Denník N

Rozprávali sme sa o korupcii so študentmi z celého Slovenska

Úplatok lekárovi za možnosť nečakať v poradovníku na vyšetrenie. Podvod pri teste v škole. Úvaha o neférovom uľahčení si prijatia na vysokú školu. Situácie, v ktorých sa nejeden z nás v živote ocitne buď ako aktér alebo svedok. Málokto si ale uvedomuje, ako veľmi sa podstata takéhoto konania alebo jeho ignorovania podobá neetickému, často až korupčnému správaniu politikov. Rozdielny je len rozsah a miera dopadu na spoločnosť. Práve proti skorumpovaným politikom pritom posledné roky čoraz častejšie protestujú ľudia v uliciach. Spĺňame však nároky na morálny profil našich vedúcich predstaviteľov aj my sami? Spoločným menovateľom malej korupcie odohrávajúcej sa v zdravotníctve alebo v školstve a tej veľkej v politickej sfére je nečestnosť. Nečestnosť sa stala našou rutinou ako je chlieb našou každodennou obživou.

Myšlienka jednorazového projektu Korupcia, chlieb náš každodenný sa zrodila ako reakcia na neustály záujem spoločnosti o korupciu na vysokých miestach pri súčasnom ignorovaní korupcie a nečestného správania v našej bezprostrednej blízkosti. Som presvedčený, že zmena by mala plynúť v prvom rade od jednotlivcov. Na to je dôležité vedieť čo je to korupcia, aké sú jej vplyvy a ako s ňou efektívne bojovať. Tolerovaním takzvanej malej korupcie totiž uľahčujeme aj vznik tej veľkej  – však čo, kradnú predsa všetci.

Vďaka pomoci Komunity Zastavme korupciu sa nám podarilo zrealizovať sériu neformálnych vzdelávaní. Našim cieľom nebolo vybaviť študentov teóriou, práve naopak, chceli sme im ponúknuť možnosť vypočuť si autentické príbehy ľudí, ktorým korupcia zmenila život. Boli totiž jej nahlasovateľmi. V priebehu dvoch mesiacov sme navštívili 6 stredných škôl v 6 slovenských krajoch a oslovili sme spolu takmer 140 študentov a študentiek.

Okrem vysvetlenia pojmov korupcia alebo nečestnosť sme študentom predstavili vždy 2 osobnosti, ktoré nabrali odvahu a nahlásili korupciu, keď sa s ňou stretli. Niektoré z nich za tento skutok neskôr získali ocenenie Biela vrana. Títo ľudia sa stali “živými knižnicami” a viedli so študentami krátke rozhovory v menších skupinách. Hovorili o dôvodoch, prečo sa rozhodli podstúpiť riziko vyhodenia z práce alebo odsúdenia okolia a aká bola ich motivácia i tak do toho ísť.

Študenti vyzerali často na začiatku podujatí znudene, no príbehy našich hostí ich napokon vždy zaujali a prezentácia s úvodom do korupcie vyvolala otázniky, či oni sami spadajú do kategórie čestných ľudí. Na korupčné kauzy mávajúce spoločnosťou reagovali veľmi negatívne, avšak väčšinou o nich nemali hlbšiu vedomosť. Prekvapivo, mnohí odchádzali s tým, že ak by sa dostali do podobnej situácie ako hostia diskusií, korupciu by určite nahlásili.

Na konci vzdelávacieho modulu boli študentom rozdané dotazníky a tu sú 3 hlavné zistenia:

  1. Aj keď všetci študenti vedeli, čo je to korupcia, nie každý ju vedel poriadne definovať a aplikovať na inej situácii, než kradnutie politikmi.
  2. Študenti buď problém korupcie vo svojom okolí nevnímajú alebo ak áno, tak je to väčšinou v podobe rodinkárstva.
  3. Korupciu vo všeobecnosti všetci odmietajú a pri postojovej otázke kde sme sa pýtali, či by prijali možnosť dostať sa na vysnívanú vysokú školu “len” za 300 eur, väčšina odpovedala záporne. Ako však sami uviedli, rozhodovanie by pre nich nebolo vôbec jednoduché. Niektorí uviedli ako dôvod odmietnutia aj zmenu postoja po diskusii. Iní napísali, že takáto ponuka by bola pre nich znamením, že daná škola im za to nestojí.

Grafické znázornenie odpovedí na jednu z otázok v dotazníku.

Predstav si situáciu, keď prestížna univerzita, na ktorú sa hlásiš a veľmi tam chceš ísť, odmietne tvoju prihlášku kvôli jednej dvojke na maturitnom vysvedčení. O pár dní sa stretneš s kamarátom, ktorého sestra je v prijímacej komisii tejto univerzity a vysvetlíš mu situáciu, v akej si sa ocitol. On ti ponúkne protekciu u jeho sestry, ktorá by vedela tvoju prihlášku dostal znovu do hry. Chce však za to 300 eur. Čo by si v takejto situácii urobil?

 

Projekt sme ukončili diskusiou v žilinskej Novej synagóge na tému budúcnosti korupcie na Slovensku. Hosťami boli Oto Žarnay, ktorý bol po nahlásení nehospodárneho nakladania s financiami na Obchodnej akadémií v Košiciach prepustený (a neskôr získal ocenenie Biela vrana),

Marta Bočeková, ktorá stratila prácu po tom, čo z pozície kontrolórky na Katolíckej univerzite v Ružomberku upozornila na nekalé praktiky školy a Monika Filipová, šéfka odboru na Ministerstve vnútra, ktorá sa do pozornosti médii dostala napísaním otvoreného listu a kritikou svojho bývalého nadriadeného – Roberta Kaliňáka. Zhodli sme sa na tom, že o korupcii treba hovoriť a nebáť sa ozvať aj keď to môže mať z krátkodobého hľadiska nepriaznivé následky na váš život

Projekt Korupcia, chlieb náš každodenný bol príležitosťou nielen pre jeho účastníkov dozvedieť sa o pojmoch ako prikrmovanie, úplatkárstvo, rodinkárstvo alebo nahlasovateľ korupcie. Aj my ako organizátori sme mohli zistiť, či je téma korupcie pre mladých Slovákov a Slovenky atraktívna a ako sa k nej stavajú. Fakt, že veľa z nich problému korupcie nerozumie do hĺbky je síce znepokojujúce, no mladých zároveň táto téma zaujíma. Problémom je jej absencia v učebných osnovách. Mnohí tiež uviedli, že naša diskusia zmenila ich postoj voči korupcii a vnímajú ju teraz ako vážnejší problém. Naše aktivity v Komunite Zastavme korupciu preto ani náhodou nekončia a možno sa v budúcnosti objavíme aj v škole vo vašom meste.

Michal Pati
Komunita Zastavme korupciu

Teraz najčítanejšie

Komunita Zastavme korupciu

Sme sesterská organizácia Nadácie Zastavme korupciu. Našou víziou je krajina bez korupcie, kde mladí ľudia udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.