Denník N

Bývalé škôlky v Petržalke sú ruinami a počet neprijatých detí neklesá

Čerstvo zrekonštruovaná škôlka na Vyšehradskej bola slávnostne otvorená, do siedmich tried bolo prijatých 165 detí. Kým posledné roky sme netrpezlivo čakali na jej otvorenie, predtým to bol raj bezdomovcov a obyvatelia v tesnej blízkosti bezradní. Dobré noviny – také by som si želal aj v prípadoch ďalších bývalých škôlok, ktoré chátrajú, zatiaľ čo mestská časť nie je schopná zabezpečiť miesto v materských školách stovkám deťom.

Keď som sa v roku 2016 venoval téme zanedbaných budov v Petržalke a spisoval príbeh bývalej škôlky na Krásnohorskej, sám som mal pochybnosti, či to dotiahnem do šťastného konca. Vtedajší župan Frešo dokázal bez hanby prísť na Petržalské zastupiteľstvo, búchať sa do pŕs a hovoriť o záchrane budovy, nikdy však tie kvetnaté reči nepodložil aktivitou. Toľko premlátenej slamy bolo snáď už iba pred samotnými voľbami do VÚC. Vtedy sa priam učebnicovo vyvolala hystéria, že sa iná schátraná budova na Znievskej ide predať a namiesto nej tam vyrastú bytovky. To poslúžilo na zvolanie protestov a zakladanie petícií poslancami, ktorí si Znievsku ulicu najprv museli vygoogliť, aby tam vôbec trafili.

Dobrá správa – Na Krásnohorskej už zarezávajú prví žiaci

Môj návrh previesť budovu Krásnohorskej z VÚC na mestskú časť Petržalka za symbolické euro s cieľom vybudovania novej škôlky žiaľ nebol úspešný. Vyslovene proti tomuto riešeniu hlasovali i súčasní kandidáti na post starostu Petržalky Oliver Kríž a Ján Bučan.

Bratislavský kraj teda musel hľadať iné riešenie a tým bolo dlhodobý prenájom budovy s povinnosťou jej rekonštrukcie. Župa si ako bremeno i naďalej ponechala bývalý školnícky byt, ktorý nie je predmetom nájmu. Zastupiteľstvo BSK ešte v marci 2017 schválilo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a držali sme palce základnej škole FELIX, aby sa dohodla aj so súkromnou firmou, ktorá je majiteľom pozemku pod budovou. Dohoda sa nerodila ľahko, ale napokon sa niekoľkoročná snaha o záchranu budovy zavŕšila podpisom nájomnej zmluvy s BSK 4.októbra 2017. Aký je stav dnes?

Základná škola FELIX má na Krásnohorskej nové pôsobisko, časť priestorov bolo sprístupnených už od začiatku tohto školského roka. Ďalšie sa rekonštruujú a postupne uvoľňujú do prevádzky, vždy sú vytvorené dočasné steny medzi stavbou a školou. Budova dostala novú fasádu a do areálu sa vrátil život.

Znievska

Znievska čaká na príčetného primátora

Mal by to byť ľahší oriešok ako v prípade Krásnohorskej. Pozemok patrí mestu, to však dlhodobo nereaguje ani na žiadosti o prevedenie, nereflektuje ani na pokusy o zámenu a vysporiadanie. V krátkosti pripomeniem chronológiu udalostí v súvislosti s budovou:

  • r.1993: Budova zrekonštruovaná pre potreby SOŠ podnikania.
  • r.2010: Župní poslanci vyhlásili budovu za nepotrebnú.
  • r.2011: Budova vyhorela a zhoreniskom je žiaľ doteraz.
  • Do roku 2016 prebiehali neúspešné pokusy o prenájom, či predaj.
  • november 2016: Na základe indikovaného záujmu bol opätovne predložený návrh na predaj budovy cez obchodnú verejnú súťaž.
  • marec 2017: Vyhodnotenie súťaže bolo stiahnuté z rokovania a k predaju budovy nedošlo. Výsledok (a hlavne výherca) nenaplnil očakávania poslancov a materiál by nemal šancu prejsť. Aj napriek tomu to však nádejní kandidáti Kusý, Bučan a Demel využili na predvolebnú kampaň a strašili ľudí v štýle dlažobných kociek. Spisovali petície a tvrdili, že zabránia hroziacej výstavbe bytoviek, ktoré mali vyrásť na pozemku zhoreniska. Už predtým to však bolo zmietnuté zo stola na komisiách pred zastupiteľstvom VÚC a v uliciach hrali títo páni iba divadlo.
  • apríl 2017: Na Petržalskom zastupiteľstve bol schválený môj návrh, aby mestská časť kúpila od BSK budovu za 1 euro za účelom zriadenia materskej školy. Žiaľ, starosta Bajan toto uznesenie nepodpísal a zmaril snahu časti poslancov. Mimochodom, hádajte kto opäť takýto návrh nepodporil? Bučan a Kríž.

