslanie ponuky štyrom firmám. Svoje ponuky mali doručiť najneskôr 9. septembra (utorok) o 10:00. Na vypracovanie ponuky mali teda cca. jeden a pol pracovného dňa. Postup v súlade so zákonom, takže to netreba komentovať.

Prvá firma na výzvu nereagovala, druhá sa ospravedlnila pre nedostatok času. V hre ostali dve miestne spoločnosti (ktoré si mimochodom delia silnú väčšinu stavebných a montážnych zákaziek zadaných mestom).V obálkach doručili ponuky okolo 35 000€ a v následnej živej aukcii zvíťazila firma Stavreal s ponúknutou sumou 22 400€ (pod cenu znalca, takže za všetko ostatné môže Figeľ!!).

Mesto podpísalo zmluvu a poďho búrať. Ad. zmluva, dva fakty dôležité pre ďalší priebeh deja: v mene mesta smie v zmluvných záležitostiach konať výhradne primátor mesta Hartel a akékoľvek doplnenie zmluvy musí mať formu písomného dodatku k zmluve.

I stalo sa nestalo – už na druhý deň po začatí prác sa ukázalo, že projektant sa pomýlil a z búraného betónu hrúbky 150mm bol v skutočnosti betón hrúbky 300mm. Pozorný čitateľ tuší, že tu sa začína črtať nejaká nekalosť.

Stavbári boli v takom švungu, že zbíjačky radšej ani nevypínali. Namiesto prerušenia prác, prehodnotenia projektu a zamýšľaním sa nad navýšením ceny  (pretože tam toho betónu nebolo málo) sa búralo veselo ďalej. Zástupca dodávateľskej firmy má silný charakter a rozhodol sa pokračovať v prácach aj bez objednávky zo strany mesta. Teda, aby som mu nekrivdil, niečo predsa len mal. Nebol to ani len dodatok k zmluve, podpísaný jediným oprávneným zástupcom mesta v tejto veci konať – primátorom. Dodatočné práce boli údajne objednané formou zápisu v stavebnom denníku osobou silno neoprávnenou čokoľvek k tejto zmluve dodávať či objednávať – vedúcou investičného oddelenie mesta Jurekovou.

Niekde do tohto okamihu by sme mohli celý prípad považovať za nešťastnú zhodu okolností. Jednoducho zhotoviteľ zákazky zabudol s kým má zmluvne jednať a vedúca investičného oddelenia zabudla, že rozhodne nie je oprávnená nič objednávať.

Podivnosti ale začali v polovici decembra, keď primátor iniciatívne vložil na zasadnutí mestského zastupiteľstva do programu návrh na navýšenie rozpočtu v tejto veci o 21 000€.  Bez toho, aby k danej zmluve existoval dodatok, bez vyjadrenia znalca, len tak od oka zvýšili hodnotu verejnej zákazky o 93%. Mestskí poslanci sa nad vecou zbytočne nezamýšľali a návrh schválili.

Sánka spadla až vtedy, keď po dokončení a odovzdaní stavby prišla začiatkom februára od dotyčnej spoločnosti faktúra na sumu  63 374€. Takže sme o vyše 40 tisíc eur nad dohodnutou cenou a k tomuto navýšeniu neexistuje žiadna objednávka. Toto by zmietla zo stola aj upratovačka u treťotriedneho právnika, čo len tak občas nazrie do zmluvy.

Lenže kamarát taky rád a preto sa mestskí poslanci na čele s primátorom rozhodli hlasovať o dodatočnom navýšení rozpočtu (sic!) Zásluhou jedného odvážneho rečníka sa väčšina poslancov radšej rozhodla nevytvoriť si na vec názor a zdržať sa hlasovania. V tej chvíli celkom férový postup. Za hlasovali traja poslanci, proti piati, ostatní sa zdržali. Návrh teda v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní neprešiel a podnikateľ utrel hubu prvýkrát.

Lenže kamarát taky rád a preto sa mestskí poslanci na čele s primátorom rozhodli hlasovať o dodatočnom návrhu rozpočtu znovu. Pre istotu si zvolali aj mimoriadnu schôdzu. Primátor sa snažil zapôsobiť na poslancov, že mesto by malo túto sumu uhradiť, pretože z toho môže byť nejaký súdny spor a potom sa to môže vyšplhať oveľa vyššie. Zopár poslancov pochopilo, že záležitosť smrdí od hlavy a hlasovali proti. Za hlasovalo sedem (!) poslancov, proti takisto sedem. Podnikateľ utrel hubu druhýkrát, ale trend počtu zdvihnutých rúk naberá smutný smer.

Lenže kamarát taky rád…je to už trápne, viem. Proste oni o tom idú hlasovať znovu. Na základe podpisov poslancov je zvolané ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo (napriek tomu, že 10 dní po ňom je ďalšie, regulérne) s jediným bodom programu „Finančné vysporiadanie stavebných prác na stavbe: Úprava plochy areálu štadióna MŠK KNM“. Narýchlo sa do role arbitra pasuje jeden z mestských poslancov, ktorý pozval všetkých kolegov k sebe do krčmy, aby im prehovoril do duše.  Akože za tri poldeci a jednu údenú klobásu by sme mohli tomu môjmu kamarátovi odhlasovať 40 000 eur. Veď je to z mestského, tak buďme ľudia.

Toľko k faktom, všetko sa dá vyčítať z dokumentácie k zákazke. Keby mal niekto veľkú chuť, link na konci článku. Žiadna raketová veda to veru nie je. Ako riešenie tohto rébusu sa ponúkajú také dve rýchle možnosti.

Prvé vysvetlenie: Zástupcovia mesta konali podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ale zabudli, čo napísali do zmluvy a tak v mene mesta omylom konala osoba bez akejkoľvek právomoci a nechtiac zdvojnásobila hodnotu zákazky (čím teda, podľa môjho krčmovo-právnického názoru, aj mohla porušiť nejaký ten paragrafík). Objednávku vykonala formou zápisu v stavebnom denníku (toto ma stále privádza do úžasu) a zhotoviteľ, neschopný prečítať si štvorstranovú zmluvu, túto objednávku prijal. Čím sa teda vlastnou vinou ocitol v ťažkej situácii, pretože mesto voči nemu nemá žiadny záväzok nad rámec vysúťaženej sumy.

Ono v tomto svetle to skoro až vyznieva, že dotyčná firma je najväčšou obeťou nedorozumenia. Len je to potom trochu smutné, že firma, ktorá už roky berie mestské zákazky stále nevie, s kým jednať a zmluvy radšej vôbec nečíta. Podozrenie z toho, že ten dotyčný betón namiesto na skládku vyvážal niekam do lesa, to tu ani nejdem písať. Navyše ten betón odtiaľ potom odviezol, lebo si ho tam vlastne len dočasne odložil, aj keď teda vlastne nebol jeho…to len tak na predstavu.

Druhé vysvetlenie: Toto družstvo obecnej ligy v korupcii si dalo vlastný gól a ešte k tomu aj z priameho kopu. Je čas ísť pod sprchu.

Disklejmer: Všetky fakty vychádzajú z dokumentácie k podlimitnej zákazke získaných skrz infozákon.  Všetky krčmové reči mi sprostredkoval poslanec spomínaného zastupiteľstva Matej Fabšík, ktorý ma aj dokopal k tomuto podivnému článku. Zvyšok som domyslel vlastnou hlavou…a to o tej údenej klobáse a poldeci som si úplne vymyslel, lebo neviem, čo teraz letí.

Tutaj dokumentácia k zákazke: Buracie prace pdf

Teraz najčítanejšie

Marián Grofčík

Cestovanie na žobráka. Kvázicestopis s nádychom celkovej nekorektnosti.