Denník N

Aký gádžo, taký Róm alebo prispôsobiví Rómovia

V septembri tohto roka zaujal miesto v Národnej rade Slovenskej republiky nový poslanec Štefan Vavrek za stranu Most-Híd, ktorý nahradil v parlamente terajšiu štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti SR Editu Pfundtner. Vavrek je ďalším poslancom, ktorý reprezentuje v najvyššom zákonodarnom orgáne Rómov. Na sociálnych sieťach sa ozvali ľudia, ktorí to vidia z iného zorného uhla a poslanca Vavreka považujú výlučne za zástupcu maďarských Rómov. Svoj argument vyjadrujú kriticky až vyčítavo najmä Rómovia z iných regiónov Slovenska.

V septembri tohto roka zaujal miesto v Národnej rade Slovenskej republiky nový poslanec Štefan Vavrek za stranu Most-Híd, ktorý nahradil v parlamente terajšiu štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti SR Editu Pfundtner. Po roku 1990, keď sa do Federálneho zhromaždenia Československej republiky úspešne dostali štyria rómski poslanci a do NRSR jedna poslankyňa (Anna Koptová), po roku 2012, keď sa dostal do parlamentu rómsky poslanec Peter Pollák za stranu Oľano – Obyčajní ľudia, je Vavrek ďalším poslancom, ktorý reprezentuje v najvyššom zákonodarnom orgáne Rómov. Na sociálnych sieťach sa ozvali ľudia, ktorí to vidia z iného zorného uhla a poslanca Vavreka považujú výlučne za zástupcu maďarských Rómov. Svoj argument vyjadrujú kriticky až vyčítavo najmä Rómovia z iných regiónov Slovenska.

Situácia je nastavením zrkadla všetkým členom spoločnosti, nielen Rómom. Štefan Vavrek pochádza z Rimavskej Soboty. Jeho osud je podobný osudom mnohých Rómov z tohto regiónu, tým, že jeho materinskou rečou je maďarský jazyk, jeho vzdelávacím jazykom je tiež maďarčina, kultúra, v ktorej vyrastal je rómsko-maďarská. Svoje hlasy vo voľbách mu dali prevažne ľudia z tohto regiónu, ktorí ho poznajú a ktorí mu dôverujú. Celkom normálny proces, celkom normálna situácia. Slovenského poslanca zo Záhoria alebo zo Zemplína tiež volili predovšetkým ľudia, ktorí ho poznajú. Pri Rómoch to hovorí aj o miere s akou sa stáročia prispôsobovali väčšinovému obyvateľstvu od náboženstva cez jazyk, hudbu, folklór, stravu a aj politiku. Rómovia v oblastiach s prevažujúcim katolíckym náboženstvom sa hlásia ku katolíkom a v oblastiach s dominujúcim evanjelickým náboženstvom sa hlásia k evanjelikom. V minulosti, keď každá obec mala svoju rómsku kapelu, ktorá chodievala hrať na svadby, krstiny, pohreby, hrali títo hudobníci piesne z regiónu, v ktorom žili. Na východnom Slovensku alebo na Záhorí máme Rómov, ktorí ani neovládajú spisovnú slovenčinu, ale hovoria miestnym slovenským dialektom a ťažko by sa dorozumeli po slovensky a po rómsky už vôbec nie, pretože na Záhorí rómsky jazyk vymizol. Rómovia v jednotlivých regiónoch Slovenska sú hrdými lokálpatriotmi a až potom Rómami. Nehovoriac o tom, ako by takéto analýzy dopadli v medzinárodnom meradle rozoberajúc rumunských Rómov alebo španielskych Rómov.

Myslíte si, že by mal od zajtra hovoriť nový poslanec lepšie po slovensky ako po maďarsky? Máte dojem, že by mal mať radšej kultúru zo Spiša ako kultúru Gemera? Takto to proste nefunguje. Nie zbytočne sa hovorí: Aký gádžo, taký Róm. Jedno z logických východísk by bolo zaviesť viacobvodový volebný systém. Ten by zaväzoval poslanca k plneniu si svojich sľubov a blokoval by úspechy politických strán, ktoré sa dostávajú do parlamentu bleskurýchle bez akýchkoľvek stratégií či zásluh.

Teraz najčítanejšie

Agnes Horváthová

Zakladateľka a štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave. Rómskej téme sa venuje od roku 1991. Najprv ako dopisovateľka rómskych novín a časopisov na Slovensku i v Čechách. V rokoch 1995 – 1999 pracovala ako projektová manažérka v Nadácii pre podporu občianskych aktivít. V rokoch 2000 – 2006 administrovala projekty Svetovej banky pri Úrade vlády SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamerané na integráciou rómskych komunít. Pracovala tiež ako PR manažérka na Úrade splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity. Dve funkčné obdobia bola členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.