Denník N

Kali tento trestný čin je nepremlčateľný… .

40 minút na „rokovanie“ ministrov vnútra, tlmočenie a kompletné obedové menu

Náš fešný poslanec Kali by si mal bližšie naštudovať napríklad §420a trestný čin proti ľudskosti, trestný čin únosu, nedobrovoľného „zmiznutia“, obmedzenie osobnej slobody. Tento závažný trestný čin spáchaný z pozície zástupcu štátu, z pozície reprezentanta štátu je totiž nepremlčateľný.

Prví príslušníci policajnej ochranky prehovorili. Niektorí si zatiaľ údajne „nespomínajú“ na podrobnosti a detaily súvisiace s vietnamskou vládnou návštevou , či skôr s únosom vietnamského občana Thanha slovenským vládnym špeciálom z Bratislavy do Vietnamu. Pravdupovediac, nikto sa im nemôže čudovať. Nakoľko spolužiak „dobrovoľne“ penzionovaného ex-premiéra Fica Mr.Čižnár zariadil, aby boli v prvom kole potencionálni svedkovia únosu vypočúvaní ako podozriví zo samotného únosu. Takýto postup „veľkého“ generála generálnej prokuratúry môže u niekoho vzbudiť dojem, akoby niekto dúfal, akoby niekto umelo vytváral psychologický nátlak na odradenie svedkov únosu od ich pravdivých výpovedí. Výpovedí o tom čo skutočne videli, čo sa skutočne udialo na Bôriku i pred ním, či cestou na letisko alebo na letisku samotnom. Pravdivé výpovede prvých 2 najodvážnejších príslušníkov policajného zboru spôsobili, že tento postup generálnej prokuratúry nebol naďalej udržateľný. Generálna prokuratúra bola pod tlakom faktov z týchto výpovedí  prinútená konať. Konečne po cca 14 zbytočne premrhaných mesiacoch od doby čo SR prvýkrát oslovili nemeckí vyšetrovatelia v súvislosti zo spáchaním trestného činu únosu, trestného činu obmedzovania osobnej slobody. GP konečne začala aj na Slovensku trestné stíhanie. Začatie trestného stíhania umožní všetkým 44 príslušníkom ochranky vypovedať znovu. Teraz však už budú vypovedať len ako svedkovia! Svedkovia, ktorí si na rozdiel od podozrivých ľahšie spomenú na skutočnosti spojené s kontroverznou návštevou vietnamskej delegácie.

Všetci títo svedkovia i ostatní účastníci týchto udalostí by si mali pred svojou svedeckou výpoveďou uvedomiť aj tieto rozhodujúce fakty:

trestný čin v súvislosti s obmedzením uneseného Thanha na osobnej slobode je nepremlčateľný

únos nezávisle vyšetrujú aj nezávislé nemecké orgány činné v trestnom konaní

Nemecko udelilo Thanhovi azyl a aktívne žiada Vietnam o jeho urýchlené vrátenie do Nemecka

Tieto skutočnosti neumožnia nikomu na MV a GP úspešne a dlhodobo rozvíjať účelovo vymyslené pseudo teórie o existencii organizovanej skupiny z radov radových príslušníkov polície „zapojených“ do únosu. Niektorí i niektoré síce ešte stále tupo, zotrvačne ale čoraz slabšie a slabšie trepú čosi o tom, že nemajú vedomosť o tom, že by vo vládnom špeciály bol niekto spútaný, dobitý či nadrogovaný. Ale to skôr viac svedčí o úrovni ich intelektu. To by mohlo skôr prezrádzať úroveň ich skutočnej, pasívnej/aktívnej zasvätenosti do vyšetrovanej udalosti. Nemecký súd už totiž jednoznačne skonštatoval, že unesený Thanh bol na palube Kaliho slovenského vládneho špeciálu. A žiadna iná možnosť jeho dopravy do Vietnamu nie je reálna, o žiadnej inej možnosti sa ani nehovorí.

Vyššie uvedené fakty neumožnia toto vyšetrovanie dlhodobo manipulovať tak, ako bolo na Slovensku napríklad zo začiatku zmanipulované vyšetrovanie Bašternákových daňových podvodov.

Aj tí najhlavnejší slovenskí „zasvätenci“ do únosu, aj slovenskí príjemcovia podielu z údajných 2 kešových vietnamských melónov by mali mať veľkú obavu. Obavu z toho, akoby mohol pokus o účelové a zavádzajúce obvinenie radových policajtov, radových ochrankárov aj z neúmyselného podielu sa na únose, napríklad zanedbaním plnenia služobných povinností, či z toho že podozrivé poznatky niekomu ihneď nenahlásili, ovplyvniť už aj tak zvýšenú aktivitu a angažovanosť ľudí, občanov na námestiach.

Fico i jeho stranícki pochlebovači bez vlastného názoru ( Blanár a spol.) by súčasne mali prestať blúzniť o veľkom zlyhaní nemeckých orgánov pri únose. Únosu, vražde, teroristickému atentátu nie je možné vždy a celkom 100% zabrániť, predísť ani v tých najvyspelejších demokratických krajinách. Ale všetky tieto trestné činy je možné v týchto krajinách zodpovedne a kvalitne vyšetriť. A to teraz nemeckí vyšetrovatelia aj robia.

Kali by mal ísť bezodkladne a doživotne kľačať do kúta už len za to, akú hanbu nám urobil svojou cca 40 minútovou avantúrou, svojim akože 40 minútovým rokovaním s vietnamským ministrom vnútra, s generálom vietnamskej tajnej služby. Oprávnene sa nám za toto „kvalitné“ a zdĺhavé rokovanie všetci posmievajú. Už len toto by malo byť podozrivé každému aj začínajúcemu benjamínkovi diplomatickej profesie. Kali však naďalej s vážnym výrazom na tvári opakovane tvrdí, že jemu 40 minút stačí na dôležité medzivládne rokovanie 2 zahraničných delegácii aj s primeraným tlmočením i na chutný viac chodový diplomatický obed. Za 40 minút sa pomaly poriadne nenajete ani v závodnej jedálni. Nie to pri diplomatickom obede. Možno nám len okrem iného Kali zatajil aj to, že členovia vietnamskej vládnej delegácie sa uspokojili len so „suchým“ obedom, s rezňom zabaleným medzi 2 chlebami, len aby bol čím skôr ten ich Thanh už v tom Kaliho lietadle.

A tak si Kali zatiaľ ešte môže posmešne pospevovať trebárs aj hit skupiny Team „Lietam v tom tiež„. Otázne je, či rovnako kľudný môže byť stále aj šéf jeho protokolu na ministerstve vnútra pán R. Čulák.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...