Dobrou správou je, že aktuálne prebiehajú rokovania s potenciálnymi záujemcami o prenájom priestorov s tým, že by si ich aj kompletne zrekonštruovali. Samozrejme vysporiadanie pozemku s mestom je naďalej potrebné, preto dúfam, že Bratislava bude mať konečne poslancov a primátora, ktorý bude mať silu i vôľu riešiť veci v prospech obyvateľov. Stále je v hre i kompletná rekonštrukcia priestorov v réžii BSK a vybudovanie domova sociálnych služieb, čo by bolo skutočne dobrým počinom župy v Petržalke.

Tematínska/Starhradská

Tematínska sa po rokoch dostala do rúk súkromného vlastníka

Opustenú bývalú škôlku ste si urcite všimli v blízkosti Draždiaka, je ohraničená ulicami Starhradská a Tematínska.

S napätím očakávame akým spôsobom využije spoločnosť consult s.r.o. svoj čerstvo nadobudnutý majetok. Keďže nový vlastník môže v zmysle zmluvných podmienok objekt používať v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tak má prakticky neobmedzený záber, pretože nové činnosti si tam jednoducho dopíše. Jediným limitom je aktuálne platný územný plán, výšková regulácia by nemala presiahnuť 4 podlažia.

Detské jasle a materská škola boli v tejto budove až do roku 2003, následne došlo k prevodu objektu od BSK na Ministerstvo obrany. V r.2009 budovu získal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý tam síce deklaroval rekonštrukčné práce, k žiadnym však nikdy nedošlo. V roku 2016 prešla správa na Ministerstvo práce.  Je tu rok 2018 a ministerstvo pod vedením Jána Richtera našlo dohodu so súkromníkom a iba prednedávnom v tichosti vymenilo stavbu aj s pozemkami za 3 rodinné domy v Dunajskej strede a 1 rodinný dom v Bernolákove.

Aj vďaka aktivite poslanca MČ Petržalka Pavla Šestáka a záujmu obyvateľov, ktorí svoj názor vyjadrili v petícii proti výstavbe na Tematínskej 1 budeme, aj keď s obmedzenými možnosťami,  za zachovanie funkčného využitia objektu, t.j. oblasti školstva alebo služieb sociálneho charakteru.

Komplikované vlastnícke vzťahy a potreba spolupráce medzi samosprávami

Tieto štyri bývalé škôlky s rôznymi príbehmi nie sú v Petržalke raritou. Zatiaľ čo chátrajúce budovy upozorňujú na seba svojím vzhľadom, podstatu problému už možno šípite, pokiaľ ste sa dočítali až sem. Spravidla sa jedná o nevysporiadané majetkové vzťahy medzi dvomi vlastníkmi a neschopnosť ich vzájomnej dohody. Doplácajú na to nielen budovy, ale napríklad aj ihriská vo fungujúcich školách. Zatiaľ čo budovy stredných škôl spravuje Bratislavský kraj, pozemky sú častokrát vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava a školy, keby aj chceli, zo zákona nemôžu investovať do cudzieho majetku. Nepeknou vizitkou Magistrátu sú zanedbané časti školských areálov, ich oplotenie a v niektorých prípadoch i celé budovy.

Príbeh Vyšehradskej a Krásnohorskej je dobrou motiváciou pre ďalšie aktivity. Pozornosť si pýtajú aj chátrajúca Hálova, Černyševského, či Hrobákova. V Petržalke bolo tento rok do materských škôl neprijatých 616 detí v dôsledku nedostatočných kapacít. Mám teda minimálne 616 dôvodov hľadať spôsoby ako to ide.

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku