Denník N

Odborné stáže pre ľudí, ktorí hľadajú riešenia. Problémom najprv treba porozumieť

Budujeme komunitu angažovaných ľudí, ktorých táto krajina potrebuje. S relevantnými skúsenosťami a zručnosťami. Pretože problémy neprestanú byť toxickými, ak o nich budeme len hovoriť. Preto účastníci nášho programu absolvujú odbornú stáž v kľúčovej vzdelávacej inštitúcii, v biznise alebo v niektorej zo zahraničných partnerských organizácií. Svoje znalosti ponesú ďalej ako ambasádori Teach for Slovakia.

Vyrastá nám generácia, kde tretina nerozumie obsahu písaného textu. Existuje tu systém, v ktorom je ľahšie problémové dieťa nechať prepadnúť, ako mu poskytnúť potrebnú podporu. Sme krajina, kde za úspech jednotlivca, môže hlavne to, akým rodičom sa narodil.

Fungujúce školstvo a vzdelávanie je zodpovednosť nás všetkých. Ako sa ale dostať k osobnej vízii, ktorá má dopad na Slovensko? Ľudia v účastníckom programe Teach for Slovakia trávia dva roky v roli učiteľa, kde na vlastnej koži spoznajú nedostatky systému. Počas leta absolvujú tiež odbornú stáž. Získajú tu kontakty a ďalšie zručnosti a načerpajú inšpiráciu.

Koordinátorka letných stáží, Mária Leitnerová, hovorí o ich pestrom výbere – štátna správa, súkromný sektor či zahraničné partnerské organizácie. „Absolvovanie letnej stáže je súčasťou nášho programu. Účastníci majú možnosť nadizajnovať si ju sami, podľa toho, čo ich zaujíma, a kde chcú ďalej pôsobiť. V prípade našich partnerov sprostredkujeme prvý kontakt a pomôžeme tak účastníkovi dostať sa na miesto, ktoré ho zaujalo.“ 

Zodpovedný biznis

Existujú firmy, ktorým záleží na skvalitňovaní vzdelávania. Takou je Accenture, ktorá na letnú stáž prijala až tri účastníčky programu: Luciu Orlickú, Angeliku Fogášovú a Zuzku Sojkovú.

„Je to super miesto na networking. Osobne ma to v mnohom nakoplo v mojej ďalšej práci. Naučila som sa veľa o time-managmente a organizovanosti, “  povedala Zuzka.

Katka Kašická zamierila k ďalšiemu z podporovateľov Teach for Slovakia, do spoločnosti T-systems. Stáž jej pomohla v rozvíjaní komunikačných a prezentačných zručností. Zároveň si ujasnila, že toto je smer, z ktorého chce ako absolventka účastníckeho programu vplývať na potrebné zmeny.

Žurnalistika riešení

Čoraz častejšie sa hovorí o tom, ako by médiá  mali okrem povedomia o problémoch, informovať aj o možných riešeniach. Platí to aj pre témy vzdelávania a širšieho systému, v ktorom fungujú deti. Janka Janotková a Martina Magdolen sa preto počas leta rozhodli priniesť svoj pohľad na výzvy vo vzdelávaní práve do médií. Konkrétne do mesačníka ForbesDenníka N.

„Nasala som atmosféru diania v redakcii jedného z najúspešnejších denníkov. Táto skúsenosť ma veľmi priblížila k tomu, čomu by som sa chcela po skončení programu venovať.“ Janka počas letných mesiacov pracovala na reportážach o práci s nadanými žiakmi.

Medzinárodná sieť

Problémom vo vzdelávaní čelia aj iné krajiny vo svete. Je prínosné, ak vieme zdieľať dobrú prax a poučenia z neúspešných krokov. Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete, kde je zapojených viac ako 50 krajín z celého sveta. Tento rok po prvýkrát absolvovali naši účastníci stáž v dvoch z nich – Teach for BulgariaTeach for Nepal.

Nikola Lehotská strávila mesiac v Bulharsku ako mentorka. Po absolvovaní účastníckeho programu sa chce venovať príprave budúcich učiteľov.
„Videla som tu iný spôsob prípravy pedagógov, naučila som sa efektívne viesť rozhovor a prinášať konštruktívnu kritiku, ktorá vie človeka posunúť vpred.“

Katka Vargová sa v Teach for Nepal zamerala na content marketing. „Ich komunikačný tím  sa sústredí na prinášanie jedinečných príbehov účastníkov verejnosti. Získala som konkrétne zručnosti z písania takýchto článkov a natáčania videí, ktoré teraz viem zúročiť v práci pre Teach for Slovakia.“ Katka je aj autorkou tohto článku.

Zuzka Urbanová, Maťa Matrtajová a Janka Juránková leto strávili na Basecampe Teach for Slovakia, kde mali na starosti prípravu novej kohorty na septembrový nástup do školy.

„Najviac ma teší, že moja práca má viditeľný dopad. Podarilo sa mi tiež lepšie spoznať aspekty práce mentorov, čo reálne znamená viesť kvalitný rozhovor a ako pomôcť účastníkom, aby v programe napredovali,“ zhodnotila Zuzka.

Tretí sektor

Viacerí absolventi programu zakladajú svoje vlastné organizácie a rozbiehajú sociálne inovácie. Je užitočné spoznať tento priestor ešte predtým, ako doň človek vstúpi naplno.

„Získala som praktické skúsenosti v oblasti písania projektov, komunikácie s partnermi a stretla som sa s mnohými inšpiratívnymi ľuďmi. Stáž mi pomohla teoreticky aj prakticky zarámcovať, aké projekty by sme mohli rozbehnúť v Chminianskych Jakubovanoch. Veľmi ma to namotivovalo do ďalšej práce,“ hovorí Paulína Masaryková.

V lete pracovala v Kežmarskej platforme pre sociálne začlenenie. Organizáciu zakladal ambasádor a absolvent programu Teach for Slovakia, Igor André. Koordinuje program svojpomocnej výstavby domov a prestupného bývania v dvoch obciach Kežmarského okresu, v Ihľanoch a Krížovej Vsi.

Lukáš Ivica sa v organizácii EXAM testing venoval analýze dát z oblasti školstva.

Slavo Lalík vedie školský parlament na Základnej škole Nejedlého v bratislavskej Dúbravke. Počas stáže v Open Society Foundation robil výskum o zapojení študentov do rozhodovacieho procesu na školskej, miestnej aj štátnej úrovni v rôznych krajinách. To najlepšie z výskumu aplikoval priamo do svojho projektu na škole.  

Štátna správa

Kroky absolventov Teach for Slovakia často vedú do štátnej správy, kde sa venujú priamo vytváraniu politík. Ambasádorka Lucia Ivicová pôsobí na Ministerstve školstva ako poradkyňa štátneho tajomníka. Aj vďaka nej mohol Michal Rybár absolvovať svoju letnú stáž na Inštitúte vzdelávacej politiky.

„Videl som, ako sa tvoria politiky a získal reálny pohľad na situáciu na ministerstve. Zároveň som spoznal kopu šikovných a zdravo kritických ľudí, ktorí tam pôsobia.“

Štátna školská inšpekcia predstavuje obrovského strašiaka pre učiteľov i riaditeľov. Miške Haborákovej táto situácia nie je ľahostajná, a tak jej kroky viedli priamo tam. „Nazrela som do zákulisia krokov tejto inštitúcie, ktorá pod správnym vedením tlačí na zmenu prístupu učiteľov a vedenia škôl,“ hovorí.

Matej Sedláček sa na stáži v NÚCEMe venoval deskriptívnej štatistike a mohol nazrieť do pozadia obávaného testovania.

Minimálne týmto ľuďom nie je jednom, ako funguje vzdelávací systém. Čo sa stane, ak sa nám na riešenie najväčšieho problému krajiny podarí nájsť dostatok angažovaných ľudí a prestaneme o ňom len hovoriť?

Teach for Slovakia buduje komunitu ľudí, ktorí pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz mali všetky deti šancu uspieť v živote. Svojim účastníkom preto poskytuje tréning na osobný rozvoj a podporuje ich v zodpovednom líderstve. Aktuálne má otvorené prihlasovanie do ročníka 2019.

Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.