Denník N

Potrebuje Slovensko anticenu za architektúru?

Víťaz britského Carbuncle Cup 2016, Hamiltons Architects, Lincoln Plaza, Isle of Dogs, London
Víťaz britského Carbuncle Cup 2016, Hamiltons Architects, Lincoln Plaza, Isle of Dogs, London

Blíži sa odovzdávanie cien za architektúru CE·ZA·AR a my sa zamýšľame nad pozadím a zmyslom existencie nemenej prestížnych anticien a alternatívnych prístupov k pozdvihovaniu verejnej mienky a k šíreniu informácií o stave tej-ktorej disciplíny. Načo sú nám anticeny?

Anticeny existujú v rámci oceňovaného milieu už od nepamäti. Kto by nepoznal napríklad antioscarovú Zlatú malinu? Scéna takzvaných anticien je pomerne bohatá v susednej Českej republike. Koniec-koncov, i poriadne ceny za dobrú architektúru majú dve! Známe Sexistické prasátečko je anketa o najviac sexistickú reklamu v ČR, ktorú vyhlasuje brnianske občianske združenie Nesehnutí od roku 2009. Cieľom akcie je poukázať na zneužívanie genderových stereotypov v reklame a zobrazovaniu mužov a žien v reklamách diskriminujúcim spôsobom. Zámerom súťaže nie je ich zhotoviteľov či zhotoviteľky odsúdiť, ale upozorniť ich na to, že ich reklamy môžu niekoho urážať, čo si množstvo firiem často vôbec neuvedomuje.

Zelená perla je anketa o najhlúpejší výrok z oblasti životného prostredia, ktorú od roku 1995 vyhlasuje ekologické združenie Děti Země. Cieľom ankety je upozorniť na autorov výrokov, ktorí bagatelizujú ochranu prírody a životného prostredia a činnosť na ich ochranu.

Mnohé anticeny sú parazitického charakteru. Veľmi zaujímavou medzinárodnou cenou je Ig Nobel Prize. Ako naznačuje už sám názov, priživuje sa na Nobelovej cene. Jej cieľom je oceniť vedecké objavy, ktoré spôsobia, že sa ľudia zasmejú a zamyslia. Nejde o anticenu v pravom zmysle slova, pretože sa nezameriava na vyslovene zlé výsledky. Podľa organizátorov je dobré nechávať súd na divákovi. Takzvané “crazy things” vyzdvihujú komplikovanú cestu za vedeckým prielomom a schopnosť zasmiať sa na výsledkoch či “medziproduktoch”. Aj vedci vedia, že recesiu si treba ceniť.

Ceny sú pozitívne, ceny budujú, ceny poukazujú. Avšak v dnešnej roztrieštenej dobe čelia mnohým úskaliam. Ich prílišná frekvencia a počet môže celú exkluzivitu devalvovať, zmysly recipientov sú presýtené a otupené. Cenu si poľahky môže založiť každý. Ako píše Norbert Lacko o ďalšej kultúrnej cene Cena Oskára Čepana, “organizátori cien a umeleckých súťaží v snahe zvýšiť ich prestíž siahajú po špecifickej mágii, prostredníctvom ktorej sa tvorí svet slovami. Tá spočíva predovšetkým v hyperbolizácii rétoriky reklamných a publicistických výstupov: od ceny „významnej“ k „prestížnej – najprestížnejšej“, ba „jedinej svojho druhu“.

Ďalšou možnosťou ako riešiť problém s pozornosťou je celosvetový trend akéhosi pútania pozornosti “z nečakanej strany”. Aj v našich končinách sa rozšíril formát podobný Pecha Kucha, takzvané Fuck Up Nights – spíkri sa priznávajú k svojim neúspechom a analyzujú svoje zlyhania. Výsledok je však v konečnom dôsledku “prestížny a pozitívny”. Pretože hostia nie sú nejakí lúzri, ako by sa podľa názvu mohlo zdať, ale naopak veľmi úspešní ľudia, ktorí svoj úspech iba prezentujú cez príbeh minulého zlyhania.

