Denník N

Kandidáti na post primátora – čo si myslia o štartovných bytoch pre mladých

V sobotu 10. Novembra 2018 sa budú konať  komunálne voľby. Ako zakladateľ iniciatívy Bývanie pre mladých som pre vás pripravil krátku anketu pre kandidátov na post primátora. Témou sú štartovné byty pre mladých ľudí.

Čo si predstavujeme pod pojmom štartovné byty pre mladých ľudí? Ide o projekt, ktorý (nielen) v západnej Európe funguje veľmi dobre. Mladí ľudia do 35 rokov majú možnosť zohnať si lacné bývanie – väčšinou formou obecných nájomných bytov – v ktorých môžu bývať obmedzenú dobu. Väčšina krajín má štartovné byty pre mladých nastavené na 10-15 rokov (samozrejme líši sa to od jednotlivých krajín, v takom Rakúsku sa projekty štartovných bytov robia na 99 rokov prostredníctvom družstevného bývania. Viac v mojom blogu ako bývajú mladí rakúšania za 400 eur.). Počas tejto doby majú mladí ľudia možnosť našetriť si peniaze a neskôr si zobrať úver na vlastné bývanie. Alebo ak sú šikovní, môžu si rovno kúpiť nehnuteľnosť v hotovosti.

Otázky sú dve:  1.) Aký je váš názor na  projekt štartovných bytov pre mladých ľudí? 

 1. ) Kde konkrétne v rámci územia Bratislavy by ste si vedeli predstaviť projekt štartovných bytov pre mladých ľudí? 

 

Do odpovedí jednotlivých kandidátov som nijako nezasahoval. Blog má čisto informatívny charakter, nakoľko cieľom textu je objektívne odzrkadlenie postojov jednotlivých kandidátov na problematiku štartovných bytov pre mladých ľudí. V tejto súvislosti  z dôvodu zachovania objektívnosti dodávam, že kandidujem do miestneho a mestského zastupiteľstva v Petržalke za trojkoalíciu Team Vallo, PS a SPOLU.

Otázky dostali štyria hlavní kandidáti na post primátora: Matúš Vallo, Václav Mika, Ján Mrva a Ivo Nesrovnal.

Všetci okrem tímu súčasného primátora Iva Nesrovnala bez problémov odpovedali na otázky. Od tímu pána Nesrovnala som dostal nasledujúcu odpoveď:

„Dobrý deň,

keďže termín volieb je už veľmi blízko, komunikáciu medzi tímami kandidátov obmedzujeme len na diskusie samotných kandidátov.“

Poďme teda k jednotlivým odpovediam:

Matúš Vallo:

 1. Musí byť v záujme každého mesta, aby v ňom zostávali žiť mladí ľudia a mladé rodiny. Viem o množstve prípadov, keď sa mladé rodiny z Bratislavy museli odsťahovať pre vysoké náklady na bývanie. Len pár kilometrov od nás je Viedeň, ktorá je priekopníkom v počte mestských nájomných bytov. Aj mesto Brno má 28 696 tisíc nájomných bytov a 380 tisíc obyvateľov. Bratislava má 872 bytov a cez 600 tisíc obyvateľov. Nie len tieto žalostné čísla, ale hlavne potreba po štartovným nájomných bytoch ma vedie k záväzku zvýšiť počet takýchto bytov. Mesto ich nemusí len budovať, ale môže aj požadovať od developerov, aby časť bytov v každej zástavbe predali mestu za účelom nájomných bytov. V iných svetových mestách to takto funguje.
 2. Nemáme ešte vyhľadávaciu štúdiu, ktorá by určila presné pozemky pre výstavbu mestských bytov. Avšak mestských pozemkov (čiže aj možností) je relatívne dosť. Samozrejme treba vybrať tie najvhodnejšie. Okrem toho sú ale aj iné riešenia, napríklad zaviazať developerov, aby časť bytov za náklady odpredali mestu za účelom nájomných bytov. Riešením je aj využiť množstvo nevyužitých budov v správe magistrátu alebo verejných inštitúcii.

 

Václav Mika

 1. Projekt štartovacích bytov mám zakotvený vo svojom programe. Bratislava totiž musí mať svoju vlastnú bytovú politiku. Dnes iba trh rozhoduje o tom, aké bývanie sa stavia. Dostupnosť bývania v Bratislave je na základe dostupných dát a štatistík oveľa horšia, ako je priemer celej krajiny, nehovoriac o nízkopríjmových skupinách obyvateľstva, pre ktoré je vlastné bývanie cenovo nedostupným. K udržateľnému rozvoju Bratislavy prispeje aj systémová a koncepčná výstavba mestských štartovacích a nájomných bytov pre mladé rodiny, ale aj pre zamestnancov mesta, mestských častí z oblasti školstva či sociálnych služieb
 2. Tak, ako mám uvedené vo svojom programe, hlavné mesto disponuje pozemkami, ktoré spĺňajú parametre na výstavbu mestských nájomných bytov. Zavedenie mestskej bytovej politiky v spolupráci s mestskými časťami prinesie toľko očakávanú stabilizácia mestského územia. Pri výstavbe mestských bytov musíme dbať nielen na nízkouhlíkovú stopu, ale aj na rozvoj verejných priestranstiev plných zelene, športových a voľnočasových aktivít pre obyvateľov. Budovaním vlastných bytových kapacít sa, prirodzene, stane bývanie pre Bratislavčanov dostupnejším. Mesto Bratislava, mestské časti, ale aj župa disponujú vlastnými, ale v dnešnej dobe nevyužívanými priestormi. Budovanie štartovacích a nájomných bytov je preto možné dosiahnuť aj prebudovaním nevyužívaných vlastných priestorov či po dohode a po zmluvnom vysporiadaní aj v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve samosprávy. Budovanie štartovacích bytov a nájomných bytov musí prebiehať vždy v spolupráci so starostami a so súhlasom mestských častí.

 

Ján Mrva

 1. V súčasnosti má Bratislava  k dispozícií len 863 nájomných bytov. Oproti ostatným zahraničným metropolám je to nepatrné množstvo a mesto by malo tento počet čo najrýchlejšie zniekoľkonásobiť. Podpora mladých rodín aj takýmto spôsobom od mesta je v mojom programe, lebo si uvedomujem problém dostupného bývania a hovoria mi o ňom ľudia na uliciach.
 2. Na pozemkoch mesta v lokalitách, kde už existuje občianska vybavenosť
  pre mladé rodiny a teda školy a škôlky, ihriská. Predpokladám, že v
  Petržalke by sa také lokality našli a aj v iných mestských sídliskových
  častiach. Pre nájomné byty je potrebná aj dostupnosť k MHD a nemali by
  byť  niekde na okraji mesta na poli bez občianskej vybavenosti.

 

Na záver veľmi pekne ďakujem všetkým kandidátom za odpoveď. Nesmierne si to vážim. Pevne verím, že nech voľby dopadnú akokoľvek, téma štartovných bytov (nielen) pre mladých bude rezonovať aj po voľbách a zvolený primátor bude túto tému tlačiť všetkými svojimi silami.

Teraz najčítanejšie

Adam Sarlós

Študent histórie, aktivista, začínajúci podnikateľ a horlivý ochutnávač exotických druhov piva :)