Denník N

Ministerstvo vnútra po otázkach Nadácie Zastavme korupciu zastavilo obchody v štátnom centre

V štátnej tlačiarni, ktorá spadá pod Ministerstvo vnútra pracuje človek, ktorý sprostredkuje zákazky pre súkromnú tlačiarenskú firmu. Po tom, čo do nej nastúpil, začala súkromná firma so štátnou tlačiarňou obchodovať. Ministerstvo vec prešetrí.

Do štátneho Centra polygrafických služieb (CPS) – malej tlačiarne s 27 zamestnancami, ktorá poskytuje služby inštitúciám spadajúcim pod Ministerstvo vnútra začiatkom roku 2014 nastúpil Martin Varga. Konkrétne do pozície vedúceho výroby.

Okrem práce vo vedení štátnej príspevkovej organizácie sa však zaoberá aj inou činnosťou. Podľa kópie e-mailovej komunikácie, ktorú má Nadácia Zastavme korupciu k dispozícii, dohaduje zákazky pre súkromnú spoločnosť P.M.P. Tlačiareň s. r. o.

Štátne CPS so spoločnosťou P.M.P. Tlačiareň pred Vargovym príchodom neobchodovalo. Po jeho príchode s ňou podľa odpovedi, ktorú centrum poskytlo, uzavrelo päť zákaziek. Nadácia Zastavme korupciu však má k dispozícii celkovo deväť takýchto objednávok.

Situácia, keď firma obchoduje so štátnou tlačiarňou, ktorej vedúci zamestnanec vykonáva aj činnosť v jej prospech môže byť značným konfliktom záujmov. Prirodzene sa tiež naskytá otázka, či tejto spoločnosti nepriamo sprostredkoval aj zákazky od štátnej tlačiarne. Nadácia sa na to chcela spýtať Vargu. Na otázky zaslané e-mailom dva týždne neodpovedal, potom zavolal sám a požiadal o osobné stretnutie. V deň, keď mal upresniť čas stretnutia, sa však už neozval.  

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme zakazuje zamestnancovi podobnú činnosť. Uvádza sa v ňom, že zamestnanec nesmie sprostredkúvať pre právnickú osobu obchodný styk s príspevkovou organizáciou ministerstva. Výnimkou je prípad, kedy mu takáto činnosť vyplýva z výkonu práce vo verejnom záujme. Zabezpečovanie kontaktu s dodávateľmi však v náplni práce vedúceho výroby podľa nám sprístupnených informácií nie je.

Možnosť manipulácie súťaže

Štátne centrum doposiaľ uzavrelo so spoločnosťou P.M.P. Tlačiareň objednávky za vyše 54-tisíc eur. Verejné obstarávanie má na starosti vedúca ekonomického oddelenia Anna Puššová, ktorá je v súčasnosti poverená výkonom funkcie riaditeľa.

Tlačiareň spadajúca pod vnútro si organizuje verejné obstarávanie sama, bez dozoru ministerstva. V prípade podlimitných zákaziek nad 15 000 eur zverejňuje výzvy na predkladanie ponúk na podstránke ministerstva vnútra, ktoré sa dajú len ťažko nájsť. Sú dostupné cez päť preklikov. Na získanie zákazky stačí, aby bola cenová ponuka najnižšia spomedzi šťastlivcov, ktorí výzvu našli.

Pri verejnom obstarávaní do 15 000 eur, postačuje tlačiarni prieskum trhu, ktorý môže spraviť prakticky ktokoľvek. V takýchto prípadoch k získaniu zákazky postačuje, aby bola ponuka najnižšia spomedzi firiem zahrnutých do prieskumu.

Spoločnosť P.M.P. Tlačiareň konštatovala, že zákazky CPS podliehajú prísnym výberovým konaniam, ktorých sa môže zúčasniť ktokoľvek, kto spĺňa podmienky účasti a nájde výzvu na predkladanie ponúk na webe spoločnosti, a teda tu nie je priestor pre korupciu a sprostredkovanie. Na otázky či pre nich Martin Varga v minulosti sprostredkoval zákazky a či tak robí aj v súčasnosti odmietla odpovedať: Vaše dve otázky považujem za bezpredmetné a irelevantné. V prípade ďalších negatívnych krokov alebo konaní z Vašej strany budeme zvažovať právne kroky,dodáva na záver stanoviska.

Poverená riaditeľka CPS, tvrdí, že o minulej ani súčasnej spolupráci Martina Vargu so súkromnou tlačiarňou nemá vedomosť.

Predražené kalendáre

Nasposledy CPS obstarávalo kompletizáciu kalendárov, ktorú obstaralo 1,5-krát drahšie ako pred dvoma rokmi. Vtedy totiž bývalý riaditeľ využil elektronické trhovisko. To od jeho odchodu CPS nevyužilo. Anna Puššová elektronické trhovisko nevyužila ani v tomto prípade a pri verejnom obstarávaní neoslovila predchádzajúceho dodávateľa, ktorý službu dodal lacnejšie a bez reklamácie.

Zákazku tak dostala opäť firma, pre ktorú dohaduje zákazky Martin Varga. O nacenenie objednávky kalendárov sme poprosili ďalšiu veľkú tlačiarenskú firmu. Tá objednávku nacenila do 10-tisíc eur bez DPH. CPS ich však obstaralo za 18 392,63 eur bez DPH. Anna Puššová reagovala konštatovaním, že CPS obstarávalo v súlade so zákonom a prihlásiť sa mohol každý. Elektronické trhovisko sa vraj chystajú použiť pri momentálne pripravovanej zákazke.

Reakcie dotknutých

Ministerstvo vnútra po otázkach Nadácie Zastavme korupciu pozastavilo nákupy v štátnom centre.MV SR ako predbežné opatrenie s okamžitou platnosťou dočasne  pozastavilo obstarávanie všetkých subdodávok pre CPS. Záležitosť preveria kontrolné orgány MV SR.  V prípade porušenia zákona budú vyvodené patričné dôsledky, uviedol rezort vo svojom stanovisku.

Zároveň dodal, že 2. októbra vypísalo ministerstvo výberové konanie na nového riaditeľa CPS.


Martin Suchý

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.