Denník N

V Bretónsku nariadili odstránenie pamätníka sv. Jána Pavla II. Chce tým sekularizmus vytlačiť kresťanstvo?

V Bretónsku nariadili odstránenie pamätníka sv. Jána Pavla II. z dôvodov porušenia princípu sekularizmu. Čo je cieľom sekularizmu? Vytlačenie kresťanstva alebo vybudovanie slobodnej spoločnosti?

Odstránenie pamätníka 

Francúzske súdy nariadili odstránenie pamätníka sv. Jána Pavla II., ktorý bol v roku 2006  inštalovaný na rovnomennom námestí v bretónskom mestečku Ploërmel. Podľa rozhodnutia súdu, nie je to socha Jána Pavla II., ktorá prekáža, ale kríž, ktorý sa nachádza na vrchu pamätníka. Tento kríž má porušovať sekulárny charakter štátu a článok 28 zákona o oddelení medzi cirkvami a štátom, ktorý vstúpil do platnosti ešte v decembri roku 1905. Mesto má na odstránenie tohto monumentu šesť mesiacov.

Polemika ohľadne odstránenia pamätníka Jána Pavla II. tak trvala takmer desať rokov. Opozíciu proti existencii pamätníka viedla Národná federácia voľnomyšlienkárov (Fédération Nationale de la Libre Pensée), ktorá bola aj iniciatórom celého procesu.

Pamätník je možné si pozrieť aj na Google Street View.

Kresťanstvo vytláčané z verejného priestoru aj inde 

Prípad pamätkníka Jána Pavla II. nie je jedinou kauzou tohto typu. Minulý rok musela Všeobecná rada regiónu Vendée odstrániť Betlehem z rovnakých dôvodov. Jasličky totiž nemajú čo hľadať v štátnych úradoch, keďže Francúzsko je sekulárny štát, ktorý má garantovať neutralitu.

V alpskom mestečku Publier majú tiež podobnú kauzu. V roku 2011 tam totiž vo verejnom parku inštalovali sochu Panny Márie. To sa však nepáčilo sekulárnym aktivistom, ktorí následne dosiahli jej odstránenie z parku.

Ďalším príkladom vytláčania kresťanstva z verejného priestoru je legislatívny zákaz nosenia oblečenia s náboženskými symbolmi na francúzskych štátnych základných a stredných školách. Ak na týchto školách žiak nosí tričko s krížom alebo s dávidovou hviezdou, bude disciplinárne trestaný.

Vo svojom minulom článku som spomínal, ako francúzsky lekár a embryológ Dr. Xavier Dor bol odsúdený na trest odňatia slobody kvôli organizovaniu modlitieb pred potratovými klinikami. Takéto praktiky sa dajú už označiť za totalitné, keďže modlitba pred klinikou v žiadnom prípade nebráni žene ísť na umelé ukončenie tehotenstva.

Sekulárny štát vs. sekularistický štát

Vo všetkých prípadoch sa argumentovalo náboženskou neutralitou Francúzskej republiky. Znamená však sekularizmus vojnu voči kresťanským symbolom? Charakteristikou sekulárneho štátu nie je štátny ateizmus, ale separácia duchovnej a svetskej moci. To znamená, že štát nesmie žiadnym spôsobom rozhodovať o personálnom substráte Cirkví a Cirkvi, na druhej strane, nesmú rozhodovať o politických postoch a výkone štátnej služby.

Avšak, ak štát začne zakazovať náboženské symboly na verejných priestranstvách, hranice sekulárneho štátu sú týmto prekročené a zo štátu sa stáva sekularistický štát. Takýto štát sa už viaže na nejakú formu ateizmu (vo Francúzsku je to osvietenstvo), ktorú vynucuje od svojich občanov. Toto vynucovanie sa môže diať vo forme legislatívneho vytlačenia náboženstva do súkromnej sféry, tak ako je tomu vo Francúzsku. Francúzsky sekularizmus je teda na ceste k absolútnej diskriminácii náboženstva z verejného života.

Sekularistický štát totiž funguje na obmedzovaní občianských práv a slobôd veriacich občanov, keďže ich de facto viac a viac vylučuje z možnosti sa podielať na legislatíve a živote vlastného štátu.

Kresťanstvo sa nedá vymazať 

Odstránenie pamätníka sv. Jána Pavla II. v mestečku Ploërmel spôsobuje vážny legislatívny problém. Ak totiž kríž prekáža princípu sekularizmu, potom môžeme odstrániť všetky kostoly. Budeme búrať katedrály ako Notre-Dame alebo Chartres? Zbúrajú Francúzi Mont Saint-Michel lebo prekáža miestnemu sekularizmu? A čo s katedrálou v Štrasburgu, ktorá svojou dominantnosťou presahuje samotný Európsky parlament?

Aký bude potom argument proti odstráneniu veľkých kresťanských pamiatok? Spoločné kultúrne dedičstvo? Nie. Kresťanské pamiatky predsa nie sú spoločným kultúrnym dedičstvom, ale dedičstvom kresťanstva. A ak sú spoločným kultúrnym dedičstvom, prečo treba odstraňovať iné a novšie náboženské (v tomto prípade kresťanské) symboly?

Je cieľom vytlačiť kresťanstvo? 

Čo sa týka náboženských symbolov, dochádza k ešte jednému paradoxu. Kríž na verejnosti je pre sekulárnych aktivistov problém, ale kríž v moči je umením a kultúrnym obohatením. Vulgárne zobrazenie kresťanstva je ústavné a dokonca prínosné (viď Charlie Hebdo), ale slušne zobrazenie kresťanskej viery už nie je v súlade s právnymi predpismi. Pýtam sa, o čo tu ide? Budujeme sekulárnu spoločnosť, alebo potrebujeme vytlačiť kresťanstvo?

Na mieste sekulárnych občanov by som zvolil úplne inú taktiku. Prečo by sa necheli vydať cestou pozitívneho sekularizmu? Prečo nenechajú priestor náboženstvu, aby mohlo slobodne presadzovať svoje hodnoty bez zákazov? Však kresťanstvo zmizne aj samo, ak nie je pravdivé. Nepotrebujeme ho predsa umelo vytláčať na okraj spoločnosti.

Nová totalita? 

Na záver sa však natíska závažnejšia otázka. Nesmeruje sekularizmus k novej totalite? Však odstraňovanie pamätníkov kvôli ich náboženskému charakteru u nás bolo naposledy za komunizmu.

Teraz najčítanejšie