Denník N

Ústavných sudcov má voliť 90 poslancov a menovať prezident

Ústavný súd má byť posledným arbitrom spravodlivosti, ochrancom demokracie a právneho štátu, garantom ľudských práv a základných slobôd. Takým môže byť, len ak sú jeho sudcami tí najlepší právnici. Majú to byť najlepší odborníci v oblasti ústavného práva, a zároveň osobnosti, ktoré svojím životom preukázali, že sú charakterní, bezúhonní a nestranní. Pri ich výbere preto nesmieme robiť nijaké kompromisy, ktoré už vopred znižujú kritériá na ich voľbu.

Ústavní sudcovia majú byť volení 90 hlasmi poslancov Národnej rady a tento počet by sa v žiadnom prípade nemal znižovať, a to ani v prípadných ďalších kolách voľby. V slušnej krajine, ktorou chceme byť, musíme predsa predpokladať, že si náš parlament bude plniť ústavou dané povinnosti vrátane spôsobilosti zvoliť dostatočný počet ústavných sudcov.

Nejde o žiadnu naivitu, ale o jednoznačnú snahu o slušnú krajinu, v ktorej si každý orgán verejnej moci – aj parlament – plní svoje úlohy. Uvedomujem si však, že nielen teraz ale aj v budúcnosti môže nastať situácia, že tak parlament jednoducho neurobí. V tom prípade by sme sa mohli inšpirovať Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva, kde sudca pracuje aj po skončení funkčného obdobia dovtedy, kým funkciu neprevezme jeho zvolený nástupca.

Som zároveň presvedčený, že sudcov Ústavného súdu má naďalej menovať z dvojnásobného počtu kandidátov prezident. Je dôležité, aby boli na kreovaní Ústavného súdu – ochrancu našej ústavy, základného zákona štátu – zúčastnené viaceré orgány verejnej moci, tak parlament ako aj prezident. Len tak zabezpečíme vyššiu mieru nezávislosti a nestrannosti Ústavného súdu.

Rovnako vyjadrujem presvedčenie, že spôsob voľby má byť kĺzavý, a to tak, aby sa naraz nekumulovala voľba všetkých alebo veľkého počtu ústavných sudcov.

Rôzne aktuálne kompromisné návrhy politikov môžu znamenať nielen ďalšie oslabenie kreditu Ústavného súdu, ale postupne degradovať jeho úlohu tak, že sa stále väčší počet občanov bude obracať na Súdny dvor Európskej únie alebo Európsky súd pre ľudské práva.

Len dôveryhodný a rešpektovaný Ústavný súd zložený z tých najlepších právnikov bude krokom k naozaj slušnej krajine.

Teraz najčítanejšie

František Mikloško

Občiansky kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019. Disident, spoluorganizátor Sviečkovej manifestácie, bývalý predseda slovenského parlamentu.