Anticeny sú anti- voči neúspechom disciplíny, ktoré si prestížne ceny nevšímajú. Určite je za týmto fenoménom aj obyčajný ľudský hlad po senzácii. Ako je to s anticenami za architektúru vo svete? Škótsky časopis Urban Realm udeľuje takzvané Carbuncle Awards od roku 2000. Môžeme to voľne preložiť, ako Ocenenie vredov architektúry. Pojem vychádza z legendárneho výroku princa Charlesa, ktorý v roku 1984 popísal prístavbu National Gallery od architektov Ahrends, Burton a Koralek ako “monštrózny vred na tvári milovaného a elegantného priateľa”. Nominácie sa zbierajú od širokej verejnosti prostredníctvom webstránky a následne z nich skupina kritikov vyberá víťazov. Cena má tri kategórie: Najviac ponuré mesto, najhoršie plánovačské rozhodnutie a najhoršia budova, ktorá sa dostavala od udelenia posledných cien. Podkategórie tiež nesú názvy v terminológii celku, ktoré môžeme preložiť ako: vyrážka, kiahňa a pupák.

Následne vznikol takzvaný Carbuncle Cup. Ide o anticenu za architektúru, ktorú udeľuje časopis Building Design najškaredším budovám vo Veľkej Británii za posledných 12 mesiacov. Ide o humorné priživenie sa na Stirling Prize. Nominácie taktiež zadáva široká verejnosť.

V angličtine nám znie všetko viac odborne a dôstojne. Silnú anticenu za architektúru má aj susedné Poľsko. Popisy otrasných budov v poľštine majú tie správne grády! Cena sa volá Makabryła, čím parazituje na oficiálnej cene s názvom Bryła. Bryła znamená forma a výraz “makabra” pôvodom z latinčiny značí niečo hrozné, desivé, proste “coś strasznego”. Pracujeme teda s negovaním toho “dobrého” konceptu, ktorý vznikne šikovnou slovnou hračkou. Najsilnejšiu zlú stavbu opäť volí ľud prostredníctvom online hlasovania.

Komplex ZUS, Lublin, Foto Iwona Burdzanowska / AGENCJA GAZETA Poľská popiska je proste krásna: Kicz, namnożenie form i refleksyjne szkło, które odbija otoczenie, ale nie pokazuje wnętrza.

K téme “aká veľká k….” vznikla celosvetovo aj anti-súťaž Most Phallic Building, zorganizoval ju časopis Cabinet v roku 2003 s cieľom zistiť, ktorá budova sa najviac podobá na falus. Význam takýchto recesistických súťaží môžeme spochybňovať, popularizácia sa však zjavne deje. Súťaž vyhrala Ypsilanti Water Tower v meste Ypsilanti, Michigan. Nedočítali sme sa, či má súťaž ambíciu ďalej pokračovať a mapovať túto problematiku, pokiaľ sa postaví niečo “lepšie”.

Nemecké združenie Allgemeiner Behindertenverband Land Brandenburg e.V. (ABB) udeľuje aktivistickú cenu s názvom odvodeným od inej časti tela: Betonkopf. Ide o anticenu, ktorú každoročne získa budova ignorujúca bezbariérové opatrenia pre ľudí s obmedzením.

Slovenská sekcia medzinárodnej organizácie ICOMOS (skratka znamená Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) prišla v roku 2018 tiež s novou cenou, ktorá má rovno svoju anticenu. Národná cena ICOMOS Slovensko – Dedičstvo pre budúcnosť sa udeľuje za prínos k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva na Slovensku. Anticena je naopak udeľovaná za mimoriadne nevhodné aktivity alebo priamy zásah do pamiatky, jej asanáciu, nevhodné použitie technológií, zásahov alebo funkcií, ktoré poškodili alebo zničili hodnoty pamiatky. Nominácie navrhuje široká verejnosť.

Dlhšiu dobu rezonuje v kuloároch idea vytvoriť aj anticenu k etablovanej cene CE·ZA·AR udeľovanej Slovenskou komorou architektov, pričom cieľom je nespochybniť jej význam a postavenie. Anticenu BRUTUS sa rozhodla vyhlasovať rovnomenná umelecká skupina. Vlastne sa nejedná o cenu, ale o správu o stave slovenskej architektúry a verejného priestoru. Názov BRUTUS sa samozrejme odvíja od symbolickej historickej roviny – vrah panovníka Cézara. Cézar bol víťazom, Brutus ho zabil. BRUTUS chce poukazovať na odvrátenú stranu kvality, na jej protipól, a iróniou ho kultivovať. BRUTUS chce pomenovávať podpriemernosť v slovenskej architektúre a mestskom rozvoji v zmysle konceptuálnom, spoločenskom, kultúrnom a technickom. Nominácie plánuje každoročne zhromažďovať a zverejňovať paraziticky na víťaznom CE·ZA·AR-ovi skupina teoretikov a architektov v zastúpení hovorcu.

 

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy