Denník N

Anticena za architektúru BRUTUS putuje pod most

Nultý ročník anticeny za architektúru BRUTUS 2018 nullae zverejňuje svojho víťaza i nominácie.

Skupina teoretikov a architektov sa konsenzom dohodla založiť takzvanú anticenu za architektúru s názvom BRUTUS. Po náročnom vyberaní padlo rozhodnutie, že prvý BRUTUS v histórii obdrží čierna stavba pod mostom SNP v Bratislave s pracovným názvom Neidentifikovateľný drevený objekt. Tento počin porotu ohúril ambicióznym a exponovaným umiestnením stavby, hrubou ignoráciou estetického i právneho rámca. Svojím významom reprezentuje problematický kontext, nevhodný zásah do kultúrneho dedičstva a dilemu estetiky. Jednoducho je to BRUTUSBRUTUS funguje ako neformálne združená skupina odborníkov. Cieľom anticeny nie je lacná kritika vkusu jednotlivcov ani spustenie a živenie nekonštruktívnej nenávisti.

Nominácie v ročníku BRUTUS 2018 nullae:

Foto BRUTUS

1. Neidentifikovateľný drevený objekt pod mostom SNP, Bratislava

BRUTUS je, keď si mesto nevie ustrážiť majetok a keď stavebný úrad formálne nepripúšťa existenciu problému. BRUTUS je, keď očividne nevhodný zásah ostáva po pol roku na stále na svojom mieste. BRUTUS je keď sa z nevhodného stáva zvyk, zvyklosť, norma.

Návrh: Lukáš Ildža, Ondrej Palenčar, Matúš Ivanič, Rastislav Ildža, 2017

2. Kultúrny dom Levice

BRUTUS je, keď príležitosť obnoviť roky chátrajúci kultúrny stánok zmarí mestské zastupiteľstvo. Škoda práce architektov a mestského úradu na architektonickej súťaži. Presadzuje sa radšej predaj budovy.

Návrh: Igor Hradský, Juraj Biroš a Martin Skalický.

3. Kultúrny dom Nitrianske Pravno

BRUTUS je, keď sa kultúra vníma ako pivo po nedeľnom futbale. BRUTUS je, keď nový kultúrny dom na námestí narazí na odpor niektorých obyvateľov, podľa ktorých kultúra patrí inam ako do centra obce. Šanca na prerod Nitrianskeho Pravna na mesto ostala nevyužitá. Škoda snahy, práce a dobrého výsledku architektonickej súťaže návrhov.  

Zdroj: Bratislava 24

4. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

BRUTUS je problematické verejné obstarávanie. BRUTUS je nekvalitný prezentovaný projekt pamiatkovej obnovy nezodpovedajúci významu pamiatky, kontextu našej doby a výške plánovanej investície.

Foto: BRUTUS

5. Rekonštrukcia Trnavské Mýto

BRUTUS za ignoráciu povinných adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, férového prístupu užívateľov k priestranstvu, užívateľskej prívetivosti. Predstavuje premrhanie financií vo výške viac ako 4 milióny eur. Priestor je venovaný komerčným subjektom a nemyslí na diverzitu služieb aj pre iných ako ekonomicky aktívnych členov spoločnosti.

Foto: BRUTUS

6. Hlavná stanica Bratislava

BRUTUS je nekonečné a nekoncepčné polo-rekonštruovanie, neuveriteľne vleklé procesy okolo čohokoľvek súvisiaceho s týmto stavebným komplexom.

Foto: BRUTUS

7. Mesto Bratislava

BRUTUS je keď mesto v roku 2018 nevie ako majú vyzerať jeho ulice, pre koho majú byť určené a ako chceme aby vyzerali po adaptácii opatrení proti klimatickej zmene. BRUTUS je keď sa pláta lacno a rýchlo bez snahy pretvárať mesto na lepšie miesto pre život. BRUTUS je falošné zdanie, že parkovanie na chodníku je ľudské právo obyvateľov mesta.

Foto: zdroj Východné pobrežie

8. Mesto Košice

BRUTUS je zrekonštruovať úsek na konci Hlavnej ulice, a nahradiť dlažbu medzi koľajnicami a cyklochodník lánmi asfaltu. Dlažba doteraz slúžila ako prirodzený spomaľovací prvok motorovej dopravy. Odteraz je cesta voľná na kontinuálne zrýchľovanie, autá vpred chodci vzad.  

Foto: BRUTUS

9. Nákupné centrum Point v Banskej Bystrici

BRUTUS je, že sa podarilo zastavať nákupnými centrami každý voľný meter, hneď v susedstve nemenej ambiciózneho nákupného centra Európa. Inkluzívna a živá pešia zóna s kvalitným verejným priestorom je menej než panoptikum konzumu. Nové bystrické názvoslovie už tradične kašle na historické stredoslovenské korene (viď Vlak Bus Shopping).

 

10. Absencia kritického objemu nových kvalitných verejných budov

BRUTUS je to čo je, BRUTUS je aj to, čo nie je. BRUTUS je, ako sa nestavia v oblasti verejných investícií. Slovo roka 2018 je investičný deficit, ktorý (ne)vidíme v oblasti výstavby nemocníc, zdravotných stredísk, škôl, škôlok, knižníc, univerzít a úradov.  

 

Manifest anticeny za architektúru Brutus

,,Ľahkovážne uvažovanie je živnou pôdou pre tvorbu podpriemerného životného prostredia”

Cieľom anticeny za architektúru BRUTUS je ukázať architektúru a jej autorov a spolutvorcov, ktorých výsledná práca demonštruje kombináciu antitalentu a absencie vízie, čím prispievajú k spoločenskému či ekologickému úpadku. (Negácia štatútu medzinárodnej Pritzkerovej ceny za architektúru)

Anticenu BRUTUS udeľuje rovnomenná umelecká skupina. Vlastne sa nejedná o cenu, ale o správu o stave slovenskej architektúry a verejného priestoru. BRUTUS parazituje na etablovanej cene CE·ZA·AR udeľovanej Slovenskou komorou architektov, pričom nespochybňuje jej význam a postavenie. Cézar bol víťazom, Brutus ho zabil. BRUTUS chce poukazovať na odvrátenú stranu kvality, na jej protipól, a iróniou ho kultivovať.

BRUTUS chce pomenovávať podpriemernosť v slovenskej architektúre a mestskom rozvoji v zmysle konceptuálnom, spoločenskom, kultúrnom a technickom. Zmyslom konštruktívnej kritiky nemá byť kritika samotná, ale humorom odľahčené hľadanie riešení. BRUTUS sa preto neznižuje na vynášanie súdov nad individuálnymi dilemami estetiky, ale hľadá poučenie z krízy.

BRUTUS sleduje počiny v oblasti verejných stavieb, predovšetkým investícií z verejných zdrojov. Sleduje procesy stavebnej činnosti a mestského rozvoja vo verejnej správe a samospráve. Sleduje verejné priestranstvá a stav uvažovania o verejnom priestore. Sleduje rekonštrukcie, obnovu a adaptáciu budov najmä v oblasti stavebných počinov na kultúrnom dedičstve pri výzvach dneška ako je i fragmentácia moci, či klimatická zmena. BRUTUS sa zaujíma o krajinu, jej urbanizmus a infraštruktúru a veľké projekty. BRUTUS však predovšetkým pozoruje problematické spoločenské kontexty, dotýkajúcich sa verejného priestoru, bývania a rozvoja životného prostredia miest.

Architektúra a stavebná kultúra je obrazom stavu našej spoločnosti. Reflektuje úroveň harmónie, akou sa nové budované súbory a stavby včleňujú do jestvujúcich sídiel a krajiny. Svojimi komplexnými vlastnosťami, veľkou mierou podmieňuje kvalitu života. Nemajú dopad len na prítomnosť našich miest ale stávajú sa rovnako aj historickou stopou vypovedajúcou o našej súčasnosti v budúcnosti. Poslaním anticeny BRUTUS je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architektov a architektiek, urbanistov a urbanistiek v spoločnosti, o význame a vplyve tejto profesie v celej jeho šírke.

ČÍTAJTE PREČO

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy