Denník N

Elegantné Snyderovské riešenie Dankovho problému = trvanie na faktoch

Obrázok ukazuje, že farba faktov je taká silná, že sa nedá prekryť ničím.

a) Predpoklad: Predpokladajme, že existujú 2 exempláre tej istej rigoróznej práce, exemplár_UK a exemplár_UMB.
b) Fakt: 17. septembra niekto požiadal o exemplár_UK, stratil sa.
c) Fakt: 21. septembra Danko požiadal o obmedzenie prístupu ku exempláru_UMB.

d1) Ak je obmedzenie prístupu právne korektné

Trváme na tom, aby 9. novembra (od 26.10 sa už na Dankovom odvolaní pracuje, viď Príklad1 nižšie) niekto, koho sa obmedzenie prístupu netýka (napr. rektor UMB), požiadal o exemplár UMB a verejne „jeho text“ čítal skutočnej autorke a Danko pritom môže kontrolovať, že ho iba číta (a neukazuje).

d2) Ak nie je obmedzenie prístupu právne korektné, čiže a súčasne

Trváme na  tom, aby sa začalo vyvodzovanie právnych dôsledkov voči Dankovi za jeho výsmešné správanie voči svojej funkcii, voči školstvu, voči našej krajine , čoho súčasťou je  odvolanie Danka z funkcie.

Odvolanie Danka, ktorý a) zrádza našu krajinu b) chce nastoliť diktatúru c) zbabelo skrýva svoju rigoróznu prácu a ešte sa tým všetkým verejne vystatuje a vyhráža, dnes, 6.11.18 v parlamente zablokovali poslanci koalície pred očami svojich voličov, čiže voličov Smeru, SNS, Mostu. Nesú spoluzodpovednosť za pokračovanie Kremeľskej deštrukcie faktov na Slovensku. Ale my, občania (vrátane tých voličov Smeru, SNS a Mostu, ktorí nemajú s týmto nič spoločné) im to nedovolíme. Lebo trváme na faktoch. Nie sme povinní znášať bezhodnotovú aroganciu Danka a koaličných poslancov – text presunutý sem

Faktická Poznámka

Danko nie je vystrašený. Je horlivým používateľom Kremeľskej stratégie, že najvyššia česť sa dokazuje pohŕdaním faktmi = svojou účasťou na Eurázijských samitoch, prejavmi v ruskej štátnej Dume a verejným vystatovaním sa dôverným priateľstvom s jej predsedom, Vjačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčnom zozname EU.

Faktické Zhrnutie

My (spolu s Prírodovedeckou fakultou UK a Prof. Krškom z UMB), na faktoch trváme. Preto nám Danko môže dokázať svoju česť len prijatím svojej hanby. Tá je v jeho prípade jediným faktom. Všetko ostatné sú jeho spasiteľské diktátorské naratívy *1.

*1 Spasiteľský naratív je cieľom každého diktátora (Snyder – Cesta do neslobody s. 49): „Mýtus o spasiteľovi bude musieť spočívať na takej obrovskej kope lží, aby ich nik nemohol spochybniť; ak by sa o to niekto pokúsil, spochybnil by vlastne úplne všetko.“ Preto ich ani v Dankovom prípade nespochybňujeme, ale trváme na faktoch.

Fakty (F),  Nepravdivé ideologické naratívy (N)

Príklad1

F1- Danko znemožňuje prístup ku svojej rigoróznej práci (už sa vyšetruje, či to nie je protiprávne). Preto ho Sulík, Nicholsonová a Blahová vyzvali, aby ju predložil, lebo inak ho opozícia odvolá.
N1.1 – Danko povedal: „Richard Sulík je človek, ktorý v súkromnom a aj v profesionálnom živote niekoľkokrát prekročil hranice slušnosti a odbornosti. Jeho posadnutosť mnou a aj Slovenskou národnou stranou nebudem komentovať“.

N1.2 – Danko odkazuje, že do Ruska bude chodiť „aj keby celá opozícia skočila do Dunaja“.

Príklad2

F2- Dankova rigorózna práca je plagiát

N2.1 – „Keby pán predseda NR SR Andrej Danko reagoval na každé obvinenie Denníka N, tak by celé dni nič iné nerobil. Do vyjadrenia príslušnej komisie, ktorá jeho prácu posúdi, sa však už k tejto téme vyjadrovať nebude,“ povedal Dankov hovorca Tomáš Kostelník

N2.2 – Smer považuje jej koaličného partnera Danka za legitímneho šéfa parlamentu, ktorého zloženie vzišlo zo slobodných demokratických volieb.

Ďalšie príklady priamo zo Snyderovej najnovšej knihy Cesta do neslobody:

Príklad3

F3 – Ruský vpád do Ukrajiny v r. 2014 – regulárna agresívna vojna (preto je Rusko sankcionované)
N3.1 – Naozaj možno hovoriť o vpáde?
N3.2 – Je Ukrajina vôbec štátom?
N3.3 – Nekoledovala si Ukrajina sama, aby sa stala obeťou vojenskej intervencie?

Príklad4

F4 – Ruskí lídri nedávajú vláde Zákona žiadnu šancu (lebo oni sami sú neomylným zákonom,  čo je spor, ktorý nemožno zakryť tonami nepravdivých ideologických naratívov)
N4.1 – Je to zákon dekadentného Západu, ktorý je namierený proti Ruskej nevinnosti.
N4.2 – Je to zákon, ktorým nás chce Západ obrať o našu nedotknutú kultúru, musíme ju chrániť.
N4.3 – Je to zákon, ktorý spolutvorí globálna homosexuálna lobby, aby v Rusku znížila pôrodnosť.
N4.4 – Je to zákon, ktorý obsahuje práva homosexuálov a tým otvára priamu cestu k degradácii osobnosti. Výsledkom je hlboká demografická a morálna kríza.
N4.5 – Naša odpoveď voči sodomistickej demokracii je mužnosť.
N4.6 – Všetci protestujúci voči výsledkom volieb podvádzajú. Sú to platené bábky nepriateľských západných inštitúcií. Sú to zradcovia Ruska.

Príklad5

F5 – Demokracia je odsúhlasený a presne definovaný postup, ktorým sa mení vládnutie (presúva sa demokratickými voľbami terajšia moc na nasledujúcu). Akékoľvek riadenie tohto postupu, vyjadrené ako (suverénna, iliberálna, atď.) demokracia, je spor, čiže je to dokázateľne diktatúra.
N5.1 – V Ruskej politickej kultúre je inštitúciou osobnosť správneho vodcu.
N5.2 – Ruský ľud má dostať toľko slobody, koľko je pripravený prevziať.

Príklad6

F6 – Vojaci nehovorili/nevedeli po Ukrajinsky (čiže je nepravda, že to boli miestni ukrajinskí občania)
N6.1 – 24.02.2014, „Nezamýšľame rinčať zbraňami a vysielať na Krym vojakov.“
N6.2 – 04.03.2014, „Ruskí vojaci boli len miestni ukrajinskí občania, ktorí si kúpili uniformy v tamojších obchodoch.“

Zhrnutie

a) Príklad3 a 6 ukazujú, že fakty sú najrýchlejšími riešeniami.
b) Z príkladu 4 vidíme, že diktátori sa ich práve preto boja. Potrebujú veľa času na ich zakrývanie.
c) V príklade5 je výborné Snyderove vysvetlenie pojmu „Demokracia“, ako korektného postupu pokračovania vládnutia – pre diktatúru neriešiteľný problém… *1 *2 *3

*1 V knihe Čierna zem výborne vysvetľuje iný pojem „Štát“ ako korektný postup legitímnej suverenity územia, v ktorom existuje zákon. Bez nej vzniká kus zeme, obývaný neovládateľnými a neurčitými bytosťami, ktoré možno „beztrestne“ likvidovať (dôkazom je, že všetky nacistické vyhladzovacie tábory boli na území neštátu, Poľska).

*2 Preto v knihe O Tyranii Snyder motivuje brániť demokratické inštitúcie (ktoré spoločnou súčinnosťou tvoria demokratický štát)

*3 Výborne tiež vysvetľuje pojmy aj v kapitole „Počty a pojmy“ v knihe Krvavé územie, s. 339-341)

Ukážky kníh Timothy Snydera

Krvavé územie, Čierna zem, O tyranii, Cesta do neslobody

Pokračuj tu

____________________

Opäť blogujem kvôli tomu, že hľadám spôsob dokončenia Volebného syslogu pre voľby 2020, ktorého písanie porušovalo pravidlá blogovania (neblog). Za čo sa ospravedlňujem čitateľom, blogerom a adminom DenníkaN.

A tiež preto, že pripomínam, že nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk