Denník N

Chodníky, cesty, pieskoviská

Ako čerstvý otecko chodím na prechádzky s dcérkou a musím povedať, že takáto dvojhodinová špacírka s kočiarom by prospela aj tým, ktorí navrhli viacročný rozpočet mesta, konkrétne program 7, časť komunikácie. Z neho je zrejmé, že terajší stav ciest a chodníkov je podľa mesta ´´vyhovujúci´´ a preto na nasledujúce roky navrhujú znížiť finančné prostriedky na opravu ciest a chodníkov zo 126.970.- € v roku 2018 na 116.000.- € pre ďalšie roky.

Aká je realita ich stavu? Neustále prekážky, výtlky a výmole neopravených ciest a chodníkov si vyžadujú nemalú silu a trpezlivosť pri ich prekonávaní. V tomto volebnom období sa ukončila revitalizácia sídliska Juh za niekoľko miliónov Eur. Stačí sa však prejsť po chodníku pri ul. Okružnej a zistíte, že každých 1,5-2m je potrebné prekonávať rozbitý, neupravený, pri daždi dokonca neprejazdný chodník, absolútne nevhodný pre matky s deťmi či vozičkárov. Ak tieto chodníky neboli z neznámeho dôvodu súčasťou veľkej obnovy, je otázne, prečo ostali nepovšimnuté TaZS Michalovce. Tento problém nie je ojedinelý, týka sa väčšiny mesta (napr. sídlisko Západ, Stráňany, SNP a iné). Vedenie Mesta je však zrejme s týmto stavom spokojné a preto na ďalšie roky navrhuje znížiť potrebu finančných prostriedkov zo 126.980.-€ v roku 2018 na 116.000.-€, za čo sú plánované ročné opravy 300 m2 chodníkov a 1.700 – 2.200 m2 ciest. Skúste si predstaviť aká časť chodníkov a ciest by sa dala rekonštruovať napr. zo sumy cca 500.000.-€, ktorú primátor vyplatil kamarátovi právnikovi. Je pravdou, že tieto opravy sú nekontrolovateľné a ak je tomu tak, ako na pieskoviskách detských ihrísk, ktorých údržba pozostáva z pravidelnej výmeny piesku a ich prekopávania v dvojtýždňových intervaloch, pritom sú však vo väčšine nedotknuté a zarastené burinou, je otázne, čo by pomohlo danú skutočnosť napraviť. Je na škodu, že pri tak objemnom zadlžení mesta sa nenašlo riešenie.

Navrhujem preto, aby poslanci pozmenili predložený návrh rozpočtu tak, aby bol v tomto programe zvýšený objem finančných prostriedkov na 300.000.- € ročne s uložením povinnosti pre TaZS Michalovce verejne informovať raz za štvrťrok na ich internetovej stránke alebo v dvojtýždenníku Michalovčan, kde, v akom rozsahu a finančnom objeme boli prevedené opravy a údržba ciest, chodníkov a pieskovísk. Bolo by to v súlade s interpeláciami poslancov a sťažnosťami občanov. Je potrebné si uvedomiť, že mesto Michalovce nezačína a nekončí len v Centrálnej mestskej zóne.

Nakoľko bola žiadosť o uverejnenie tohto článku v dvojtýždenníku Michalovčan (podotýkam dvojtýždenník občanov mesta Michalovce) zamietnutá, zverejňujem ho v neprintovej podobe.

Milan Kaplan

poslanec Košického samosprávneho kraja

Kandidát na primátora mesta Michalovce

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja