Denník N

Prečo je Lívia „fašistka“

Ak pojem „fašistka“ označuje človeka ženského pohlavia, ktorý zdieľa názory, ktoré možno priradiť k fašistickej ideológii, v tom prípade je naozaj „fašistka“.

Problém tohto prípadu ilustruje dobre úskalia a problémy, ktoré v realite existujú, keď sme konfrontovaní s podobnými fenoménmi.

Prečo si fašisti naokolo zvolili práve Líviu ako médium je jasné. Je to mladé dievča (s blond vlasmi), takže každý, kto ju bude označovať ako fašistku a útočiť na ňu, má po prvé veľkú šancu vyzerať ako hrubý sexista a po druhé vyzerať proste trápne, pretože nikto neuverí, že takto môže vyzerať fašista. Fašista je predsa vysoký muž s vyholenou hlavou, ktorý chodí pravidelne do fitka a pochoduje po meste s fakľou v jednej ruke a vlajkou Hlinkovej gardy v druhej ruke. Lívia je štít, za ktorým sa všetci zbabelo schovávajú. Je ale aj viac než štít, je to človek s vôľou a zjavne sa rozhodla stať týmto štítom.

A tu sme sa práve chytili vo vlastnom stereotype, tak, ako to s výsmechom chceli tí nacisti, ktorí prečítali viac než len pár riadkov z Mein Kampf. Aj keď je určite pravda, že fašistické hnutie je plné mužov a k tomu takých, ktorí majú určité postoje, určitý triedny pôvod a určitú osobnosť, že veľa z nich má identifikovateľné telové črty, existujú medzi nimi aj ženy. Prekvapenie. A ženy, ktoré medzi nimi sú, majú väčšinou črty, ktoré má Lívia. Sú to väčšinou ženy z katolíckych rodín, ženy, ktoré spĺňajú nacistický stereotyp dobrej matky, ženy, ktoré spĺňajú stereotyp ženy. Takéto ženy sa väčšinou dostávajú do tohto hnutia prostredníctvom identifikácie s vlastnou rodovou rolou a keď to tak nie je, veľmi rýchlo prichádzajú do konfliktu so sexizmom vo vlastnom hnutí. Aj ženy dokážu byť fašisti. Aj mladí. A väčšina ľudí, ktorí sa stanú fašistami, sa nimi stanú v mladom veku, v dospievaní.

Zobraziť Líviu ako obeť má však hneď dve úskalia. Prvá je, že zobrazovať fašistky, teda ženy, ktoré zdieľajú fašistickú ideológiu ako obete v paušálnom spôsobe, je zjavne sexistické. Druhé úskalie je to, že pravdepodobne tou obeťou je. A to nie v sexistickom zmysle slova. Je to príbeh, ktorý zdieľa veľa ľudí z toho hnutia, a príbeh, ktorý je univerzálny pre akúkoľvek ľudskú osobu. Človek ako tvor, hlavne v období svojho života, v ktorom sa psychicky a intelektuálne vyvíja (a to nechcem byť šovinistický voči mládeži) je veľmi náchylný na vplyv z okolia. Tento vplyv, ktorý je častokrát náhodný, môže byť osudný. Niekto sa môže dostať pod vplyv marxizmu tým, že stretne nejakých marxistov, ktorí ho privedú k tomu si prečítať Marxa, druhý môže naopak vojsť do kruhu plného nacistov a pod vplyvom týchto kruhov dospieť k skrz naskrz reakčnému presvedčeniu. Dráhy týchto ľudí nie sú vôbec charakteristické pre „extrémistické“ ideológie, ale pre akékoľvek a pre akýchkoľvek ľudí bez ohľadu na rasu a rod. Ak rod v tom hrá nejakú úlohu, tak to je preto, že rod má svoju spoločenskú rolu. Osudy ľudí sú prejavom toho, aká je realita. Nie sme úplne slobodné tvory, ale súčasne nie sme stroje a máme niečo, čo by sa mohlo nazvať „slobodná vôľa“. Táto vôľa však hrá rozhodujúcu úlohu menej často než si myslíme. Ľudia nesú zodpovednosť za svoje konanie a to rovnako tak aj v prípade Lívie. Je veľmi dobre možné, že jej výroky a jej ďalšia kariéra v nacistickom hnutí spôsobí utrpenie, útlak až smrť pre mnohých ľudí. Ale súčasne je tu aj viac než len zodpovednosť a to je jednoduchá nevyhnutnosť. Lívia je fašistka, je obeť aj páchateľ, je fašistkou nevyhnutne aj slobodne. Nepochybujem o tom, že si nechce priznať, k akej ideológii sa hlási, rovnako tak o tom nepochybujem, že je presvedčená o správnosti tejto ideológie a pravdepodobne z dobrých úmyslov. Len dúfam, že mládež a hlavne ženy, ktoré trpia na rozdiel od mužov sexizmom,  sa nevydajú na rovnakú cestu, alebo aj keď sa vydajú, tak z nej zídu.

Všetkým podobným odporúčam vrelo aj niekedy nazrieť do tej diabolskej marxistickej propagandy a možno budú prekvapení tým, čo tam nájdu.

Výroky, ktoré padajú v tomto videu, sa dajú jednoznačne zaradiť do ideológie hnutia Identitaire.

Máme tam všetko: dobrú mediálnu formu, patetickú hudbu, manipulatívny strih, ktorý mieša neznáme klipy s ideologickým obsahom a čo sa týka samotného ideologického obsahu, je to presne to isté, čo hnutie Identitaire robí: snaží sa postaviť liberálnu ideológiu naruby, alebo inak povedané, vyvinúť jej dialektiku na extréme extrémnej tolerancie a senzitivity do takého bodu, kde sa stáva objektívne segregačná. Aby sme boli jasní a jasne to pomenovali, program etnopluralizmu je objektívne povedané segregácia a nič viac. Len pojmy sú zamenené a zatiaľ čo západní identitaire aspoň majú tú opatrnosť neopakovať rasové stereotypy, na Slovensku si to samozrejme môžu dovoliť. Keď niekto nezachytil ten kód blond vlasov, spolu s blond vlasmi tejto „pani“, mal by ísť ešte raz na protiextrémistické školenie. Namiesto rasy ale táto nová krajná pravica pracuje viac so susednými pojmi, ktoré ale majú označovať a kódovať to isté, tieto pojmy sú kultúra, tradícia a pôvod. V podstate označujú ale to isté, čo označuje rasa.

Je to len sofistikovanejšia forma rasovej teórie. A ich teória je, že tieto rôzne kultúry, ale povedzme to jasne, rasy, nedokážu spolu žiť a preto musia byť a tu je tá argumentačná pointa, v záujme zachovania rasy a v záujme kultúrnych práv tejto rasy, teda v logike liberalizmu, segregované. Veľmi jasne sa snažia zobraziť, že rasové miešanie, v ich slovách multikulturalizmus, vedie k vyššej kriminalite, čo jasne implikuje starý rasový stereotyp, že ostatné než kaukazské rasy majú náklonnosť ku kriminalite a k spoločenskému úpadku.

Stačí to spojiť s teóriou, že za tým všetkým stojí veľká neomarxistická konšpirácia, čo možno tiež čítať ako židomarxistická konšpirácia a máme nacizmus. V ničom rozdielny, akurát nie je genocidálny.

Takže jednoducho povedané: Obsah tohto videa je kryptonacistický.

Otvárajú sa tu však tri problémy:

Po prvé identifikovateľnosť tohto nacizmu. Kvôli podstate jazyka a reality je ťažké tieto výroky identifikovať ako nacizmus, ak človek tento kód nepozná. A vôbec, rasizmus a nacizmus sú nevyhnutné fenomény v triednej spoločnosti, v spoločnosti rozdelenej na intelektuálov a manuálnych pracovníkov a v spoločnosti, ktorá používa jazyk. Národ a rasa ako taká sú skvelé príklady pre fenomény, ktoré vznikajú v dialektickom vzťahu medzi jazykom a realitou, ktoré však touto praxou naberajú realitu. Národ ešte viac ako rasa je viac než sociálny konštrukt, ale stále to je sociálny konštrukt. Národ bol vytvorený a pretože je vytvorený a pretože je cítený a v praxi mu je pridávaná realita, je reálny. To je fetišizmus národa a je to v podstate ten istý pohyb ako v prípade fetišizmu tovarov. Rasa na druhej strane má aj nejakú objektívnu základňu v tom zmysle, že existujú genetické a iné znaky, ktoré možno identifikovať a ktoré možno priradiť nejakému pojmu rasy. Obe strany robia chybu, keď sa snažia rase priradiť jednak objektívnu realitu alebo sa ju snažia degradovať na čistý výmysel. Nie je jedno ani druhé. Rasa existuje v tom zmysle, že existujú tieto genetické a iné znaky, neexistuje však v tom zmysle, že by existovala substancia rasa. A hlavne je nepochopením darwinizmu myslieť si, že tieto znaky sú substanciou a že sú normatívne. Tieto znaky sú len výsledkom dialektického vývoja a tento vývoj, prirodzený výber, nie je nič viac než výber funkčného. Čo je funkčné, môže byť hocičo a existuje len v praxi a akonáhle prestáva byť funkčné, prestáva aj toto. Nacistické chápanie rasy je hrubé nepochopenie fenoménu rasy, genetiky a darwinizmu.

Druhý problém je ten, že samozrejme, toto dievča zato „nemôže“ a stane sa len obeťou útokov z druhej strany a všetkými útokmi, ktoré na ňu budú nasmerované, sa ponorí ešte viac vo svojej mylnej predstave, ponorí sa ešte viac v tejto ideológii a v skupinách, ktoré ju pravdepodobne nahovorili. Nechápte ma zle, to nemyslím v sexistickom zmysle. Každý človek je ovplyvňovaný okolím a hlavne v tejto fáze života sa človek silne vyvíja. Mne je len ľúto, že namiesto toho, aby bola ovplyvnená marxizmom, bola ovplyvnená ľuďmi, ktorí sa ju snažia inštrumentalizovať pre svoje reakčné ciele. Preto by som len povedal, že snažte sa diskutovať a nie odsudzovať a tento prípad je typický pre problém, ktorý ľavica má a to je že stráca ľudí. Stráca mládež a to je veľmi netypické v dejinách.

Tretí problém je ten, že táto ideológia padne na Slovensku na veľmi úrodnú pôdu. Slovensko je veľmi reakčná a rasistická krajina a nie je problém tu operovať s otvoreným rasizmom. Takýto kryptorasizmus, ktorý potrebuje vysokú školu, aby ste ho mohli dekódovať, sa usadí u tých najliberálnejších ľudí. A tiež to je dôkaz podstaty liberalizmu, ale to inde. Takže tragické zo všetkých strán s cynickým komickým nádychom.

Teraz najčítanejšie